Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 77

РЕШЕНИЕ № 77
Прието с Протокол № 7/28.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.27, т.3 от Закона за регионалното развитие, Общинският съвет – Русе реши:

1. Одобрява годишен доклад за изпълнение на общинския план за развитие на Община Русе 2007-2013 г., през 2007 г., съгласно Приложение № 1.