Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 776 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да участва като партньор на Сдружение „Спортен клуб Акро” – Русе в проект за ремонт и обновяване на зала по художествена гимнастика, част от Спортен комплекс “Ялта”, находящ се на улица “Щип”, ул.„Драма” и ул. “Кавала”, разположена на ет. 2 в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1 обект 24 с идентификатор 63427.2.4790.1.24, по кадастрална карта на гр.Русе със застоена площ 525,40 кв.м, описана в Акт за публична общинска собственост № 6205/31.03.2010 г.
2. Декларира наличието на средствата необходими за съфинансиране на дейностите по проекта в размер 18 600 лв. без ДДС (10% от бюджета на проекта), които ще предостави на спортния клуб при одобряване на проектното предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)