Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 766 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

  1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за  периода от месец януари до месец март 2022 г., както следва:
    1. 24.01.2022 г.
    1. 24.02.2022 г.
    1. 24.03.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)