Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 752

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.3 от договор № ДО1-774/24.08.2009 г. между Министерство на образованието и науката и Община Русе, Общинският съвет реши:

1.Определя за училище – ползвател на моторно превозно средство – СОУ “Васил Левски” – Русе – МПС марка” Peugeot”, модел Boxer FV 335L3H2 2.2 HDI/100 cat, 11+1 места, рег. № СА 0979 МР.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за приемо-предаването на моторното превозно средство и издаде заповед за реда и начина на ползването му.