Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 8 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9  от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.4 и чл.226 от ТЗ, общинският съвет реши:

 1. Прекратява дадените пълномощия на досегашните представители на Община Русе в общите събрания на търговските дружества по т.2 от настоящото решение.
 2. Избира представители на Община Русе в Общи събрания на търговските дружества, както следва:
  1. Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Гергана Николова, Кристиян Иванов, Луиза Попова и Иван Григоров;
  1. „Сплендид” АД – Пламен Рашев, Светлозар Симеонов, Иван Кюркчиев, Деана Тонева;
  1. „Агропродукт” АД – Йовчо Смилов, Евгени Игнатов, Траян Тотев;
  1. „ВиК” ООД – Валери Иванов, Деница Иванова, Михаил Илиев, Пламен Цветков, Дилян Саманджиев, Станимир Станчев;
  1.  „Българска стокова борса” АД – Тодор Койнов, Иван Петров Иванов, Борислав Рачев, Веселин Велчев;
  1. „Арена Русе” АД – Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян, Орлин Дяков, Митко Кунчев, Елеонора Николова, Дилян Саманджиев;
  1.  „Нова Деница” АД – Деница Иванова, Стоян Христов, Владо Владов;
  1. „ОББ” АД – Иван Костадинов Иванов, Алисе Муртезова, Деана Тонева, Деян Недков, Дауд Ибрям.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)