Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 753

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1,т.18 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава имена на три улици в Русенски индустриален парк, местност „Слатина” в гр. Русе, както следва:
І – улица – „Св. Спиридон” от (осова точка) ОТ 9495, през ОТ 9494, 9493, 9508, 9491, 9487, 9486 до ОТ 9482.
ІІ – улица – „Индустриален парк” от бул. „Тутракан” през ОТ 9490, 9491 до ОТ 9492.
ІІІ – улица – „Слатинска” от ОТ 9485 през ОТ 9482, 9484, 9483, 9481, 9480, 9474 до кръстовището с новоименуваната улица ІІ.
2.Задължава кмета на ОБЩИНА РУСЕ да уведоми органите на МВР, поделенията на ВИК и ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ за именуваните улици.