Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 773

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 и ал.4 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Изменя Правилника на ОП „Доходно здание” – (Приложение №2), като увеличава числения състав с 1 щатна бройка – „Огнеборец”, считано от 01.01.2010 г., с което общо числения състав се променя на 12 броя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)