Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 765

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.2, т.1 и чл.6, ал.2 от ЗОС; чл.2, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, общинският реши:

І. Обявява имоти, намиращи се на територията на община Русе, както следва:
1. В землището на гр. Мартен, мест. „Калето”, имот № 000055 с площ 51,290 дка, с акт за частна общинска собственост № 3899/15.07.2002 г.
2. В землището на с. Николово, мест. „Потока”, имот № 000182 с площ 29,558 дка, с акт за частна общинска собственост № 3856/23.04.2002 г.
3. В землището на с. Червена вода, мест. „Коцева чешма”, имот № 000124 с площ 9,652 дка, с акт за частна общинска собственост № 3443/25.09.2000 г.
4. В землището на с. Долно Абланово, мест. „Друма”, имот № 000026 с площ 3,347 дка.
5. В землището на с. Тетово, мест. „Караджовица”, имот № 000151 с площ 24,464 дка.
6. В землището на с. Николово, мест. „Пундев баир”, имот № 000339 с площ 12,449 дка.
7. В землището на с. Хотанца, мест. „Ясаци”, имот № 000147 с площ 7,114 дка.
8. В землището на с. Просена, мест. „Албановското”, имот № 000190 с площ 35,973 дка.
9. В землището на с. Ястребово, мест. „Край село”, имот № 000062 с площ 12,200 дка.
10. В землището на с. Ново село, мест. „Край село”, имот № 000105 с площ 10,055 дка.
11. В землището на с. Семерджиево, мест. „Киречелан”, имот № 000307 с площ 47,125 дка.
12. В землището на с. Семерджиево, мест. „Киречелан”, имот № 000153 с площ 16,859 дка,
за имоти-публична общинска собственост и ги вписва в списъка за имотите-публична общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)