Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 757

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общински съвет – Русе реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичните задълженията за вноски за здравно осигуряване на Иван Стоянов Иванов от общ. Русе, гр. Русе, ул. „Мадан”№ 1.