Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 8 от 17.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 8
Прието с Протокол № 2/17.11.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 46, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Избира председатели на постоянните комисии, както следва:
ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА – Димитър Кънчев.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ – Йорданка Даневска.
КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ – Мирослав Славчев.
ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО – Тихомир Георгиев.
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – проф. Христо Белоев.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА – д-р Теодора Константинова.
КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ – Владислав Атанасов.
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ – Станимир Станчев.
МЛАДЕЖТА И СПОРТА – Антон Данаилов.
ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ – Емил Милушев.
КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – Борислав Българинов.
2. Избира състав на Комисия по етика, както следва:
Орлин Дяков – председател и членове:
Бедрос Пехливанян
Веско Маринов
Сашо Нунев
Пламен Рашев
Теодора Константинова
Дениз Зия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)