Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 765 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.1 и т. 9 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет реши:

  1. Освобождава Михаил Петков Илиев като член на постоянната комисия по образование, наука и иновации, като на негово място избира Владислав Димов Атанасов;
  2. Освобождава Михаил Петков Илиев като член на постоянната комисия по младежта и спорта, като на негово място избира Владислав Димов Атанасов;
  3. Освобождава Михаил Петков Илиев като член на постоянната комисия по екология и на негово място избира Илиян Василев Илиев;
  4. Освобождава Илиян Василев Илиев като член на постоянната комисия по етика и на негово място избира Владислав Димов Атанасов;
  5. Прекратява дадените пълномощия на Михаил Петков Илиев да представлява Община Русе в общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД и на негово място избира Илиян Василев Илиев за представител на Община Русе в общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)