Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 794 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинският съвет реши:

1. Отменя т. 2 от разпоредителната част на Решение № 551, на Общински съвет – гр. Русе, прието с Протокол № 24 / 25.04.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)