Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 755 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, т.1 от Закона за регионалното развитие, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Общински план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)