Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 797

Прието с Протокол № 38/18.02.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.т.12 и 24 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от Закона за туризма и чл.7/1/ от Правилника за работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2009 г., съгласно Приложение №1.
2. Приема Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2010 г., съгласно Приложение №2.

Изтеглете приложение 1 от тук!
Изтеглете приложение 2 от тук!