Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 790 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.108 от ЗЗД, Общински съвет – Русереши:

  1. Опрощава задължението в размер от  33 500 лева с включен ДДС и произтичащите от него лихви, което ПФК Дунав ЕАД има към ОП „Спортни имоти“.
  2. Дава съгласие кметът на Община Русе, на основание чл. 108 от ЗЗД да сключи договор за опрощаване на задължението по точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)