Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 787 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА, чл.266, ал.2 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Удължава срока на ликвидация на „Инвеститорски контрол” ЕООД в ликвидация до 31.10.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)