Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 770

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т.4 и т.15, ал.2 и ал.6, т.6.3.; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Точка №6 от общата схема за поставяне на павилион за търговска дейност- магазин в ж.к..”Здравец”, кв.661, ул.“Захари Стоянов”, с площ от 20,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 136,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Точка №229 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на ул.”Мария Луиза” и ул.“Давид”, с площ от 4,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 52,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Точка №448 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на бул.“Цар Освободител” и ул. “Шипка”, в алеята с площ от 2,20 кв.м. и начална месечна наемна цена 44,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
4. Точка №42 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания в ж.к..“Родина”, ул.“Чипровци” с площ от 5,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 59,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
5. Точка №638 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на ул.“П.Д.Петков” и ул. “Асен Златаров”, с площ от 2,25 кв.м. и начална месечна наемна цена 44,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
6. Точка №51 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на ул.“Ц. Независимост” и ул. “Л. Каравелов”, с площ от 2,50 кв.м. и начална месечна наемна цена 36,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
7. Точка №30 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на кафе, козметика и промишлени стоки на бул.“Родина” и ул. “Шипка”, с площ от 55,84 кв.м. и начална месечна наемна цена 462,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
8. Точка №294 от общата схема за поставяне на павилион за търговска дейност- магазин за хранителни стоки в ж.к..”Здравец-изток”, кв.651-3, ул.“Котовск”, с площ от 83,60 кв.м. и начална месечна наемна цена 384,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
9. Точка №466 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания в ж.к..”Възраждане”, кв.707, пред покрития пазар, с площ от 2,50 кв.м. и начална месечна наемна цена 31,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
10. Точка №381 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на кафе, закуски, захарни изделия в ж.к.“Родина”, ул.“Шипка” и ул. „Бояна”, с площ от 5,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 97,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
11. Точка №119 от общата схема за поставяне на павилион за производство и продажба на закуски, кафе и безалкохолни напитки в ж.к.“Родина”, ул.“Шипка” и ул. „Бояна”, с площ от 10,50 кв.м. и начална месечна наемна цена 106,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и т. 15, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС
12. Точка №113 от общата схема за поставяне на павилион за кафе – бар в ж.к.“ Здравец-изток ”, кв. 675, до бл. „Енергетик”, с площ 89,00 кв.м. и 40,50кв.м. – лятна градина. и начална месечна наемна цена 589,00 лв. без ДДС за летен сезон и 454,00лв. за зимен сезон, определени съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4, ал.2 и ал.6, т.6.3.; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)