Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 8 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 12, ал.1 и чл. 52, ал. 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Включва в баланса на Община Русе получените от „Обреден дом” ЕООД, в ликвидация активи с балансова стойност към 12.08.2015 г., в размер на 44 428 лв.
2. Предоставя за управление на ОП „Обреден дом” активи с балансова стойност към 12.08.2015 г., в размер на 43 640.59 лв. (Приложение №1).
3. Допълва Приложение №2 към чл. 13 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Обреден дом” – Списък на активите, които се предоставят на ОП „Обреден дом”, с активите по т. 2 от настоящото решение.
4. Преминаването на активите по т. 1 и 2 от настоящото решение да бъде отразено счетоводно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

 

С П И С Ъ К
                                         на активите, които се предоставят на Общинско предприятие „Обреден дом“
                         Допълнение към Приложение №2 на Решение №1066/17.07.2014 г. на Общински съвет Русе
Наименование на активите
Балансова стойност, лв.
1
Климатик  колонен  „OSAKA”
2945,46
2
Перфоратор 900 W
1132,10
3
Генератор бензинов трифазен „ PERFORM-5500 „
2520,91
4
Климатик ден. център
1013,83
5
Климатик пазачна
1013,84
6
Климатик р-л ТОР
914,74
7
Банцинг
420,00
8
Четириоперационна дървообработваща машина
980,00
10940,88
9
Кухненско обзавеждане офис сватбен дом –
2256,46
10
Холна гарнитура фоайе сватбен дом –
1391,66
11
Фотьойли – 2 бр.
413,55
12
Офис обзавеждане каса
3175,08
13
Метална каса
130,00
14
Шкаф дърворезба
155,00
15
Масичка с мраморен под и резба
45,00
16
Стол с дърворезба тапициран
180,00
17
Огледало голямо
330,00
18
Огледало малко кръгло
100,00
19
Стол тапициран
56,00
20
Маса за хранене, 2 виенски стола
460,00
21
Стол с кожа и резба
210,00
22
Масичка кръгла с меден под
65,00
23
Скрин с мраморен под
230,00
24
Кутия кожeна с венци – голяма
80,00
25
Кутия кожена с медальон
30,00
26
Кутия кожена с бокал
80,00
27
Кутия кожена с чиния
30,00
28
Стол резбован с кожа
70,00
29
Огледало голямо кристално
250,00
30
Маса резбована с мраморен под
130,00
31
Маса холна резбована
55,00
32
Масичка мраморна
45,00
33
Стол резбован с кожа
180,00
10147,75
34
Навес витрина 
8900,00
8900,00
35
Копирна машина „Ксерокс – 3325”
1198,87
36
принтер „brodher  hl$
720,00
1918,87
37
Пердета зала Басарбово
588,68
38
Пиано PETROFF
2200,00
39
Пейзаж 1989 Марко Монев – картина
1600,00
40
Русенска мадона 1979 Марко Монев – картина
2500,00
41
Интериор 1985 В.  Монева – картина
2000,00
42
Пейзаж М.Башев  – картина
700,00
43
Натюрморт с цвете Д.Монева – картина
350,00
44
Натюрморт  Д.Монева – картина
300,00
45
Старата банка в Търговище 1989 Ц. Денев – картина
300,00
10538,68
46
ПП „ Work Flow”
962,81
47
Софтуер
231,60
1194,41
                                                                                               ОБЩО:
43640,59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)