Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 782 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява подписаното между община Русе и Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“, гр. Русе споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост от 20.12.2021 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)