Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 79

РЕШЕНИЕ № 79
Прието с Протокол № 7/28.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет реши:

1. Приема Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци и такси.