Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 753 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

            Одобрява подписаното споразумение за партньорство по програма „Space Camp Turkey” между община Русе и Сдружение „Център за творческо обучение за сътрудничество“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)