Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 802 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. При изготвянето на „Бюджет 2014 година” на Община Русе в частта му за Общински духов оркестър /Биг бенд Русе да се планира повишение на фонд работна заплата с 6 (шест) процента.
2. Община Русе да осигури сумата от 8000 (осем хиляди) лева за поетапно закупуване на нови музикални инструменти и подмяна на амортизираните такива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)