Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 790

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Решение № 189 на ОбС Русе, прието с Протокол №14/19.12.1996 г., Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие да бъде поставена скулптурна група с барелефите на Пенка Маринова, Николай Здравков и Кирил Кръстев в дворното пространството на Операта, между оградата на Катедралния храм и сградата на Русенска опера.
2. Разходите по изработването и монтажа на скулптурната група с барелефите по т. 1 да бъдат за сметка на фондация „Лира”
Контрол по изпълнението на решението се възлага на кмета на Община Русе.