Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 80

РЕШЕНИЕ № 80
Прието с Протокол № 7/28.02.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

1. Да се прекратят договорите за извършването на превози по вътрешноградските линии, възложени без конкурс.
2. В срок до 3 месеца общинска администрация да проведе конкурси, съгласно Наредба № 2 на Министреството на транспорта в условията, на който Община Русе да извърши комбиниране на ефективни и неефективни линии.
3. В периода до провеждане на конкурса – 3 месеца транспортните субсидии заложени в бюджета на Община Русе да бъдат в размер калкулиран въз основа на представените от общинска администрация разчети /т.е. за 3 месеца за линия № 16 – 15 000 лв., линия № 10 – 8 300 лв./.