Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 755

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през първото тримесечие на 2010 г., както следва:
– 28.01.2010 г.
– 18.02.2010 г.
– 18.03.2010 г.