Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 772

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, както следва:

№ на ПИместностползвателстойност в лвБС
12349ТръстикитеКонстантин Николов Христов248,00Община
21914Батмиш2Стефан Ганчев Михов309,0047
31742Батмиш 5Ангелина Стоилова Лазарова281,00Община
420АстарджийкаТеменужка Димитрова Йорданова239,0020
5440АстарджийкаМилена Валентинова  Ковачева452,0038
6494АстарджийкаГеорги Цветанов Янков464,0042
7120Буйна Яна –КР412Елена  Боянова Енчева186,0070
86Шейтанца –КР 502Къйчо Минков Петров94,0032
97Шейтанца –КР 502Веселина Николова Йоргова94,0032
102Шейтанца –КР 502Деспина Великова Попова144,0033
113Шейтанца –КР 502Младен Димитров Илиев101,0033
124Шейтанца –КР 502Иван Нейков Митев108,0033
138Шейтанца –КР 502Милена Йорданова Саха87,0034
149Шейтанца –КР 502Шукри Ахмедов Мехмедов98,0034
1510Шейтанца –КР 502Райко Атанасов Алипиев96,0034
1612Шейтанца –КР 502Георги Димов Ганчев99,0036
1713Шейтанца –КР 502Гинка Маринова Петрова85,0036
1814Шейтанца –КР 502Стоянка Атанасова Деликънева154,0037
1917Шейтанца –КР 502Атанас Алипиев Аргиров91,0035
2018Шейтанца –КР 502Йордан Вълчев Тодоров107,0034
2119Шейтанца –КР 502Тодорка Йорданова Мойсеева120,0034
2225Буйна ЯнаАлександър Славов Алексиев140,00Община