Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 791 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл.21, ал.2,  във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по покана Not-for-profit European sport events ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)