Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 798

Прието с Протокол № 38/18.02.2010 г.

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.90, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение за разпределение на средствата по Програма „Спорт – 2010” като насрочва извънредно заседание, което да се проведе на 25.02.2010 г. от 11.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)