Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 8 Прието с Протокол № 2/05.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.9  от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.4 и чл.226 от ТЗ, общинският съвет реши:

 1. Прекратява дадените пълномощия на досегашните представители на Община Русе в общите събрания на търговските дружества по т.2 от настоящото решение.
 2. Избира представители на Община Русе в Общи събрания на търговските дружества, както следва:
  1. Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Алисе Муртезова, Милен Боев, Петя Кашукеева, Пламенка Ангелова, Семра Джиниева,;
  1.  „Агропродукт” АД – Йорданка Даневска, Николай Чанев, Пламен Рашев;
  1. „ВиК” ООД – Анатоли Станев, Галин Григоров, Йовчо Смилов, Калоян Тончев, Мариян Димитров, Светлозар Симеонов, Станимир Станчев;
  1. „Арена Русе” АД – Велизар Павлов, Елеонора Николова, Иво Пазарджиев, Мариян Димитров, Нора Стоянова, Стоян Христов,;
  1. „Българска стокова борса” АД – Иван Костадинов Иванов, Иван Петров Иванов;
  1. „Нова Деница” АД – Деница Иванова, Костадин Георгиев;
  1. „ОБ” АД – Асен Ласонин, Галичка Николова, Деян Недков, Калин Иванов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)