Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 750 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и изискванията за кандидатстване по Проект „Красива България“, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ – град Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Байкал“ №2 по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“.

2. Дава съгласие Община Русе да осигури 66 723, 37 лева с ДДС, което представлява 59% съфинансиране на проектното предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)