Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 758 Прието с Протокол № 30/01.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, Общински съвет – Русе реши:
  1. Приема Отчета на Програма за развитие на туризма на Община Русе през 2017 г., съгласно Приложение 1.
  2. Приема Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2018 г., съгласно Приложение 2.
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
  
Приложение 1
 
OTЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
 НА ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2017 г
 
Целта на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2017 г. бе в изпълнение приоритетите на стратегията за развитие на туризма на Община Русе до 2020 г. и превръщането на град Русе в туристически център чрез целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните дадености на региона, както и утвърждаването ѝ като туристическа дестинация в национален и международен аспект. Презентацията на туристическия потенциал на общината заемаше най-голяма част от програмата. Проведоха се тринадесето туристическо изложение “Уикенд туризъм”, фестивалът на туристическата анимация и забавления и Русенският карнавал. Събитията провокираха широк интерес от страна на гостите и жителите на града.
Усилията на общинска администрация за популяризиране на региона бяха високо оценени от страна на туристическия бранш. Община Русе бе отличена от БЪЛГАРСКАТА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ и НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с най-високата награда за „Най-добро маркетингово позициониране на дестинацията през 2017 г.“
През 2017 г. бяха осъществени участия в национални и международни туристически изложения, бе проведена медийна рекламна кампания в национална телевизия и в специализирани и бизнес издания.
Програмата за развитието на туризма за 2017 г. на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе с решение № 434, прието с Протокол № 18/31.01.2017 г., е с обща сума за разходване през 2017 г. 143 665 лв. От тях бяха планирани разходи в размер на 142 500 лв. Реално разходените средства в изпълнение на дейностите са 86 813,36 лв. Постъпленията от туристическия данък до 21.12.2017 г. са в размер на 129 147 лв. В сравнение с предходната година има повишение на прихода с 22 %.
 
Раздел I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ
С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
 
1.       Изграждане и развиване на туристически продукт – културен и кулинарен туризъм:
Община Русе съвместно със Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе Професионалната гимназия по туризъм и Клуб на професионалните готвачи – Русе в рамките на програмата организира и проведе събития катоКулинарен фестивал „Седмица на дунавската кухня“, „Конкурс за типично ястие от русенския регион“, както и кулинарните състезания „Като шеф готвачите“ и „На върха на ножа“.
 
2. Логистична подкрепа на други събития, финансирани и съфинансирани от Община Русе (неизчерпателно изброени)
Чрез програма за развитие на туризма на Община Русе и със съдействието на ОП „Русе арт“ и звено „Туризъм“ бяха промотирани и подпомагани множество събития от културния календар на общината – салон за изкуство и култура „Любов и вино“ , Международен Биг Бенд парад, Ретро парад на автомобили, Национална джаз среща и много други.
2.10 Други участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации:
            Община Русе участва със свои представители в редица събития свързани с представянето на местния туристически продукт и разширяване на обхвата на потребителите му. Русе и региона бяха представени пред румънски туроператори на Българо-румънски форум на тема „Дълга ваканция или кратки пътувания- добре дошли в България през цялата година“ в гр.Букурещ; Представители на Община Русе участваха в Трета Национална Конференция на тема „Опознай културното наследство“ в гр. Елена;
През 2017 г. стартира националния туристически проект iLoveBulgaria – туристическа информационна платформа (чиито основен партньор е Министерството на туризма) Община Русе представя в платформата 15 от най-значимите си туристически обекти. Интернет платформата може да бъде ползвана чрез приложение за мобилни устройства. Приложението дава възможност за по-лесна разпознаваемост на обектите и получаване на безплатна туристическа информация на български и английски език. Предстои обхвата на платформата да бъде разширен и към нея да се допълнят заведенията за хранене и развлечения, както и всички обектите за настаняване.
Планиран разход 12 000 лв ., изразходвани средства 7 802,24 лв – остатък 4 197,76 лв.
3.       Конкурс „Дунавски Лимес“ – Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма през 2017 г.
 За пета поредна година се проведе традиционното събитие „Дунавски лимес“ – Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма за 2017 г. За първи път тази година бяха отличени и сдружения или културни институти, които индиректно създават добавената стойност на уникалния туристически продукт на града ни – събития, привличащи музикални фенове, артисти и любители на изкуството, културата и спорта и оформят облика на града ни като интересна и изненадваща дестинация.Участниците бяха разпределени в три различни категории: Любимо заведение, Места за настаняване на база най-висока заетост на легловата база от клас “А” и клас “Б” и най-оригинален туристически продукт за град Русе. Категориите “Любимо заведение и “Най-оригинален туристически продукт” бяха оценявани пряко от жителите и гостите на Русе, чрез онлайн анкета, поместена на сайта на Общината. Отличените места за настаняване бяха избрани на база официална справка на Община Русе за внесения туристически данък и заетостта в съотношение с легловата база за периода от една календарна година. Бяха отличени 12 участници с плакети и грамоти и една специална награда за Петър Атанасов, главен готвач в ресторант „Левента“ и Мариян Иванов, ученик от 12-и клас в Гимназията по туризъм с треньор шеф Ивайло Димитров. Те завоюваха второ място на най-престижното състезание в света с презентация на две традиционни русенски рецепти.Церемонията по награждаване се проведе на 01.12.2017 г. в Доходното здание. Лично кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов награди участниците с почетни плакети и грамоти и благодари за усилията на бранша за създаването и развитието на качествен туристически продукт привличащ все повече туристи в града ни.
Планиран разход 4 000 лв ., изразходвани средства 2 227 лв. – остатък1 773 лв.
 
 4. Фотоконкурс „Запази духа на Русе“ – Фотоконкурсът се организира за четвърта поредна
година от Община Русе, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, ОП „Русе арт“ (звено „Туризъм“ и Клуб на дейците на културата), съвместно със Съюз на журналистите – Русе. В конкурса се включиха 44 фотографа с общо 186 фотографии в категории за „Художествена фотография“, „Награда на звено „Туризъм“ при ОП „Русе арт“ и „Награда на публиката“, както и поощрителни награди.
Журито на конкурса търсеше оригинален творчески поглед към образа на Русе. Председател на журито бе актьорът и фотограф Симеон Лютаков.
Планиран разход 2 000 лв., изразходвани средства 1 946,40 лв. – остатък 53,60 лв.
Общо за раздел раздел I
Планиран разход 18 000 лв., изразходвани средства 11 975,64 лв; остатък 6 024,36 лв.
 
Раздел II. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ И МЕРОПРИЯТИЯ
С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1.Провеждане на тринадесето Туристическо изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ“ и Десети фестивал на туристическите забавления и анимации 11 – 13 май 2017 г.
Тринадесетото издание на туристическото изложение „Уикенд туризъм“ – Русе и десетото издание на Фестивала на туристическите анимации се проведоха в периода 11 – 13 май. Събитията се организират от Община Русе със съдействието на Министерството на туризма и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.
В събитията взеха участие изложители, занаятчии и организации, представящи атрактивни анимации. Общият брой на регистрираните организации бе 163. На изложението бяха изградени 70 щанда. Във фестивалната програма бяха представени 68 занаята. На изложението и фестивалът бяха регистрирани над 350 участници.
Профилът на изложителите включва: местни администрации, хотелиери и ресторантьори, туроператори, разработващи туристически продукти. туристически агенти, регионални туристически проекти, неправителствени организации, браншови организации, образователни институции, туристически дружества, културни институти, винопроизводители, медии, издатели и други.
Министерството на туризма подкрепи с участието си туристическото изложение и фестивала на туристическите анимации. Бе изграден специален щанд, на който експерти от министерството представиха националната визия за развитие на туризма. На 11 май, от 13 часа, в зала „Европа“ се състоя среща – дискусия с представители на Министерството на туризма на тема „Туристически район Дунав – учредяване и възможности за развитие“.
В рамките на фестивала бе представено и нов събитие „Седмица на Дунавската кухня“ с участието на най-популярните ресторанти в града. Това събитие е част от планираните дейности в Програма за развитие на туризма на Община Русе и цели създаване и налагане на кулинарна марка в заведенията за хранене и развлечение на територията на общината и региона.
Друга интересна инициатива бе забавното предизвикателство за всички участници и посетители на изложението – опознавателната игра „На лов за истории – записките на един пътешественик в Русчук“, влизайки в ролята на откриватели , участниците в играта успяха да научат повече за историята и емблематичните сгради на град Русе.
Събитията в трите дни се развиха в следните направления:
Туристическо изложение; Дискусионна програма; Презентиране на нов туристически продукт – Винен туризъм и Дунавска кухня; Фестивална програма – туристически анимации в градска среда на открито.
Събитието се провежда под патронажа на кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов и с подкрепата на Министерството на туризма на Република България. В периода 8-13 май 2017 г. стартира „Фестивал на Дунавската кухня“. Събитието бе част от планираните дейности в Програма за развитие на туризма на Община Русе и цели създаване и налагане на кулинарна марка в заведенията за хранене и развлечение на територията на общината и региона. По време на събитието, участващите заведения за хранене имаха възможност да представят пред жители и гости на града своите кулинарни идеи, както и да презентират типични за Русенския регион ястия, предлагани в техните заведения.
Фестивалът на Дунавската кухня 08-13.05.2017 г. включваше:
• Кулинарно състезание между русенски ресторанти, състоящо се в разработване на специфични менюта с ястия от дунавския регион. Менютата се предлагаха в рамките на фестивалната седмица. Участниците във фестивала бяха оценени от професионално жури, председателствано от шеф Ивайло Димитров.
• Кулинарно шоу на площад „Свобода“ на 11.05.2017 г. от 12:30 ч. с участието на кулинарни екипи от местни ресторанти със специалното участие на Иван Звездев.
• Кулинарно състезание „Като шеф готвачите“ на 13.05.2017 г. – демонстрации на кулинарни техники с участието на учениците от ПГТ „Иван П.Павлов“ гр. Русе, които бяха наблюдавани от жителите и гостите на града. Амбицията на организаторите беше Седмицата на Дунавската кухня да допринесе за развитието на един нов целогодишен туристически продукт.
Планиран разход 30 000 лв, изразходвани средства – 9 474,76 лв.; остатък 20 525,24 лв.
2.Русенски карнавал 2017 г.
Събитието се проведе на 24.06.2017 г. Състоя се в централната градска част. Представянето на участниците се състоя с карнавално шествие в 3 лъча и на 4 тематични сцени за изяви. Организатор на традиционното събитие бе Община Русе с подкрепата на културните институти в града. Традиционният Русенски карнавал се проведе под мотото „Цветни ритми” и за пореден път събра хиляди празнуващи. Жителите и гостите на Русе станаха част от цветна фиеста, много забавления и игри, придружени с атрактивни награди и градът се превърна в сцена за изяви на таланти. Точно в 19 часа кметът Пламен Стоилов приветства трите лъча, обявявайки празника за открит и връчи ключа на град Русе, с който по традиция се „отключва“ карнавалния дух, на краля и кралицата на Русенския карнавал.
Над 1100 участници от Русе и областта, София, Велико Търново, Горна Оряховица, Плевен и международно участие от Испания, Италия, Португалия, Гърция, Молдова и Румъния се включиха в пъстрото събитие. Началото на цветната фиеста беше дадено с три лъча, тръгващи от различни точки на града, които се събраха на площада при Паметника на Свободата. За празничното настроение на малки и големи се погрижиха специалните гости -Руслан Мъйнов, Валя Балканска, Гери-Никол и Памбос. Най-малките се забавляваха в компанията на Бате Енчо и „Веселяците“.
Планирани разходи 27 000  лв, изразходвани средства 22 367,12 лв,остатък 4 632,88 лв.
 
Общо за раздел раздел II
Планиран разход 57 000  лв, изразходвани средства, 31 841,88 лв.остатък 25 158,12лв.
 
Раздел III. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ
1.                  Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО“ гр. София – 15 – 17.02.2017 г.
 
Община Русе участва на самостоятелен щанд от 9 кв. м. брандиран с индивидуална визия. Съвместно с експертите от Регионален исторически музей – Русе. бяха презентирани културно – исторически забележителности, възможностите за културен и винен туризъм. Занаятчиите от Дунавска задруга на художествените занаяти представиха занаяти, а художникът Валентин Георгиев рисуваше шаржове на посетителите на щанда.
Профилът на изложителите от страната и чужбина включваше: 400 компании ( в това число 30 чужди национални бордове) туроператорски и туристически фирми и агенции, транспортни агенции, хотели, хотелски вериги, ресторанти; балнеолечебни курорти и спа центрове, винарски къщи от цяла България, общини, общински организации, НПО и туристически центрове, софтуерни компании и др.
Бяха осъществени контакти с над 30 представители на туроператорския и на рекламния бизнес, с над 40 представители на общини, както и с представители на други местни администрации. Всички те бяха учтиво поканени да вземат участие в Тринадесетото туристическо изложение „Уикенд туризъм“ през месец май.
Планиран разход 5 000  лв, изразходвани средства 4 341,50 лв,остатък 658,50 лв.
2.                  Международно туристическо изложение „Културен туризъм“, 06 – 08.04.17 г. гр. Велико Търново
 
В периода от 6 април до 8 април 2017 г. в град Велико Търново се проведе четиринадесето издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“. Изложението е едно от най – големите и значими в страната. Организира се от „Царевград Търнов“ ЕООД с официалната подкрепа на Министерството на туризма.
Община Русе участва с щанд на площ от 8 кв.м., построен и аранжиран със собствено експозиционно оборудване. Местоположението беше отлично подбрано и видимостта на посетителите към него бе много добра. Щандът бе разположен в непосредствена близост до Столична Община и Община Пловдив.
По време на изложението бяха осъществени срещи и контакти с представители на туристическия и рекламния бизнес, туроператори и посетители на събитието, бяха презентирани целогодишните възможности за туризъм в Община Русе чрез рекламно – информационни материали.
            Община Русе взе участие и в съпъстващата програма на изложението в националния конкурс „Чети и пътувай“ в категория за най – оригинално събитие през 2016 г., а именно традиционния Русенски карнавал.
Планиран разход 3 000  лв, изразходвани средства 1 907 лв,остатък 1 093 лв.
3.                  Международна туристическа борса – ТТR Букурещ, Румъния – 16 -19.02. 2017 г.
Обшина Русе участва в изложението „TARGUL DE TURISM AL ROMANEI” с работно място на информационния щанд организиран от Министерството на туризма на Република България. Активно участие в изложението взеха експерти от туристическия информационен център на Община Русе, които популяризираха предстоящите културни събития в общината.
От винарска къща „Седем поколения“ с. Мечка, бяха предоставени напитки, с които се презентираха възможностите за винен туризъм в Русе и региона.
 От своя страна русенският художник Валентин Георгиев привличаше посетителите на изложението на русенския щанд като рисуваше техни шаржове. Бяха осъществени контакти с над 40 представители на туристическия и рекламен бизнес, както и с представители на общински администрации.
Планиран разход 2 000 лв., изразходвани средства 1 193,74 лв, остатък 806,26 лв
4.                  Международна туристическа борса – UTAZAS, Будапеща, Унгария – 02 – 05.03. 2017 г.
Община Русе участва в изложението с работно място на информационния щанд на България, организиран от министерството на туризма на Република България. По време на изложението бяха представени целогодишните възможности за туризъм, които регионът предоставя на потенциални туристи и представители на туристическия бизнес.
Презентирани бяха културно – туристическите забележителности на Русе и региона. Предоставени бяха рекламно – информационни материали, издавани по Програма за развитие на туризма на Община Русе и допълнителни материали за фестивалите на пясъчните и ледените фигури. Проведоха се срещи с представители на международни туроператорски фирми да популяризират Русе и региона като туристическа дестинация. Бяха проведени разговори с представители на унгарски културни институции, които бяха поканени да вземат участие в туристическото изложение „Уикенд туризъм“.
Планиран разход 3 500 лв., изразходвани средства 2 116,11 лв, остатък 1 383,89 лв
5.                  Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 08 – 12.03.2017 г.
Община Русе участва с работно място на националния щанд, организиран от Министерството на туризма. Щандът на Община Русе бе в непосредствена близост с Община Варна и Бургас, както и с Асоциацията на Дунавските общини – АДО „Дунав“. В рамките на изложението се осъществиха контакти с потенциални туристи, български и чуждестранни представители на туроператорски агенции, както и други представители на туристическия и рекламния бизнес.
На заинтересовани лица бяха предоставени материали, издавани по Програмата за развитие на туризма в Община Русе. Всички останали рекламно- информационни материали бяха предоставени за ползване с представителна цел на дипломатическата мисия на Република България в Берлин.
По време на изложението на работния деск на Община Русе бе излъчван имиджовия видеоклип „Русе – град на свободния дух“.
Планиран разход 4 500 лв., изразходвани средства 2 989,49 лв, остатък 1 510,51 лв.
6.                  Международна туристическа борса – BELGRADE TOURISM FAIR в гр. Белград, Сърбия – 23.02. 2017 г. – 26.02.2017 г.
За пръв път през 2017 година Община Русе участва с работно място на националния щанд организиран от Министерството на туризма по време на международната туристическа борса в град Белград, Сърбия.
Бяха осъществени контакти с над 30 представители на туроператорския и рекламния бизнес. Бяха представени целогодишните възможности за туризъм в Русе и региона. На заинтересованите лица бяха предоставени рекламирано- информационни материали, както и информация за културния календар на Община Русе.От страна на сръбските туроператори бе проявен интерес към културния и винен туризъм, както и възможността да комбинират в една програма Русе и топ дестинации в Румъния.
Планиран разход 3 500 лв., изразходвани средства 2 417,00 лв, остатък 1 083,00 лв.
7.                  Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании.
 
През 2017 г. бяха планирани следните медийни участия:
–       Във вестник „Движение“ – участие с първа страница и с втора вътрешна страница с рекламно каре 190/126 мм, тираж 20 000 бр., който се разпространява в столичното метро с реклама на Община Русе в рамките на туристическо изложение „Ваканция и СПА експо“
–       В Туристически пътеводител на България на български език – участие външна корица – гръб, еднократно с тираж 7 000 бр.;
–       В пътна карта България на английски език – участие с гръб корица, еднократно с тираж 8 000 бр.;
–       Участие на Община Русе в изданието Българските символи – България – Богатството на българските региони
–       Участие на Община Русе в реализацията на филм „България – Богатството на българските региони“ – представяне на град Русе и региона. Създадени са 2 филма, които бяха излъчени в 2 поредни седмици по Бтв. Предстои излъчването им и в другите канали на Бтв медия груп
–       В списание „Вагабонд“ – участие с рекламна площ ½ страница през месеците април, май, юни и бонус брой през месец декември.
–       Експерти от звено „Туризъм“ предоставят информация за културните събития на Община Русе и културно – историческите забележителности на Русе и региона на туроператори;
–       Участие на Община Русе с рекламна статия на първа страница във вестник „Бряг“ за популяризиране на Русенски карнавал 2017 г.;
–       Участие на Община Русе с материал на първа страница на вестник „Утро“ за популяризиране на Русенски карнавал 2017 г.;
–       Излъчване на рекламен клип за Русенски карнавал 2017 г. на лед дисплеи.
–       Участие на Община Русе с рекламно каре за Русенски карнавал 2017 г. във вестник „Движение“;
Планиран разход 9 000 лв., изразходвани средства 6 995 лв. остатък 2 005 лв.
8.                  Финансово съдействие за двуезичното русенско културно – туристическо и информационно издание Ruse4guest, издавано от ИК Парнас.
Чрез изданието Община Русе получава популяризиране на събитията от културния си календар, популяризира туристическия информационен център 4 бр. издания в тираж от по 4 000бр. През 2017 година бяха издадени 4 пътеводителя през пролетта, лятото, есента и през месец декември. Изданието се разпространява в туристически информационен център, хотели, заведения за хранене и развлечения и други публични места.
Планиран разход 8 000 лв., изразходвани средства 8 000,00лв. остатък 0 лв.
 
Общо за раздел раздел III
Планиран разход 38 500 лв., изразходвани средства 29 959,84лв. остатък 8 540,16 лв.
Раздел IV ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
1.                   Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал –  разположени в ключови за града туристически обекти с цел излъчване на рекламни мултимедиини формати за град Русе и региона. През 2017 г. функционират и излъчват всички рекламни мултимедийни формати създадени за град Русе и региона правени по програмите за развитие на туризма на Община Русе. Това са 12 бр. телевизори, 10 бр. брандирани стойки и 12 бр. преносима флаш памет. ТВИС са разположени в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, хотел „Теодора Палас“ , Екомузей с аквариум, хотел „Сплендид“, Доходно Здание, хотел „Вега“, РИМ Русе, хотел „Космополитън“, хотел „Ана Палас“, хотел „Дунав плаза“, хотел „Бистра и Галина“ и Туристически информационен център.
Планиран разход 1 000 лв., изразходвани средства 0 лв. остатък 1 000 лв.
  1. Рекламни сувенири – планирани 7 240 лв.
През 2017 г. бяха изработени 10 вида рекламни сувенирни материали, които се използват за привличане на посетители на щандовете на Русе при участието в международни туристически изложения.
Планиран разход 7 240 лв., изразходвани средства 7 240 лв. остатък 0 лв.
3.                  Отпечатване на рекламни материали: планирани 20 760 лв., изразходвани средства – 5 796 лв, остатък: 14 964 лв.
През 2017 г. бяха препечатани 10 000 бр. туристически карти тип планшет.
Издадени са и 2 нови вида рекламни материали – информационна брошура за богатия културен календар на Община Русе и брошура с основните туристически обекти в града с адреси, работно време и снимков материал. В процес на разработване са и друг вид пътеводители за Русе и региона.
Общо за раздел IV
Планиран разход 29 000 лв, изразходвани средства 13 036,00лв. остатък 15 964 лв.
Допълнителна информация и данни:
Звено „Туризъм и маркетинг” при ОП „Русе арт“ регулярно събира информация за вида и брой на посетителите в Туристически информационен център – Русе и реализирани нощувки на територията на Община Русе.
Съгласно данните предоставени от отдел „Търговия и наемни отношения“, при дирекция „Икономика и управление на собствеността“ в Община Русе, към началото на месец декември 2017 г. функционират 72 бр. места за настаняване и средства за подслон, които предлагат общо 1079 стаи. Реализираните нощувки са 136 014 бр., регистрираните туристи са 84 441 бр., от които 59 791 от български граждани, а 24 650 от чужденци.
            Регионален исторически музей – Русе предоставя информация за броя и ръста на посетителите в експозициите му.
През годината ОП „Русе арт“ чрез Туристически информационен център води дневник на посетителите в туристическия център. До 31 декември 2017 г. ТИЦ са посетили общо 3335 души, от които 985 български граждани, а 2350 са били чуждестранните граждани. От потърсилите услуги 2802 души са имали необходимост от информация за града и забележителностите в региона, а 476 души са поискали информация за културния афиш на Русе.
               В профила на посетителите в ТИЦ попадат, групови пътувания – туристи пътуващи с речни круизни кораби, като основните посетители са били американци, французи, австрийци германци и азиатци. Индивидуалните туристи са с преобладаваща румънска, испанска и руска националност, както и от азиатските страни.
             С оглед на проявения интерес, често задаваните въпроси и обратната връзка с посетителите могат да бъдат изведени следните изводи:
               Най-много посетители в ТИЦ са отчетени в периода от началото на месец март до средата на месец ноември. През месец март основно е била търсена информация за културния афиш в общината и програмата на Мартенски музикални дни. През този месец е била търсена и информация за културно-историческите забележителности в Русе и региона, макар и в по-малък обем. През месеците май и юни особен интерес бе проявен към туристическото изложение „Уикенд туризъм“ и традиционния Русенски карнавал.
През 2017 година посетителите на ТИЦ са практикували културно-исторически, еко, събитиен и уикенд туризъм. През активния летен сезон от май до август, туристите са търсили информация основно за културно-исторически обекти, природни забележителности, експозициите на РИМ Русе, начини за предвижване до други населени места, както и до намиращи се в близост до града туристически места като Басарбовски скален манастир, ПП „Русенски лом“ и пещерата “Орлова чука”. Освен това имаше запитвания и за Музея на транспорта. Засилен интерес към гореспоменатите обекти имаше по време на национални, официални празници и почивни дни.
По актуални данни на Регионален исторически музей – Русе през периода януари 2017 до декември 2017 общият брой на посетителите в експозициите е 72 170 бр. от които български граждани са били 51 662 и 20 508 чуждестранни туристи. От чуждестранните посетители 9 436 са били в организирани групи, а индивидуалните посещения са 5 387. Националностите на туристите са: американска, германска, румънска, полска, руска, френска и други посетители от други по-нетипични дестинации като Индонезия, Малайзия, Нова Зеландия и Австралия. Най-високи приходи от посещения и други услуги при всички експозиции се наблюдават през летните месеци юни, юли, август и до средата на септември.
               През 2017 г. при огромен успех премина туристическото изложение „Уикенд туризъм“, съпътстващия го Фестивал на туристическите анимации и изложението на българските занаяти. В края на месец юни се състоя и традиционния вече „Русенски Карнавал“. В него взеха участие над 1000 участници, а за доброто настроение на гражданите и гостите на Русе се погрижиха известни изпълнители от шоубизнеса.
             През годината ОП „Русе арт“ взаимодействаше отлично с Драматичен театър „Сава Огнянов“. Чрез добрата синхронизация между програмите на отделните културни институции в града интересът на публиката към културния календар беше постоянно провокиран. Програмите бяха търсени от посетители на Русе и гости на града с явно изразен интерес към концерти и театрални постановки. От месец ноември се създадоха и отлични партньорски отношения с Държавна опера – Русе. Наблюдава се повишен интерес към традиционния салон за култура и изкуство „Любов и вино.
За популяризиране на възможностите за туризъм на територията на региона, Община Русе издава рекламно информационни материали чрез Програма за развитие на туризма в Община Русе за съответната година, които се разпространяват в ТИЦ, хотелите и музеите на територията на Общината и по време на туристическите изложения на които участва общината. През годината са осъществени контакти с туроператори от страната, за подобряването на вътрешния туризъм. Интерес проявяват агенции, занимаващи се с организирани ученически пътувания, както и фирми предлагащи краткосрочни туристически пакети и уикенд туризъм. Експертите от ТИЦ не изпускат възможност да презентират пред външния за града туристически бранш възможностите за културен и опознавателен туризъм, които предлага региона. През последната година се наблюдава интерес от страна на туроператори от България, които създават собствени туристически програми свързани със събития и дадености от региона.
 
ВСИЧКО ЗА 2017 г. : 86 813лв.
Планирани средства за 2017 г.: 142 500лв.
Преходен остатък от 2016: 43 665 лв.
Приход от „туристически данък“ през 2017г. :129 147лв.
Общо по прихода за 2017г.: 172 812 лв.
Изразходвани за 2017 г: 86 813,36 лв.
Преходен остатък : 85 999 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2
 
ПРОГРАМА ЗA РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2018 г.
 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе през 2018 година, разработена на основание чл. 11 от Закона за туризма е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината. 
Политиката на Община Русе за развитието на туризма се провежда съгласно Закона за туризма, в който са дефинирани събития и дейности, които следва да се изпълнят в съответствие с Националната стратегия за развитие на туризма и Стратегията за развитие на туризма на Община Русе, следвайки целите на Концепцията за туристическото райониране както и тяхното изпълнение в съответствие с постъпленията от туристически данък от туристическите обекти.
 
ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА
Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе са:
1. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в общината, както и удължаване продължителността на престоя им.
2. Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, комплексен туристически продукт. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Община Русе чрез развитие на туристическите атракции, опазване, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите услуги. Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и поддържане на добре функциониращо сътрудничество между Община Русе като водеща институция и всички местни фактори, които формират туристическия продукт.
3. Развитие на публично-частното партньорство с цел създаване и утвърждаване на уникални туристически продукти.
4. Позиционирането на Община Русе като естествен център на Регион Русе и популяризирането на дестинацията чрез презентирането ѝ по всички възможни комуникационни канали – участия на специализирани туристически изложения, презентиране на туристическите продукти пряко на крайни потребители, изграждане на контактна база данни с туристически дилъри, публикации в специализирани издания, популяризиране чрез интренет канали на възможностите за туризъм в Община Русе и региона.
Дейности в Програма за развитие на туризма за 2018 г. са планирани с представителите на туристическия бранш в Община Русе и са в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Тази цел следва да бъде постигната с общи усилия между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм и не на последно място Дунавската задруга на художествените занаяти.
Дейностите в Програмата за развитие на туризма в община Русе през 2018 година са в съответствие с националното законодателство в сферата на туризма. Настоящата програма е съобразена с целите на Концепцията за туристическо райониране на България и формулираните в нея приоритети за регион Дунав с център Русе.
 
 
ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:
 
 
 
I.                                I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ – Планиранаобща сума по раздел I – 50 000 лв.
 
1. Изграждане и развиване на туристически продукт – културен, кулинарен и винен туризъм. В рамките на събитията влизат (неизчерпателно изброени)
Кулинарен фестивал „На върха на ножа“,
Конкурс „Като шеф готвачите“
Седмица на дунавската кухня – конкурс за типично ястие от русенския регион
Регионална кулинарна купа Русе
2. Лoгистична подкрепа и популяризиране на други събития, финансирани и съфинансирани от Община Русе и включването им в специфичен туристически продукт. (неизчерпателно изброени)
2.1 Салон за изкуство и култура „Любов и вино“ през януари и февруари
2.2. Мартенски музикални дни през месец март
2.3 Пролетен арт салон през месец април
2.4. Международен Биг Бенд парад
2.5. Ретро парад през месец май
2.6. Фестивал на пясъчните фигури през месец юни
2.7. Дни на Канети през месец октомври
2.8. Национална джаз среща през месец ноември
2.9. Фестивал на ледените фигури през месец декември
2.10 Русе през очите на твореца – арт уъркшоп
2.11 Джаз уикенд
2.12 Ден на река Дунав
2.13 Национална конференция Културен туризъм
2.14 Европейска театрална работилничка
1.15 Световно първенство по волейбол септември 2018
1.16 Събития свързани с Европредседателството на България
2.17. Други участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации
3. Конкурс „Дунавски Лимес“ – Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2017 г. – планирани 7 000 лв.
4. Фотоконкурс „Запази духа на Русе” Награден фонд, организация по популяризиране и награждаване – планирани – 3 000 лв.
 
II.                 ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ И МЕРОПРИЯТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – Планиранаобща сума по раздел II – 63 000 лв.
 
1.    Провеждане на тринадесето Туристическо изложение “Уикенд туризъм” и Десети
фестивал на туристическите забавления и анимации 10 – 12 май 2018 г. – план- 30 000 лв.
2. Провеждане на Русенски карнавал, 23 Юни 2018 г. – план- 30 000 лв.
 
III.              РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ – Планирана обща сума по раздел III – 45 000лв.
 
1. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 14-16.02.2018 г. – планирани 6 000 лв.
2. Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 19-21 април 2018 г.- планирани 5 000 лв.
3. Международна туристическа борса – ТТR Букурещ, Румъния 22- 25 февруари 2018 г. планирани 1 000 лв.
4. Международна туристическа борса – UTAZAS, Будапеща , Унгария 01-04 март 2018 г. .- планирани 3 500 лв.
5. Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 07-11 март 2018 г. .- планирани – 4 500 лв.
6. BELGRADE TOURISM FAIR в град Белград,Сърбия – 22- 26 февруари. 2018г. планирани 3 500 лв
7. Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании и мероприятия – планирани -17 000 лв.
8. Участие на Община Русе в двуезичното русенско културно-туристическо и информационно издание Ruse4guest. 4 издания в тираж 4000 бр. – планирани 8 000 лв
IV.              ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 
Планирана сума по раздел IV – 33 750 лв.
1.                  Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал – Поетапна подмяна на мрежата от телевизори и специфични стойки за тях, разположени в ключови за града туристически обекти с цел излъчване на рекламни филми за Русе, преносима памет – планирани 1000 лв.
2.                   Oтпечатване на рекламни материали: ЗОП планирани 33 750 лв.
2.1    Карта – тип планшет преиздаване –планирани 2 500 лв
2.2    Брошура Вид-1– планирани 4 150 лв
2.3    Брошура Вид- 2– планирани 8 300 лв
2.4    Брошура Вид 3– планирани 8 300 лв
2.5    Брошура – Справочник ново издание – планирани 8 500 лв
2.6    Дипляна с туристически обекти – планирани 1 000 лв.
 
СУМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 2018 г. :
191 750 лв.
 
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2018 г.
1. Приходна част на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2018г.
Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. чл. 60, ал.1, от Закона за туризма се набират оттуристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;
2. Разходна част на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2018 г.
Съгласно чл. 61т. от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приета от Общински съвет – Русе годишна програма за развитие на туризма, единствено за дейности по чл.11, ал.2 от Закона за туризма.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)


Приложение 1-1 към Отчет на Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2017 г.
Приложение 2-1 към Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2018 г.
OTЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2017 Г.
 
Мероприятие, задача, дейност и др.
ПЛАН, лв.
РАЗХОД, лв.
Остатък
лв.
Забележка
1
2
3
4
5
6
I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
1.
1. Изграждане и развиване на туристически продукт – културен и кулинарен туризъм
В рамките на събитията влизат Кулинарен фестивал
„На върха на ножа;
“Седмица на дунавската кухня
Конкурс за типично ястие от русенския регион
12 000
7 802,24 лв.
4 197,76 лв.
·         „Фестивал на Дунавската кухня“, който презентира кулинарния туризъм. в Дунавския регион.Кулинарно шоу на площад „Свобода“ с участието на И.Звездев
  • „Като шеф готвачите“ – кулинарно състезание за деца
  • Кулинарно състезание за русенски ресторанти и местни кулинарни специалитети и разработване на дунавски менюта
·          „На върха на ножа“ кулинарно състезание между журналисти със съдействието на ученици от ПГТ „Ив. Павлов“
Други участия на Община в работни срещи и конференции:
  • Българо-румънски форум на тема „Дълга ваканция или кратки пътувания- добре дошли в България през цялата година“ в гр.Букурещ
  • Участие на Община Русе в Трета Национална Конференция гр.Елена – 25 -27.05 .2017 г.
2.
Логистична подкрепа на други събития, финансирани и съфинансирани от Община Русе (неизчерпателно изброени)
2.1. Салон за изкуство и култура „Любов и вино“ през януари и февруари
2.2. Мартенски музикални дни през месец март
2.3 Пролетен арт салон през месец април
2.4. Международен Биг Бенд парад през пролетта
2.5. Ретро парад през месец май
2.6. Фестивал на пясъчните фигури през месец юни
2.7. Дни на Канети през месец октомври
2.8. Национална джаз среща през месец ноември
2.9 Фестивал на ледените фигури през месец декември
2.10 Други участия на Община Русе в работни срещи и др.инициативи с представители на тур.бранш и други свързани с тях организации
3.
Конкурс „Дунавски Лимес“ – Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2017 г.
4 000
2 227 лв.
1 773 лв.
За пета поредна година се проведе традиционното събитие „Дунавски лимес“ – Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма за 2017 г.
4.
Фотоконкурс („Запази духа на Русе“)
2 000
1 946,40 лв.
53,60 лв.
 На 5 ноември 2017 г. във фоайето на Доходно здание, се откри излож7ба на номинираните фотоси от четвъртото издание на конкурса „Запази духа на Русе“ с председател на журито Симеон Лютаков.
Тази година в фотоконкурса взеха участие над 44 фотографа с над 186 бр.снимки.
 
Обща сума по раздел I
18 000
11 975,64 лв
6 024,36 лв.
 
 
II. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ И МЕРОПРИЯТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1.
 Провеждане на тринадесето Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Десети фестивал на туристическите забавления и анимации 11 -13 май 2017 г. –
29 004,76
Общ разход – 29 004,76 лв. ,
От които За дейности на МТ 19 530 лв. от министерство на туризма
 
 
30 000
 
 
 
 
 
 
9 474,76 лв.
 
 
 
 
20 525,24 лв
 
Тринадесетото туристическо изложение и съпътстващият го Десети фестивал на туристическите анимации „Уикенд туризъм Русе“ се проведоха от 11 до 13 май.Взеха участие 163 участници и организации, а русенското изложение се класира на престижното второ място по посещаемост и интерес, след столицата София, изпреварвайки Велико Търново и Варна. Демонстрация на продукт – игра „На лов за истории – записките на един пътешественик в Русчук“, Среща-дискусия с представители на Министерството на туризма на тема „Туристически район от Дунав – учредяване и възможности за развитие“, демострации на занаяти, анимации мн др.
2.
Организация и провеждане на Русенски карнавал 24. 06.2017 г
27 000 лв.
22 367,12 лв.
4 632,88 лв.
Традиционният Русенски карнавал тази година се проведе под мотото „Цветни ритми” и за пореден път събра хиляди празнуващи. Жителите и гостите на Русе станаха част от цветна фиеста, много забавления и игри, придружени с атрактивни награди и градът се превърна в сцена за изяви на таланти. Над 1100 участници от Русе и областта, София, Велико Търново, Горна Оряховица, Плевен и международно участие от Испания, Италия, Португалия, Гърция, Молдова и Румъния се включиха в пъстрото събитие. Началото на цветната фиеста беше дадено с три лъча, тръгващи от различни точки на града, които се събраха на площада при Паметника на Свободата. За празничното настроение на малки и големи се погрижиха Руслан Мъйнов, Валя Балканска, Гери-Никол и Памбос. Най-малките се забавляваха в компанията на Бате Енчо и „Веселяците“.
 
Обща сума по раздел II
57 000 лв.
31 841,88 лв.
25158,12
лв.
 
III. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ
1.
Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 15 – 17.02.17
5 000
4 341, 50 лв.
658,50 лв
Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за винен туризъм и анимация на щанда с презентиране на занаяти на задругата на занаятчиите..Бяха осъществени контакти с над 30 представители на туроператорския и на рекламния бизнес.
2.
 Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 06-08.04.17
 
3 000
1 907,00 лв.
 
1 093 лв
Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм., По време на изложението бяха осъществени срещи и контакти с представители на туристическия и рекламния бизнес, туроператори и посетители на събитието, бяха презентирани целогодишните възможности за туризъм в Община Русе.
3.
Международна туристическа борса – ТТR Букурещ, Румъния 16 – 19.02.2017 
2 000
 
1 193,74 лв.
806,26 лв
 
Участие на информационния щанд на Министерство на туризма; Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.,
Бяха проведени срещи с представители на румънския туристически бизнес.
4.
Международна туристическа борса – UTAZAS, Будапеща , Унгария 02-05 март 2017 г.
3 500
2116,11 лв
1 383,89 лв
Участие на информационния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм., По време на изложението бяха презентирани целогодишните възможности за туризъм, които регионът предоставя на потенциални туристи и представители на туристическия бизнес.;
Бяха предоставени рекламно-информационни материали издавани по програма за развитие на туризма на Община Русе и допълнителни материали за фестивалите на пясъчните и ледените фигури.
Проведоха се срещи с представители на международни туроператорски фирми и местни администрации, проявили интерес да популяризират Русе и региона като туристическа дестинация
5.
Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 08 – 12.03.2017
 
2 989,49 лв.
1 510,51 лв.
Участие на националния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
В рамките на изложението се осъществиха контакти с потенциални туристи, български и чуждестранни представители на туроператорски агенции, както и други представители на туристическия бизнес.. На заинтересованите лица са били предоставени рекламно-информационни материали, издавани по Програмата за развитие на туризма в Община Русе.
6.
BELGRADE TOURISM FAIR в гр. Белград, Сърбия
23 – 26.02.2017г.
3 500
2      2 417 лв.
1 083 лв
Участие на информационния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.,те
 Бяха осъществени контакти с над 30 представители на туроператорския и на рекламния бизнес, както и с представители на други местни администрации; бяха представени целогодишните възможности за туризъм в Русе и региона, град Русе беше рекламиран с информационни материали,както и бяха представени събития от културния календар на Община Русе.
7.
Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании
9 000
6 995 лв.
2 005 лв.
Планирани медийни участия:
·         Тур.пътеводител на България на бълг.език-
·         Пътна карта България на англ.език
·         Рекл. Каре във в. „Движение“
·         Богатството на българските региони (Участие на Община Русе в производство и реализацията на филм „България-Богатството на българските региони“ и изданието „Българските символи“)
·         Реклама медии карнавал
·         Списание „Вагабонд“
·         Издание „Брод“
8.
Участие на Обшина Русе за двуезичното русенско културно-туристическо и информационно издание Ruse4guest
8 000
8 000 лв
0 лв.
4 бр. в тираж 4000 бр.4 бр4
 
Обща сума по раздел III
38 500
29 959,84
лв
8 540,16
лв.
 
 
IV. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
1.
Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал
1 000
0,00
1 000
Ремонт и поддръжка на налични съоръжения.
2.
Рекламни сувенири
7 240
7 240
0
 
2.1
Туристически сувенир магнит отварачка за хладилник
2 400
2 400
0
70 х45mm Тираж 1000 бр
С възможност за различни визии до 5
2.2
Туристически сувенир магнит вид 1
2 800
2 800
0
Тираж 3 вида по 800/950 бр. малки в зависимост от визията на магнита
щанца в размер 68 x 48 mm
2.3
Туристически сувенир магнит вид 2 голям
1440
1 440
0
Тираж 800/950 бр. в зависимост от визията на магнита щанца в размер 68 x 96 mm
2.4
Химикал пластмасов с щампа
600
600
0
1000 бр.
3.
Oтпечатване на рекламни материали:
20 760
5 796
14 964
 
3.1
Карта – тип планшет преиздаване
1 200
1 200
0
 
3.2
Брошура ВИД 1 ново издание
4 150
3 696
454
 
3.3
Брошура ВИД 2 ново издание
4 150
0
4150
 
3.4
Брошура ВИД 3 ново издание
2 760
900
1860
 
3.3
Брошура – Справочник ново издание
8 500
0
8500
 
 
Обща сума по раздел IV
29 000
13 036,00
15 964
 
 
Сума за изпълнение на Програма 2017 г.:
142 500
86 813,36
55 686,64
 
 
Преходен остатък от 2016г.
 
 
43 665
 
 
Приход от „туристически данък“ през 2017г.
 
 
129 147 лв.
– 21.12.17
 
Общо по прихода за 2017г.
 
 
172 812 лв.
 
 
Разход 2017
 
 
86 813 лв.
 
 
Преходен остатък 2017г.
 
 
85  999 лв.
 
                                                                                                                                      
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)


Приложение 2-1 към Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2018 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2018 Г.
 
Мероприятие, задача, дейност и др.
Отговорно лице или структура
Срок
за изпълнение
ПЛАН, лв.
Забележка
1
2
3
4
5
6
I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
1.
1. Изграждане и развиване на туристически продукт – културен и кулинарен и винен туризъм
В рамките на събитията влизат (неизчерпателно изброени)
Кулинарен фестивал „На върха на ножа;
Конкурс „Като шеф готвачите“
Седмица на дунавската кухня – конкурс за типично ястие от русенския регион
Регионална кулинарна купа Русе
ОП „Русе арт“
текущ
40 000
Дейности в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Съвместно между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм и Дунавската задруга на художествените занаяти.
 
2.
Логистична подкрепа на други събития, финансирани и съфинансирани от Община Русе (неизчерпателно изброени)
2.1 Салон за изкуство и култура „Любов и вино“ през януари и февруари
2.2. Мартенски музикални дни през месец март
2.3 Пролетен арт салон през месец април
2.4. Международен Биг Бенд парад
2.5. Ретро парад през месец май
2.6. Фестивал на пясъчните фигури през месец юни
2.7. Дни на Канети през месец октомври
2.8. Национална джаз среща през месец ноември
2.9. Фестивал на ледените фигури през месец декември
2.10 Русе през очите на твореца – арт уъркшоп
2.11 Джаз уикенд
2.12 Ден на река Дунав
2.13 Национална конференция Културен туризъм
2.14 Европейска театрална работилничка
1.15 Световно първенство по волейбол септември 2018
1.16 Събития свързани с Европредседателството на България
2.17. Други участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации
ОП „Русе арт“
 
3.
Конкурс „Дунавски Лимес“ – Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2018 г.
ОП „Русе арт“
текущ
7 000
утвърдени правила, брой раздадени награди
4.
Фотоконкурс („Запази духа на Русе“)
ОП „Русе арт“
октомври
3 000
Награден фонд, организация по популяризиране и награждаване
 
Обща сума по раздел I
 
 
50 000
 
 
II. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ И МЕРОПРИЯТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1.
 Провеждане на тринадесето Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Десети фестивал на туристическите забавления и анимации 10 -12 май 2018 г.
ОП „Русе арт“
10-12 май 2018 г.
33 000
брой публикации, брой изложители, отзиви контакти
2.
Организация и провеждане на Русенски карнавал 23. 06.2018 г
ОП „Русе арт“
23 юни
2018 г.
30 000
брой публикации, брой изложители, отзиви контакти
 
Обща сума по раздел II
 
 
63 000
 
III. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ
1.
Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 14 – 16.02.18
ОП „Русе арт”
февруари
6 000
Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за винен туризъм и анимация на щанда с презентиране на занаяти на задругата на занаятчиите
2.
 Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 19-21.04.2018
ОП „Русе арт”
април
5 000
Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
3.
Международна туристическа борса – ТТР Букурещ, Румъния 22 – 25.02.2018 
ОП „Русе арт”
февруари
1 000
 
Участие на информационния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
4.
Международна туристическа борса – UTAZAS, Будапеща , Унгария 01-04 март 2018 г.
ОП „Русе арт”
март
3 500
Участие на информационния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.,
5.
Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 07 – 11.03.2018
ОП „Русе арт
март
1 000
Участие на националния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
6.
BELGRADE TOURISM FAIR в гр. Белград, Сърбия
22 – 25.02.2018
 
ОП „Русе арт
февруари
3 500
Участие на информационния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
7.
Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании
ОП „Русе арт
 текущ
17 000
Публикации и реклама в туристически издания; други рекалмани кампании
8.
Участие на Община Русе в двуезичното русенско културно-туристическо и информационно издание Ruse4guest
ОП „Русе арт
текущ
8 000
4 бр. в тираж по 4000 бр.
 
Обща сума по раздел III
 
 
45 000
 
 
IV. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
1.
Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал
ОП „Русе арт“
текущ
1000
Ремонт и поддръжка на налични съоръжения.
2.
Oтпечатване на рекламни материали:
ОП „Русе арт”
 
 
 
2.1
Карта – тип планшет
 
текущ
2500
 
2.2
Брошура ВИД 1
 
текущ
4150
 
2.3
Брошура ВИД 2
 
текущ
8 300
 
2.4
Брошура ВИД 3
 
текущ
8 300
 
2.5
Брошура – Справочник ново издание
 
текущ
8 500
 
2.6
Дипляна за най-популярните туристически обекти
 
текущ
1 000
 
 
Обща сума по раздел IV
 
 
33 750 лв.
 
 
Сума за изпълнение на Програма 2018 г.:
 
 
191 750 лв.
 
 
Преходен остатък от 2017г.
 
 
85  999 лв.
 
 
Очакван приход от „туристически данък“ през 2018г.
 
 
110 000 лв.
 
 
Общо по прихода за 2018г.
 
 
195 999 лв.
 
 
Планиран разход 2018
 
 
191 750 лв.
 
 
Некласифицирани разходи по план 2018г.(РЕЗЕРВ)
 
 
4 249 лв.
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)