Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 787

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 26, ал.1 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Да бъде прекратено изплащането на предвиденото в чл.18, ал.2 от ПОДОС и във връзка с чл.26, ал.1 от ЗМСМА възнаграждение на председателя на Общинския съвет Васил Бонев Пенчев, за месец февруари 2010 година.