Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 789

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Насрочва 38-то заседание на Общински съвет – Русе, както следва: първа част на 18.02.2010 г. за приемане на отчета на Бюджет 2009 г. и втора част на 19.02.2010 г. за приемане на Бюджет 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)