Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 792

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на МАРИЕЛА ДАНИЕЛ КОВАЧЕВА, ЕГН – 9303145319 и КРИСТИЯН ДАНИЕЛОВ КОВАЧЕВ, ЕГН – 9405095308.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)