Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 779

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.11 ал.1 от ЗОС; чл. 18, ал. 1 т.2 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 5 и чл. 36а, ал.2, т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да бъде институционален партньор за реализацията на проекта на Фондация „Приятелска подкрепа” – Русе, и Сдружение „Институт за социални дейности и сигурност” – Русе.
2. За реализиране на социалната услуга „Защитено пространство” Община Русе предоставя за безвъзмездно ползване части от материална база на ДДЛРГ „Св. Димитър Басарбовски”, за срок от 5 години, включващи следните помещения, с наличното обзавеждане, описани в АОС № 5333 от 30.01.2008 г., както следва:
I етаж – 8 броя помещения, от които 2 бр. занимални, 2 бр. кабинети, WC, гардеробна, кухненски блок и коридорно пространство с обща площ 158 кв. м.
II етаж – 7 бр. спални помещения , WC и коридорно пространство с обща площ 140 кв. м.
3. Дава разрешение за съвместно ползване на общите помещения в сградата срещу заплащане на режийни разноски за електричество, вода и парно, както и на външен кът за игра, спортна площадка и кътове за отдих със съответната отговорност за тяхното опазване. При нужда да се ползва служебното превозно средство срещу заплащане на горивото и амортизационните разходи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)