Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 76

РЕШЕНИЕ № 76
Прието с Протокол № 7/28.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и 23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Приема приоритети на Общинския съвет – Русе за срока на мандата му – 2007 – 2011 г., съгласно Приложение № 1.