Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 805 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4, чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ, при съответно приложение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

 1. Дава съгласие за предоставяне на общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година. Подлежащите на разпределение по реда на чл. 37и, ал. 1 – 12 от ЗСПЗЗ, за 2022-2023 стопанска година пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване да се отдават под наем за период от шест стопански години. Останалите след разпределението свободни общински пасища, мери да се отдадат под наем за индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе след утвърждаване на начални тръжни цени за 2022-2023 стопанска година по реда на чл. 76, ал. 1 и 2 от същата наредба.
 2. Определя общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1.
 3. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и утвърждава правила за ползване на общинските пасища, мери, съгласно Приложение № 2.
 4. Приема Годишния план за паша и задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и пасищата съгласно Приложение № 3.
 5. При отдаване под наем на пасища/ мери в землищата на останалите населени места, включени в границите на Община Русе, различни от гр. Русе, 30 % от приходите от събраните наеми да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място, съгласно чл. 52, ал.5, т. 2 от ЗМСМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)

Приложение № 1

Пасища, мери от ОПФ за общо и индивидуално ползване

 1. За общо ползване:
 • с. Бъзън
Имот №МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000075/07231.57.75ЧукатаПасище, мера3138.980
                                                                                                                      Общо: дка.
 • с. Червена вода
Имот №МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000060/80460.38.82Коцева чешмаПасище, мера25.360
000269/80460.130.269РазсадникаПасище, мера329.446
                                                                                                                      Общо:34.806 дка.
 • с. Басарбово
Имот №МестностНТПКатегорияПлощ/дка
000020/02796.80.20СелищетоПасище, мера79.398
000072/02796.81.72СелищетоПасище, мера714.670
000095/02796.103.95ТабиятаПасище, мера718.589
000099/02796.78.99ТабиятаПасище, мера7284.686
000118/02796.109.118ПрипекаПасище, мера71.784
000217/02796.78.217ТабиятаПасище, мера748.988
000227/02796.134.227МелницатаПасище, мера916.030
000236/02796.127.236МелницатаПасище, мера9159.008
000238/02796.127.238КантонаПасище, мера918.206
000324/02796.55.324ДъбраватаПасище, мера716.358
000331/02796.55.331ДъбраватаПасище, мера7304.342
000341/02796.62.341ДъбраватаПасище, мера99.231
000346/02796.41.346ТърницаПасище, мера725.297
000397/02796.89.397СаджакаПасище, мера724.304
000398/02796.139.398СаджакаПасище, мера749.838
000412/02796.89.412СаджакаПасище, мера779.923
000419/02796.89.419СаджакаПасище, мера791.026
000487/02796.101.487ШейканецаПасище, мера742.155
                                                                                                                   Общо:1213,833дка.
 1. За индивидуално ползване:

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

град Русе

  ПИ с идентификатор  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
63427.132.5КалетоПасище, мераIII9.021
63427.97.11ХарманлъкаПасище, мераIV2.874
63427.33.12ХарманлъкаПасище, мераIV1.622
63427.154.198Долни растовПасище, мераIV1.015
63427.81.17СлатинаПасище, мераIII2.872
63427.80.31СлатинаПасище, мераIII2.346
63427.78.28СлатинаПасище, мераIII0.365
63427.72.17УзунджатаПасище, мераV16.790
63427.91.11УзунджатаПасище, мераV13.810
63427.71.16УзунджатаПасище, мераV3.854
63427.156.832Под ЛевентаПасище, мера25.520
63427.258.81Край рекатаПасище, мера3.923
63427.258.77Край рекатаПасище, мера0.654
63427.288.10МоргуляПасище, мераVII0.413
63427.285.38МоргуляПасище, мераVI1.275
63427.286.47МоргуляПасище, мераVI0.729
63427.285.63МоргуляПасище, мераVII1.550
63427.286.50МоргуляПасище, мераVI4.587
63427.295.2Гърков долПасище, мераIII2.318
63427.318.154Гърков долПасище, мераIV23.413
63427.317.28Гърков долпасище с храстиIV1.391
63427.318.164Гърков долПасище, мера0.200
63427.279.36Арнаут дереПасище, мераVI15.610
63427.225.14Арнаут дереПасище, мераVII4.307
63427.297.43БяновицаПасище, мераVI6.236
63427.297.44БяновицаПасище, мераVI11.323
63427.297.1АркалийцаПасище, мераIII1.739
63427.312.41КараачПасище, мераVI4.143
63427.268.41АстарджийцаПасище, мераV1.001
63427.296.108ЧифликаПасище, мераV7.209
63427.248.13ЧифликаПасище, мераVII1.306
63427.255.7ЧифликаПасище, мераVII2.914
63427.230.5ЧифликаПасище, мераVII2.715
63427.197.18ЧифликаПасище, мераVII1.635
63427.294.8МератаПасище, мера0.290
63427.304.59КарасолукПасище, мера1.600
63427.182.22Над линиятаПасище, мераV13.320
63427.219.41Бъзов долПасище, мераVII2.036
63427.234.55Край ломаПасище, мераIII1.510
63427.195.130Край ломаПасище, мераIII2.639
63427.195.1Край ломаПасище, мераIII1.101
63427.216.23ТабиятаПасище, мераVII9.955
63427.228.25Барбуков трапПасище, мераIV23.438
63427.171.620КапаклийкаПасище, мера6.285
63427.172.375КапаклийкаПасище, мера2.012
63427.174.493КапаклийкаПасище, мера4.145
63427.171.618КапаклийкаПасище, мераVII0.656
63427.170.64КапаклийкаПасище, мераVII0.956
63427.190.25ЧернейцаПасище, мераVII0.268
63427.190.21ЧернейцаПасище, мераVII11.451
63427.190.30ЧернейцаПасище, мераVI21.635
63427.188.14ЧернейцаПасище, мераIV8.666
63427.176.270Смочи изворПасище, мера1.980
63427.100.19Ломски отделПасище, мераIII2.192
63427.100.17Ломски отделПасище, мераIII2.316
63427.100.13Ломски отделПасище, мераVI3.605
63427.100.15Ломски отделПасище, мераIII1.161
63427.100.9Ломски отделПасище, мераVI3.276
63427.100.3Папаз дереПасище, мераVI2.058
63427.100.10Папаз дереПасище, мераVI3.145
63427.100.5Папаз дереПасище, мераVI2.127
63427.103.6Папаз дереПасище, мераV2.042
63427.103.5Папаз дереПасище, мераV25.601
63427.107.60Горни растовПасище, мераV2.392
63427.107.59Горни растовПасище, мераVI22.675
63427.80.29СлатинаПасище, мераIII69.600
63427.78.36СлатинаПасище, мераVI96.536
63427.95.19Кадишева ниваПасище, мераIII10.500
63427.95.20Кадишева ниваПасище, мераIII0.876
63427.95.16Кадишева ниваПасище, мераIII0.490
63427.78.10Орта екенликПасище, мераVI5.683
63427.78.14Орта екенликПасище, мераVI7.745
63427.147.267Орта екенликПасище, мераIII2.216
63427.78.16Орта екенликПасище, мераVI26.550
63427.78.25Орта екенликПасище, мераVI51.530
63427.59.22Орта екенликПасище, мераIV0.542
63427.179.55Орта екенликПасище, мераIII9.165
63427.179.54Орта екенликПасище, мераIII0.410
63427.147.273Орта екенликПасище, мераIII21.417
63427.146.195Орта екенликПасище, мераIII7.250
63427.74.53Орта екенликПасище, мераIII1.306
63427.61.19Под орманаПасище, мераIV5.138
63427.92.3Под орманаПасище, мераV23.881
63427.73.17Под орманаПасище, мераV13.346
63427.179.46Под орманаПасище, мераIV5.124
63427.147.283КабаклъкаПасище, мераIV23.730
63427.57.8КабаклъкаПасище, мераVI0.276
63427.147.281КабаклъкаПасище, мераVI4.355
63427.58.18КабаклъкаПасище, мераIV7.867
63427.147.268СвирчовицаПасище, мераIII4.893
63427.147.270СвирчовицаПасище, мераIII1.274
63427.146.185ДружбаПасище, мераVI0.584
63427.151.152БатмишПасище, мераVI41.695
63427.151.151БатмишПасище, мераVI1.657
63427.111.41Стари астарджиПасище, мераIV10.626
63427.112.151Гарван бюлюкПасище, мераV9.300
63427.111.38Ибрям орманПасище, мераIV32.702
63427.104.3ЛагераПасище, мераIV50.990
63427.3.516ЛагераПасище, мераIV33.400
63427.150.737Караманлийка Пасище, мера7.160
63427.23.23Долни растовПасище, мераVI8.503
63427.80.27СлатинаПасище, мераIII8.076
63427.156.843Под ЛевентаПасище, мера3.810
63427.156.844Под ЛевентаПасище, мера2.401
63427.261.11Край рекатаПасище, мераIII2.150
63427.269.27Край рекатаПасище, мераVII1.710
63427.269.24Край рекатаПасище, мераVII4.410
63427.267.26Край рекатаПасище, мераVII21.512
63427.271.8Край рекатаПасище, мераVII1.282
63427.269.13Край рекатапасище с храстиVII5.002
63427.269.16Край рекатапасище с храстиVII4.593
63427.258.41Буйна ЯнаПасище, мераVII11.518
63427.294.11Буйна ЯнаПасище, мераVII17.262
63427.163.284Божанова ливадаПасище, мера3.555
63427.275.108Божанова ливадаПасище, мераV3.752
63427.274.88Божанова ливадаПасище, мераVII3.253
63427.282.22МоргуляПасище, мераVII20.720
63427.282.29МоргуляПасище, мера11.550
63427.318.157Гърков долПасище, мераIV14.066
63427.278.60Арнаут дереПасище, мераVII11.025
63427.277.47Арнаут дереПасище, мераVII4.463
63427.297.125БяновицаПасище, мераVII3.705
63427.229.4ЧифликаПасище, мераIII5.775
63427.271.12МератаПасище, мера13.260
63427.271.11МератаПасище, мераVII2.680
63427.268.38Мератапасище с храстиVII27.091
63427.294.9Мератапасище, мера2.870
63427.294.12МератаПасище, мера0.910
63427.294.14МератаПасище, мера6.700
63427.300.32Саръ баирПасище, мераIII7.281
63427.233.33Над линиятаПасище, мераIV3.332
63427.233.30Над линиятаПасище, мераVII4.894
63427.181.22Над линиятаПасище, мераV5.272
63427.216.30Бъзов долПасище, мераVII5.602
63427.216.54Край ломаПасище, мераVII6.020
63427.185.81КараорманПасище, мераVII19.753
63427.228.35Халилов долПасище, мера14.230
63427.171.628КапаклийкаПасище, мераVII5.629
63427.281.65МоргуляПасище, мера 31.299
63427.282.32МоргуляПасище, мера 16.470
63427.216.32Бъзов долПасище, мера 52.717
63427.216.26Бъзов долПасище, мера29.767
                                                                                                                Общо: 1386.897 дка.

                                                                                                                   Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Басарбово
  Имот № / ПИ с идентиф.  Местност  НТП  Категория  Площ, дка  
000006/02796.79.6Новите лозяПасище, мера71.252
000009/02796.6.34Новите лозяПасище, мера70.104
000014/02796.80.14Новите лозяПасище, мера914.528
000018/02796.80.18ЯсацитеПасище, мера73.519
000022/02796.80.22СелищетоПасище, мера70.687
000026/02796.91.26ШейканецаПасище, мера76.316
000031/02796.7.31ШейканецаПасище, мера70.784
000038/02796.7.38ШейканецаПасище, мера75.284
000042/02796.74.42ШейканецаПасище, мера760.470
000047/02796.74.47ШейканецаПасище, мера71.831
000050/02796.101.50ШейканецаПасище, мера71.752
000052/02796.74.52ШейканецаПасище, мера73.689
000056/02796.74.56СелищетоПасище, мера719.552
000064/02796.62.64СелищетоПасище, мера712.740
000065/02796.7.65СелищетоПасище, мера74.628
000066/02796.66.66СелищетоПасище, мера72.566
000068/02796.81.68СелищетоПасище, мера70.800
000070/02796.65.72СелищетоПасище, мера78.520
000071/02796.81.71СелищетоПасище, мера74.028
000075/02796.7.75ШейканецаПасище, мера39.297
000078/02796.81.78СелищетоПасище, мера75.88
000083/02796.6.83Новите лозяПасище, мера70.523
000093/02796.103.93ЯсацитеПасище, мера75.974
000095/02796.103.95ТабиятаПасище, мера718.589
000106/02796.107.106МургуляПасище, мера74.752
000117/02796.109.117ПрипекаПасище, мера72.234
000120/02796.109.120ПрипекаПасище, мера94.567
000126/02796.115.126БранзаланаПасище, мера63.426
000128/02796.22.128БранзаланаПасище, мера62.761
000134/02796.17.134БранзаланаПасище, мера53.264
000137/02796.113.137МармарицаПасище, мера775.984
000138/02796.20.138МармарицаПасище, мера61.092
000146/02796.114.146МармарицаПасище, мера4 24.356
000324/02796.55.325ДъбраватаПасище, мера7117.301
000155/02796.123.155МармарицаПасище, мера91.456
000157/02796.26.157МармарицаПасище, мера96.829
000161/02796.22.161МармарицаПасище, мера90.556
000164/02796.121.164МармарицаПасище, мера96.274
000166/02796.77.166МармарицаПасище, мера61.399
000170/02796.124.170МармарицаПасище, мера41.866
000178/02796.30.178МармарицаПасище, мера41.936
000182/02796.93.182МармарицаПасище, мера95.306
000192/02796.109.192ПрипекаПасище, мера90.949
000194/02796.30.194МармарицаПасище, мера42.168
000218/02796.17.218БранзаланаПасище, мера41.056
000228/02796.78.228МелницатаПасище, мера93.998
000229/02796.78.229МелницатаПасище, мера92.792
000230/02796.78.230МелницатаПасище, мера91.728
000231/02796.134.231МелницатаПасище, мера93.190
000245/02796.83.245КантонаПасище, мера72.585
000247/02796.83.247КантонаПасище, мера716.149
000257/02796.67.257МелницатаПасище, мера66.134
000259/02796.67.259МелницатаПасище, мера70.964
000261/02796.67.261МелницатаПасище, мера731.164
*000262/*02796.139.262КантонаПасище, мера7*204.697 / 18.700
000263/02796.134.263КантонаПасище, мера72.138
000273/02796.134.273КантонаПасище, мера712.836
000279/02796.134.279КантонаПасище, мера720.612
000281/02796.134.281КантонаПасище, мера74.848
000288/02796.132.288КантонаПасище, мера76.150
000291/02796.134.291КантонаПасище, мера70.937
000303/02796.136.303Малък саджакПасище, мера51.694
000309/02796.69.309Малък саджакПасище, мера70.937
*000312/*02796.67.312МелницатаПасище, мера7*3.136 / 1.778
000314/02796.137.314Малък саджакПасище, мера74.055
000342/02796.62.342ДъбраватаПасище, мера78.911
000354/02796.62.354ШейканецаПасище, мера57.764
000355/02796.68.355КантонаПасище, мера51.263
000361/02796.62.361ДъбраватаПасище, мера78.181
000377/02796.134.377КантонаПасище, мера76.638
000380/02796.85.380КантонаПасище, мера73.794
000382/02796.139.382Малък саджакПасище, мера7100.595
000386/02796.139.386Малък саджакПасище, мера75.207
000390/02796.88.390СаджакаПасище, мера73.368
000396/02796.139.396СаджакаПасище, мера73.379
000399/02796.136.399Малък саджакПасище, мера73.698
000407/02796.89.407СаджакаПасище, мера724.862
000416/02796.89.416СаджакаПасище, мера746.605
000417/02796.135.417СаджакаПасище, мера852.959
000421/02796.7.421Новите лозяПасище, мера912.331
000437/02796.134.437МелницатаПасище, мера95.617
000469/02796.121.469БранзаланаПасище, мера91.460
000470/02796.22.470БранзаланаПасище, мера73.001
000485/02796.6.485Новите лозяПасище, мера71.131
000486/02796.103.486ЯсацитеПасище, мера76.644
000488/02796.157.488КантонаПасище, мера93.553
000489/02796.127.489КантонаПасище, мера94.511
000510/02796.125.510МармарицаПасище, мера41.337
000511/02796.14.511ПрипекаПасище, мера713.118
000528/02796.139.528КапинскотоПасище, мера721.650
000530/02796.40.530КапинскотоПасище, мера73.688
000533/02796.7.533ШейканецаПасище, мера71.192
*000319/*02796.138.319Малък саджакПасище, мера7*65.163 / 2.539
000195/02796.127.195ПрипекаПасище, мера928.041
000296/02796.87.296Малък саджакПасище, мера777.629
000030/02796.102.30ШейканецаПасище, мера76.382
000181/02796.127.181МешеликаПасище, мера911.586
000215/02796.127.215ПрипекаПасище, мера9128.248
000180/02796.127.180МармарицаПасище, мера912.132
                                                                                                                 Общо:  1229,248 дка.

Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Бъзън
  Имот № / ПИ с идентиф.  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000003/07231.1.308ЛозятаПасище, мера60.223
000046/07231.5.1Ташлъ дереПасище, мера30.222
000109/07231.1.306ЛозятаПасище, мера66.252
000131/07231.38.131ЧукатаПасище, мера60.243
*000132/*07231.15.132ЧукатаПасище, мера6*1.860 / 0.992
000168/07231.19.168ПръстницитеПасище, мера311.799
000170/07231.19.170ПръстницитеПасище, мера30.317
000180/07231.19.180ПръстницитеПасище, мера31.460
000193/07231.40.193До горатаПасище, мера34.887
000195/07231.40.195ПръстницитеПасище, мера32.424
*000205/*07231.40.205Камен гьолПасище, мера3*111.362 / 79.362
*000215/*07231.58.215Камен гьолПасище, мера3*4.121 / 0.249
000236/07231.38.569КъмпингаПасище, мера614.090
000239/07231.38.239КъмпингаПасище, мера68.481
000246/07231.38.246КъмпингаПасище, мера64.982
000248/07231.38.248КъмпингаПасище, мера62.771
000252/07231.38.252КъмпингаПасище, мера613.483
000259/07231.38.259КъмпингаПасище, мера446.191
000261/07231.38.261КъмпингаПасище, мера40.160
000264/07231.38.264КъмпингаПасище, мера41.215
000266/07231.38.266КъмпингаПасище, мера42.134
001305/07231.1.305ЛозятаПасище, мера62.604
*000088/*07231.57.88ЧукатаПасище, мера3*30.567 / 2.567
000251/ 07231.35.251КъмпингаПасище, мера66.791
000254*/ 07231.38.254*КъмпингаПасище, мера6*23.717/ 3.717
000115/ 07231.1.304ЛозятаПасище, мера63.106
000132/ 07231.15.132ЧукатаПасище, мера61.860
000100/ 07231.57.100ЧукатаПасище, мера374.081
000215/ 07231.58.215Камен гьолПасище, мера34.121
000251/ 07231.38.251КъмпингаПасище, мера66.791
000254/ 07231.38.254КъмпингаПасище, мера623.717
                                                                                                                     Общо:  331.292 дка.

 Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Долно Абланово
  Имот № / ПИ с идентиф.  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
  000040/22558.54.40Хаджийска полянаПасище, мера674.811
  000058/22558.84.58Над селоПасище, мера388.417
  000067/22558.185.67Над селоПасище, мера33.074
  000086/22558.85.86ДрумаПасище, мера35.598
  000119/22558.20.119КурджаПасище, мера412.289
  000147/22558.28.147Мъгла дереПасище, мера43.249
  000157/22558.34.157Пейкова курияПасище, мера31.505
  000163/22558.35.163Бяла пръстПасище, мера8128.076
  000186/22558.41.186Над селоПасище, мера478.223
  000026/22558.32.26ДрумаПасище, мера43.348
000019/22558.61.19ДрумаПасище, мера32.444
000021/22558.56.21ДрумаПасище, мера67.432
000036/22558.32.36Хаджийска полянаПасище, мера60.655
000156/22558.155.156В селоПасище, мера33.238
                                                                                                                                  Общо: 412.359 дка.

Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • гр. Мартен
  Имот № / ПИ с идентиф.  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000022/47336.4.55КалетоПасище, мера47.770
000047/47336.6.49КалетоПасище, мера417.250
000054/47336.58.54КалетоПасище, мера40.134
000071/47336.8.126КалетоПасище, мера41.967
000122/47336.8.122Пашов кладенецПасище, мера41.355
000123/47336.60.123ЯсацитеПасище, мера41.321
000129/47336.11.129Вехтите лозяПасище, мера62.667
000138/47336.28.138ПотокаПасище, мера61.354
000139/47336.12.139Вехтите лозяПасище, мера35.080
000143/47336.8.143КалетоПасище, мера40.475
000154/47336.10.167Вехтите лозяПасище, мера60.219
000184/47336.64.184КалетоПасище, мера411.649
000186/47336.64.186КалетоПасище, мера47.748
000237/47336.29.237Вехтите лозяПасище, мера33.758
000239/47336.31.239ЯматаПасище, мера36.095
000240/47336.27.240ПотокаПасище, мера35.493
000264/47336.4.264КалетоПасище, мера41.799
000266/47336.27.266ПотокаПасище, мера65.496
000275/47336.32.275Новите лозяПасище, мера614.134
000334/47336.11.334Вехтите лозяПасище, мера61.718
000369/47336.63.369КалетоПасище, мера4104.902
000055/47336.61.55КалетоПасище, мера651.305
000068/47336.64.68КалетоПасище, мера4155.340
000069/47336.8.131КалетоПасище, мера442.048
                                                                                                                        Общо: 451,077 дка.

Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Николово
  Имот № / ПИ с идентиф.  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000027/51679.57.64ПлужнаПасище, мера51.186
000035/51679.213.77ПлужнаПасище, мера31.506
000069/51679.79.69ПлужнаПасище, мера51.876
000083/51679.94.83ЛипатаПасище, мера40.433
000094/51679.112.94ЛипатаПасище, мера50.848
000098/51679.39.98ЛипатаПасище, мера31.305
000126/51679.103.126ЛипатаПасище, мера35.743
000131/51679.103.131ЛипатаПасище, мера31.192
000176/51679.19.176Йонкова могилаПасище, мера52.836
000181/51679.19.181Йонкова могилаПасище, мера53.929
000195/51679.1.195Йонкова могилаПасище, мера51.784
000199/51679.105.199Йонкова могилаПасище, мера54.741
000200/51679.95.200Йонкова могилаПасище, мера51.075
000247/51679.212.247ПотокаПасище, мера39.313
000289/51679.151.289СлатинаПасище, мера50.616
000291/51679.189.291СлатинаПасище, мера52.109
000319/51679.137.319Йонкова могилаПасище, мера50.852
000320/51679.22.320Йонкова могилаПасище, мера51.410
000337/51679.181.337Пундев баирПасище, мера50.449
000345/51679.95.345Йонкова могилаПасище, мера52.842
000359/51679.178.359Пундев баирПасище, мера51.859
000390/51679.178.390Пундев баирПасище, мера50.654
000392/51679.178.392Пундев баирПасище, мера50.944
000433/51679.166.433ДрибакаПасище, мера54.090
000437/51679.168.437ДрибакаПасище, мера57.342
000439/51679.176.439ДрибакаПасище, мера53.850
000469/51679.174.469ДрибакаПасище, мера52.677
000471/51679.175.471ДрибакаПасище, мера54.060
000495/51679.213.495Над селоПасище, мера51.036
000608/51679.71.608Над селоПасище, мера53.933
015012/51679.15.12Над селоПасище, мера50.172
176005/51679.176.5СлатинаПасище, мера37.077
000029/51679.57.62ПлужнаПасище, мера47.779
000055/51679.71.55ПлужнаПасище, мера524.628
000059/51679.218.59ПлужнаПасище, мера55.288
000074/51679.29.74ЛипатаПасище, мера525.136
000085/51679.27.85ЛипатаПасище, мера49.468
000087/51679.25.87ЛипатаПасище, мера53.455
000088/51679.27.88ЛипатаПасище, мера511.655
000089/51679.183.89ЛипатаПасище, мера59.650
000090/51679.112.90Йонкова могилаПасище, мера43.908
000091/51679.112.91Йонкова могилаПасище, мера47.134
000109/51679.190.109Йонкова могилаПасище, мера520.788
000134/51679.99.134Йонкова могилаПасище, мера311.841
000151/51679.93.151Йонкова могилаПасище, мера517.173
000184/51679.141.184ПотокаПасище, мера515.100
000190/51679.135.190СлатинаПасище, мера513.581
000197/51679.95.197СлатинаПасище, мера512.144
000280/51679.210.280СлатинаПасище, мера560.847
000182/51679.19.182Йонкова могилаПасище, мера729.567
000606/51679.71.606Пундев баирПасище, мера51.001
000339/ 51679.179.339Пундев баирПасище, мера612.453
                                                                                                              Общо: 386.355 дка.

Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Ново село
  Имот № / ПИ с идентиф.    Местност  НТП  Категория  Площ, дка
000050/52235.144.50ЛивадитеПасище, мера43.634
000051/52235.37.51ЛивадитеПасище, мера49.546
000052/52235.36.52ЛивадитеПасище, мера49.690
000055/52235.36.55ЛивадитеПасище, мера45.959
000078/52235.29.78МогилитеПасище, мера466.747
000100/52235.142.100Край селоПасище, мера45.378
000106/52235.142.106Край селоПасище, мера445.500
000107/52235.142.107Край селоПасище, мера46.903
000116/52235.160.116Край селоПасище, мера42.770
000117/52235.160.117Край селоПасище, мера44.159
000126/52235.143.126Край селоПасище, мера41.044
000128/52235.143.128Край селоПасище, мера49.458
000130/52235.143.130Край селоПасище, мера418.635
000165/52235.29.165МогилитеПасище, мера419.950
000178/52235.154.178БозалъкаПасище, мера425.096
000184/52235.143.184Край селоПасище, мера32.125
000186/52235.109.186Край селоПасище, мера41.928
000189/52235.109.189ЮртлукаПасище, мера40.959
000194/52235.109.194ЮртлукаПасище, мера48.132
000202/52235.162.202Мешан гьолПасище, мера43.308
000212/52235.153.212Мешан гьолПасище, мера411.543
000217/52235.150.217ДаулджикаПасище, мера454.902
000219/52235.47.219Мешан гьолПасище, мера420.400
000222/52235.162.222Мешан гьолПасище, мера40.465
000223/ 52235.47.223Мешан гьолПасище, мера437.211
000242/52235.146.242КаракушПасище, мера47.101
000244/52235.51.244ДаулджикаПасище, мера434.715
000252/52235.150.252КаракушПасище, мера418.366
000279/52235.50.279КаракушПасище, мера457.002
000299/52235.80.299ДюзорманПасище, мера42.517
000303/52235.207.303ДюзорманПасище, мера41.932
000307/52235.206.307БейаланскоПасище, мера48.939
000309/52235.70.309БейаланскоПасище, мера451.759
000311/52235.70.311БейаланскоПасище, мера44.219
000312/52235.77.312ИланлъкаПасище, мера41.070
000330/52235.29.330МогилитеПасище, мера41.636
000332/52235.29.332МогилитеПасище, мера430.493
000334/52235.29.334МогилитеПасище, мера410.374
000336/52235.29.336МогилитеПасище, мера410.626
000338/52235.29.338МогилитеПасище, мера41.601
000339/52235.29.339МогилитеПасище, мера42.515
000027/52235.163.43БозалъкаПасище, мера345.303
000178/52235.154.178БозалъкаПасище, мера425.096
000277/52235.155.277КаракушПасище, мера415.200
000105/52235.142.105Край селоПасище, мера810.057
000103/52235.163.103Новите лозяПасище, мера47.587
                                                                                                                                     Общо: 723.550 дка.

Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Просена
  Имот № / ПИ с идентиф.    Местност  НТП  Категория  Площ, дка
000225/ 58637.54.225ДжевелиятаПасище, мера319.499
045004/ 58637.45.4АрмуклиятаПасище, мера3144.470
*000103/ 58637.54.103Конлук дереПасище, мера3*1,598/ 1,567
                                                                                                                Общо: 165.536 дка.

Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Сандрово
  Имот № / ПИ с идентиф.  НТП  Категория  Площ, дка
000080/ 65348.25.80Пасище, мера3129.450
000021/ 65348.25.57Пасище, мера54.914
000071/ 65348.68.71Пасище, мера314.282
000069/ 65348.68.69Пасище, мера378.406
000067/65348.68.67Пасище, мера316.196
000078/ 65348.25.78Пасище, мера333.509
000098/ 65348.14.282Пасище, мера59.536
000063/ 65348.58.63Пасище, мера316.318
000020/ 65348.58.24Пасище, мера540.789
000081/ 65348.25.81Пасище, мера529.475
*000017/*65348.10.17Пасище, мера5*81.132 / 2.688
000176/65348.11.176Пасище, мера542.685
000110/65348.16.110Пасище, мера313.270
000121/65348.10.121Пасище, мера556.878
000136/65348.35.136Пасище, мера51.845
000141/65348.36.141Пасище, мера31.720
000143/65348.36.143Пасище, мера32.386
000174/65348.11.174Пасище, мера31.785
000064/65348.68.64Пасище, мера37.071
000073/65348.68.73Пасище, мера332.820
*000117/*65348.101.313Пасище, мера3*101.313 / 76.709
                                                                                                                     Общо: 612.372 дка.

Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Семерджиево
  Имот № / ПИ с идентиф.  Местност  НТПКатегорияПлощ, дка
000030/66158.64.42Бангапасище, мера32.745
000055/66158.65.55Бангапасище, мера30.953
000056/66158.65.56Бангапасище, мера31.793
000058/66158.26.203Бангапасище, мера321.127
000105/66158.69.105Бангапасище, мера33.282
000111/66158.69.111Бангапасище, мера40.234
000124/66158.72.124Смилекинпасище, мера317.453
000126/66158.51.126Биюковапасище, мера32.041
000135/66158.24.135Каваклъкапасище, мера6167.153
000143/66158.24.143Киречаланпасище, мера662.238
000157/66158.2.157Киречаланпасище, мера35.177
000159/66158.3.159Киречаланпасище, мера37.341
000168/66158.6.168Киречаланпасище, мера30.578
000174/66158.5.174Камбурапасище, мера30.381
000184*/66158.5.184*Камбурапасище, мера3*46.335/ 6.335
000195/66158.50.195Параджикапасище, мера34.143
000243/66158.24.243Бангапасище, мера35.758
000245/66158.31.245Каваклъкапасище, мера325.704
000258/66158.26.258Каваклъкапасище, мера322.619
000270/66158.93.270Тангърапасище, мера32.737
000291/66158.32.291Кадамджатапасище, мера31.144
*000188/ 66158.8.188ПараджикаПасище, мера3*54.171/ 12.771
000077/ 66158.67.77БангаПасище, мера35.245
000308/ 66158.16.308 Пасище, мера336.436
                                                                                                                          Общо: 415.388 дка.  

Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Тетово
  Имот № / ПИ с идентиф.НТПКатегорияПлощ, дка
000009/72357.425.9Пасище, мера54.595
000010/72357.420.128Пасище, мера35.498
000012/72357.425.12Пасище, мера511.227
000016/72357.405.116Пасище, мера313.976
000017/72357.413.17Пасище, мера55.676
000018/72357.425.18Пасище, мера58.677
000021/72357.410.166Пасище, мера55.156
000028/72357.408.39Пасище, мера50.687
000030/72357.407.87Пасище, мера50.139
000033/72357.451.115Пасище, мера32.270
000035/72357.436.35Пасище, мера56.786
000043/72357.410.169Пасище, мера541.270
000044/72357.410.168Пасище, мера521.799
000045/72357.410.167Пасище, мера50.967
000052/72357.413.52Пасище, мера3463.528
000055/72357.419.147Пасище, мера31.933
000061/72357.493.3Пасище, мера5393.242
000064/72357.422.64Пасище, мера30.390
000067/72357.422.67Пасище, мера314.875
000069/72357.422.69Пасище, мера3255.160
000073/72357.447.73Пасище, мера33.958
000074*/ 72357.460.74*Пасище, мера3*162.590/ 52.590
000077/72357.445.77Пасище, мера38.691
000090/72357.461.90Пасище, мера54.990
000091/72357.461.91Пасище, мера52.048
000092/72357.464.92Пасище, мера545.405
000093/72357.462.93Пасище, мера53.789
000097/72357.464.97Пасище, мера331.584
000099/72357.464.99Пасище, мера537.980
000103/72357.405.103Пасище, мера52.349
000114/72357.476.114Пасище, мера32.092
000115/72357.476.115Пасище, мера33.936
000116/72357.477.116Пасище, мера32.011
000117/72357.473.117Пасище, мера324.151
000120/72357.408.120Пасище, мера523.525
000122/72357.471.122Пасище, мера356.226
000123/72357.471.123Пасище, мера312.607
000125/72357.471.125Пасище, мера35.324
000127/72357.471.127Пасище, мера318.342
000131/72357.479.131Пасище, мера36.685
000137/72357.428.137Пасище, мера30.563
000138/72357.480.138Пасище, мера321.587
000143/72357.559.143Пасище, мера354.610
000147/72357.564.147Пасище, мера323.689
000149/72357.527.149Пасище, мера321.278
000169/72357.456.169Пасище, мера317.005
000179/72357.537.179Пасище, мера316.162
000181/72357.529.181Пасище, мера32.170
000185/72357.535.185Пасище, мера3229.735
000191/72357.519.191Пасище, мера32.215
000197/72357.545.197Пасище, мера316.812
000205/72357.505.205Пасище, мера314.137
000212/72357.551.212Пасище, мера313.091
000220/72357.552.220Пасище, мера32.799
000239/72357.495.239Пасище, мера56.428
000240/72357.523.240Пасище, мера34.130
000241/72357.477.241Пасище, мера314.178
000243/72357.505.243Пасище, мера312.657
000250/72357.534.250Пасище, мера39.346
000263/72357.459.263Пасище, мера54.546
000265/72357.565.265Пасище, мера588.903
000291/72357.513.291Пасище, мера37.846
000322/72357.516.322Пасище, мера531.714
000360/72357.581.360Пасище, мера5179.975
000377/72357.559.377Пасище, мера93.662
000382/72357.446.382Пасище, мера39.519
000383/72357.441.383Пасище, мера313.329
000384/72357.448.384Пасище, мера37.338
000385/72357.444.385Пасище, мера32.132
000386/72357.443.386Пасище, мера35.186
000387/72357.461.387Пасище, мера322.686
000412/72357.705.412Пасище, мера3563.516
000431/72357.706.431Пасище, мера32.979
000573/72357.523.573Пасище, мера30.295
000574/72357.523.574Пасище, мера30.154
707010/72357.707.10Пасище, мера31002.612
000151/72357.501.151Пасище, мера 924.470
*000034/ *72357.436.34Пасище, мера6*230.054/ 130.054
                                                                                                                    Общо: 4189.642 дка.

Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Хотанца
  Имот № / ПИ с идентиф.  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000015/77342.27.5Просенски баирПасище, мера451.838
000017/77342.27.7Голямата чешмаПасище, мера47.871
000047/77342.22.47БрестаПасище, мера336.832
000050/77342.41.30БрестаПасище, мера313.432
000057/77342.43.8ЯсациПасище, мера44.563
000058/77342.43.58ЯсациПасище, мера429.793
000060/77342.43.60ЯсациПасище, мера49.139
000063/77342.43.63Зад лозятаПасище, мера40.869
000072/77342.28.72Зад лозятаПасище, мера672.727
000078/77342.22.78Зад лозятаПасище, мера30.328
000091/77342.41.15БрестаПасище, мера319.889
000111/77342.13.111ЯсациПасище, мера310.373
000113/77342.46.18Горните нивиПасище, мера312.768
000125/77342.46.23ХисарлъкаПасище, мера34.909
000143/77342.13.87ЯсациПасище, мера336.099
000133/77342.13.94ЯсациПасище, мера43.132
000137/77342.13.137ЯсациПасище, мера446.869
000144/77342.28.144ЯсациПасище, мера448.694
000155/77342.28.56ЯсациПасище, мера413.051
000157/77342.28.58ЯсациПасище, мера46.547
000160/77342.28.60Зад лозятаПасище, мера46.373
000172/77342.28.63Тетовски баирПасище, мера312.116
000147/77342.36.147ЯсациПасище, мера47.116
                                                                                                                Общо: 455,328 дка.

Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Червена вода
  Имот № / ПИ с идентиф.  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000010/80460.200.54СедлотоПасище, мера33.353
000030/80460.52.30Коцева чешмаПасище, мера38.096
*000039/*80460.37.39Коцева чешмаПасище, мера3*82.404 / 64.893
000049/80460.72.49НовоселскоПасище, мера32.727
000050/80460.38.83Коцева чешмаПасище, мера23.949
000058/80460.296.58Коцева чешмаПасище, мера32.150
000060/80460.38.82Коцева чешмаПасище, мера25.360
000071/80460.48.80Коцева чешмаПасище, мера31.299
000090/80460.310.90НовоселскоПасище, мера45.106
000114/80460.36.114Коцева чешмаПасище, мера311.344
000123/80460.52.123Коцева чешмаПасище, мера62.632
000129/80460.36.129Коцева чешмаПасище, мера311.368
000147/80460.273.147ОрловецПасище, мера415.579
000164/80460.306.164АблановскоПасище, мера41.008
000166/80460.74.166НовоселскоПасище, мера316.034
000172/80460.307.172АблановскоПасище, мера43.121
000173/80460.74.173НовоселскоПасище, мера315.585
000195/80460.131.195РазсадникаПасище, мера35.290
000213/80460.297.213ПанаираПасище, мера721.530
*000214/80460.297.214ПанаираПасище, мера3*85.910/ 1.102
000216/80460.187.216СедлотоПасище, мера360.566
000217/80460.311.217НовоселскоПасище, мера67.789
000236/80460.7.236ГьолаПасище, мера42.125
000239/80460.5.239ГьолаПасище, мера41.014
000246/80460.8.246ГьолаПасище, мера42.940
000269/80460.130.269РазсадникаПасище, мера329.446
000283/80460.129.283ПанаираПасище, мера32.078
000291/80460.297.291ГьолаПасище, мера34.480
000326/80460.267.326Среден баирПасище, мера35.458
000359/80460.138.359Среден баирПасище, мера31.045
000397/80460.300.397ПанаираПасище, мера314.505
000401/80460.123.401ГеранитеПасище, мера37.447
000403/80460.122.403ПанаираПасище, мера6109.843
000406/80460.130.406БаламатаПасище, мера353.424
000409/80460.275.409БъзънскоПасище, мера49.486
000448/80460.315.448Среден баирПасище, мера320.663
000457/80460.155.457БъзънскоПасище, мера39.654
000475/80460.171.475БаламатаПасище, мера318.188
000480/80460.122.480ГеранитеПасище, мера616.625
000486/80460.122.486ГьолаПасище, мера617.312
000513/80460.141.513КуленскоПасище, мера44.842
000522/80460.317.522БатмишПасище, мера31.416
000525/80460.276.525БъзънскоПасище, мера246.095
000531/80460.171.531БаламатаПасище, мера617.658
000533/80460.286.533ГеранитеПасище, мера69.257
000545/80460.282.545БъзънскоПасище, мера319.294
000560/80460.279.560БъзънскоПасище, мера4184.161
000564/80460.302.564СемерджийскоПасище, мера34.199
000568/80460.284.568БъзънскоПасище, мера32.091
000579/80460.281.579БъзънскоПасище, мера46.798
000586/80460.181.586БъзънскоПасище, мера332.330
000922/80460.131.922РазсадникаПасище, мера30.501
000992/80460.888.992РазсадникаПасище, мера30.948
000994/80460.187.994СедлотоПасище, мера33.723
000115/80460.26.115БатмишПасище, мера38.425
*000116/80460.26.116БатмишПасище, мера3*47.251/ 7.202
000374/ 80460.130.374БаламатаПасище, мера35.665
000286/ 80460.130.286ПанаираПасище, мера37.476
000380/ 80460.130.380ГьолаПасище, мера48,917
000122/ 80460.52.122Коцева чешмаПасище, мера396.075
                                                                                                                    Общо: 1053,770 дка.  

Приложение № 1

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Ястребово
  Имот № / ПИ с идентиф.    Местност  НТП  Категория  Площ, дка
000059/*87700.23.59Край селопасище, мера3*1.257 / 0.816
*000061/*87700.23.61Дюлюкапасище, мера3*2.907/ 1.444
000073/87700.23.73Край селопасище, мера30.189
000081/87700.23.81Край селопасище, мера312.229
000093/87700.20.93Банкапасище, мера32.417
000094/87700.25.94Край селопасище, мера33.645
000105/87700.8.105Край селопасище, мера34.638
000108/87700.21.108Банкапасище, мера33.419
000110/87700.8.110Дерингьолпасище, мера35.224
 000107/87700.8.107Дерингьолпасище, мера34.382 
000046/87700.23.46Край селопасище, мера37.302
000098/87700.25.98Край селопасище, мера313.589
*000001*/87700.2.25Кладенцитепасище, мера3*97.398/90.00
000043/ 87700.24.43Край селопасище, мера34.596
000108/ 87700.21.108Банкапасище, мера33.419
000044/ 87700.24.44Край селопасище, мера341.988
000062/87700.23.62Край селопасище, мера912.203
000013/ *87700.24.15Кладенцитепасище, мера3*127,168/26,008
000010/ *87700.24.16Банкапасище, мера3*97,640/ 64,898
000019/* 87700.24.19Кладенцитепасище, мера315,236
000056/ 87700.23.56Дюлюкапасище, мера36,512
000004/ * 87700.2.27Кладенцитепасище, мера3*64,854/ 17,017
                                                                                                                               Общо: 341.171 дка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)

Приложение № 2

РАЗМЕР И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ

За общо ползване:

 • с. Бъзън
Имот №МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000075/07231.57.75ЧукатаПасище, мера3138.980
                                                                                                                      Общо: 138.980 дка.
 • с. Червена вода
Имот №МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000060/80460.38.82Коцева чешмаПасище, мера25.360
000269/80460.130.269РазсадникаПасище, мера329.446
                                                                                                                      Общо:34.806 дка.
 • с. Басарбово
Имот №МестностНТПКатегорияПлощ/дка
000020/02796.80.20СелищетоПасище, мера79.398
000072/02796.81.72СелищетоПасище, мера714.670
000095/02796.103.95ТабиятаПасище, мера718.589
000099/02796.78.99ТабиятаПасище, мера7284.686
000118/02796.109.118ПрипекаПасище, мера71.784
000217/02796.78.217ТабиятаПасище, мера748.988
000227/02796.134.227МелницатаПасище, мера916.030
000236/02796.127.236МелницатаПасище, мера9159.008
000238/02796.127.238КантонаПасище, мера918.206
000324/02796.55.324ДъбраватаПасище, мера716.358
000331/02796.55.331ДъбраватаПасище, мера7304.342
000341/02796.62.341ДъбраватаПасище, мера99.231
000346/02796.41.346ТърницаПасище, мера725.297
000397/02796.89.397СаджакаПасище, мера724.304
000398/02796.139.398СаджакаПасище, мера749.838
000412/02796.89.412СаджакаПасище, мера779.923
000419/02796.89.419СаджакаПасище, мера791.026
000487/02796.101.487ШейканецаПасище, мера742.155
                                                                                                                   Общо:1213,833дка.

 Приложение № 2

За индивидуално ползване:

Размер и местоположение на свободни пасища, мери от ОПФ

град Русе

  ПИ с идентификатор  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
63427.132.5КалетоПасище, мераIII9.021
63427.97.11ХарманлъкаПасище, мераIV2.874
63427.33.12ХарманлъкаПасище, мераIV1.622
63427.154.198Долни растовПасище, мераIV1.015
63427.81.17СлатинаПасище, мераIII2.872
63427.80.31СлатинаПасище, мераIII2.346
63427.78.28СлатинаПасище, мераIII0.365
63427.72.17УзунджатаПасище, мераV16.790
63427.91.11УзунджатаПасище, мераV13.810
63427.71.16УзунджатаПасище, мераV3.854
63427.156.832Под ЛевентаПасище, мера25.520
63427.258.81Край рекатаПасище, мера3.923
63427.258.77Край рекатаПасище, мера0.654
63427.288.10МоргуляПасище, мераVII0.413
63427.285.38МоргуляПасище, мераVI1.275
63427.286.47МоргуляПасище, мераVI0.729
63427.285.63МоргуляПасище, мераVII1.550
63427.286.50МоргуляПасище, мераVI4.587
63427.295.2Гърков долПасище, мераIII2.318
63427.318.154Гърков долПасище, мераIV23.413
63427.317.28Гърков долпасище с храстиIV1.391
63427.318.164Гърков долПасище, мера0.200
63427.279.36Арнаут дереПасище, мераVI15.610
63427.225.14Арнаут дереПасище, мераVII4.307
63427.297.43БяновицаПасище, мераVI6.236
63427.297.44БяновицаПасище, мераVI11.323
63427.297.1АркалийцаПасище, мераIII1.739
63427.312.41КараачПасище, мераVI4.143
63427.268.41АстарджийцаПасище, мераV1.001
63427.296.108ЧифликаПасище, мераV7.209
63427.248.13ЧифликаПасище, мераVII1.306
63427.255.7ЧифликаПасище, мераVII2.914
63427.230.5ЧифликаПасище, мераVII2.715
63427.197.18ЧифликаПасище, мераVII1.635
63427.294.8МератаПасище, мера0.290
63427.304.59КарасолукПасище, мера1.600
63427.182.22Над линиятаПасище, мераV13.320
63427.219.41Бъзов долПасище, мераVII2.036
63427.234.55Край ломаПасище, мераIII1.510
63427.195.130Край ломаПасище, мераIII2.639
63427.195.1Край ломаПасище, мераIII1.101
63427.216.23ТабиятаПасище, мераVII9.955
63427.228.25Барбуков трапПасище, мераIV23.438
63427.171.620КапаклийкаПасище, мера6.285
63427.172.375КапаклийкаПасище, мера2.012
63427.174.493КапаклийкаПасище, мера4.145
63427.171.618КапаклийкаПасище, мераVII0.656
63427.170.64КапаклийкаПасище, мераVII0.956
63427.190.25ЧернейцаПасище, мераVII0.268
63427.190.21ЧернейцаПасище, мераVII11.451
63427.190.30ЧернейцаПасище, мераVI21.635
63427.188.14ЧернейцаПасище, мераIV8.666
63427.176.270Смочи изворПасище, мера1.980
63427.100.19Ломски отделПасище, мераIII2.192
63427.100.17Ломски отделПасище, мераIII2.316
63427.100.13Ломски отделПасище, мераVI3.605
63427.100.15Ломски отделПасище, мераIII1.161
63427.100.9Ломски отделПасище, мераVI3.276
63427.100.3Папаз дереПасище, мераVI2.058
63427.100.10Папаз дереПасище, мераVI3.145
63427.100.5Папаз дереПасище, мераVI2.127
63427.103.6Папаз дереПасище, мераV2.042
63427.103.5Папаз дереПасище, мераV25.601
63427.107.60Горни растовПасище, мераV2.392
63427.107.59Горни растовПасище, мераVI22.675
63427.80.29СлатинаПасище, мераIII69.600
63427.78.36СлатинаПасище, мераVI96.536
63427.95.19Кадишева ниваПасище, мераIII10.500
63427.95.20Кадишева ниваПасище, мераIII0.876
63427.95.16Кадишева ниваПасище, мераIII0.490
63427.78.10Орта екенликПасище, мераVI5.683
63427.78.14Орта екенликПасище, мераVI7.745
63427.147.267Орта екенликПасище, мераIII2.216
63427.78.16Орта екенликПасище, мераVI26.550
63427.78.25Орта екенликПасище, мераVI51.530
63427.59.22Орта екенликПасище, мераIV0.542
63427.179.55Орта екенликПасище, мераIII9.165
63427.179.54Орта екенликПасище, мераIII0.410
63427.147.273Орта екенликПасище, мераIII21.417
63427.146.195Орта екенликПасище, мераIII7.250
63427.74.53Орта екенликПасище, мераIII1.306
63427.61.19Под орманаПасище, мераIV5.138
63427.92.3Под орманаПасище, мераV23.881
63427.73.17Под орманаПасище, мераV13.346
63427.179.46Под орманаПасище, мераIV5.124
63427.147.283КабаклъкаПасище, мераIV23.730
63427.57.8КабаклъкаПасище, мераVI0.276
63427.147.281КабаклъкаПасище, мераVI4.355
63427.58.18КабаклъкаПасище, мераIV7.867
63427.147.268СвирчовицаПасище, мераIII4.893
63427.147.270СвирчовицаПасище, мераIII1.274
63427.146.185ДружбаПасище, мераVI0.584
63427.151.152БатмишПасище, мераVI41.695
63427.151.151БатмишПасище, мераVI1.657
63427.111.41Стари астарджиПасище, мераIV10.626
63427.112.151Гарван бюлюкПасище, мераV9.300
63427.111.38Ибрям орманПасище, мераIV32.702
63427.104.3ЛагераПасище, мераIV50.990
63427.3.516ЛагераПасище, мераIV33.400
63427.150.737Караманлийка Пасище, мера7.160
63427.23.23Долни растовПасище, мераVI8.503
63427.80.27СлатинаПасище, мераIII8.076
63427.156.843Под ЛевентаПасище, мера3.810
63427.156.844Под ЛевентаПасище, мера2.401
63427.261.11Край рекатаПасище, мераIII2.150
63427.269.27Край рекатаПасище, мераVII1.710
63427.269.24Край рекатаПасище, мераVII4.410
63427.267.26Край рекатаПасище, мераVII21.512
63427.271.8Край рекатаПасище, мераVII1.282
63427.269.13Край рекатапасище с храстиVII5.002
63427.269.16Край рекатапасище с храстиVII4.593
63427.258.41Буйна ЯнаПасище, мераVII11.518
63427.294.11Буйна ЯнаПасище, мераVII17.262
63427.163.284Божанова ливадаПасище, мера3.555
63427.275.108Божанова ливадаПасище, мераV3.752
63427.274.88Божанова ливадаПасище, мераVII3.253
63427.282.22МоргуляПасище, мераVII20.720
63427.282.29МоргуляПасище, мера11.550
63427.318.157Гърков долПасище, мераIV14.066
63427.278.60Арнаут дереПасище, мераVII11.025
63427.277.47Арнаут дереПасище, мераVII4.463
63427.297.125БяновицаПасище, мераVII3.705
63427.229.4ЧифликаПасище, мераIII5.775
63427.271.12МератаПасище, мера13.260
63427.271.11МератаПасище, мераVII2.680
63427.268.38Мератапасище с храстиVII27.091
63427.294.9Мератапасище, мера2.870
63427.294.12МератаПасище, мера0.910
63427.294.14МератаПасище, мера6.700
63427.300.32Саръ баирПасище, мераIII7.281
63427.233.33Над линиятаПасище, мераIV3.332
63427.233.30Над линиятаПасище, мераVII4.894
63427.181.22Над линиятаПасище, мераV5.272
63427.216.30Бъзов долПасище, мераVII5.602
63427.216.54Край ломаПасище, мераVII6.020
63427.185.81КараорманПасище, мераVII19.753
63427.228.35Халилов долПасище, мера14.230
63427.171.628КапаклийкаПасище, мераVII5.629
63427.281.65МоргуляПасище, мера 31.299
63427.282.32МоргуляПасище, мера 16.470
63427.216.32Бъзов долПасище, мера 52.717
63427.216.26Бъзов долПасище, мера29.767
                                                                                                                Общо: 1386.897 дка.

                                                                                                                    Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Басарбово
  Имот № / ПИ с идентиф.  Местност  НТП  Категория  Площ, дка  
000006/02796.79.6Новите лозяПасище, мера71.252
000009/02796.6.34Новите лозяПасище, мера70.104
000014/02796.80.14Новите лозяПасище, мера914.528
000018/02796.80.18ЯсацитеПасище, мера73.519
000022/02796.80.22СелищетоПасище, мера70.687
000026/02796.91.26ШейканецаПасище, мера76.316
000031/02796.7.31ШейканецаПасище, мера70.784
000038/02796.7.38ШейканецаПасище, мера75.284
000042/02796.74.42ШейканецаПасище, мера760.470
000047/02796.74.47ШейканецаПасище, мера71.831
000050/02796.101.50ШейканецаПасище, мера71.752
000052/02796.74.52ШейканецаПасище, мера73.689
000056/02796.74.56СелищетоПасище, мера719.552
000064/02796.62.64СелищетоПасище, мера712.740
000065/02796.7.65СелищетоПасище, мера74.628
000066/02796.66.66СелищетоПасище, мера72.566
000068/02796.81.68СелищетоПасище, мера70.800
000070/02796.65.72СелищетоПасище, мера78.520
000071/02796.81.71СелищетоПасище, мера74.028
000075/02796.7.75ШейканецаПасище, мера39.297
000078/02796.81.78СелищетоПасище, мера75.88
000083/02796.6.83Новите лозяПасище, мера70.523
000093/02796.103.93ЯсацитеПасище, мера75.974
000095/02796.103.95ТабиятаПасище, мера718.589
000106/02796.107.106МургуляПасище, мера74.752
000117/02796.109.117ПрипекаПасище, мера72.234
000120/02796.109.120ПрипекаПасище, мера94.567
000126/02796.115.126БранзаланаПасище, мера63.426
000128/02796.22.128БранзаланаПасище, мера62.761
000134/02796.17.134БранзаланаПасище, мера53.264
000137/02796.113.137МармарицаПасище, мера775.984
000138/02796.20.138МармарицаПасище, мера61.092
000146/02796.114.146МармарицаПасище, мера4 24.356
000324/02796.55.325ДъбраватаПасище, мера7117.301
000155/02796.123.155МармарицаПасище, мера91.456
000157/02796.26.157МармарицаПасище, мера96.829
000161/02796.22.161МармарицаПасище, мера90.556
000164/02796.121.164МармарицаПасище, мера96.274
000166/02796.77.166МармарицаПасище, мера61.399
000170/02796.124.170МармарицаПасище, мера41.866
000178/02796.30.178МармарицаПасище, мера41.936
000182/02796.93.182МармарицаПасище, мера95.306
000192/02796.109.192ПрипекаПасище, мера90.949
000194/02796.30.194МармарицаПасище, мера42.168
000218/02796.17.218БранзаланаПасище, мера41.056
000228/02796.78.228МелницатаПасище, мера93.998
000229/02796.78.229МелницатаПасище, мера92.792
000230/02796.78.230МелницатаПасище, мера91.728
000231/02796.134.231МелницатаПасище, мера93.190
000245/02796.83.245КантонаПасище, мера72.585
000247/02796.83.247КантонаПасище, мера716.149
000257/02796.67.257МелницатаПасище, мера66.134
000259/02796.67.259МелницатаПасище, мера70.964
000261/02796.67.261МелницатаПасище, мера731.164
*000262/*02796.139.262КантонаПасище, мера7*204.697 / 18.700
000263/02796.134.263КантонаПасище, мера72.138
000273/02796.134.273КантонаПасище, мера712.836
000279/02796.134.279КантонаПасище, мера720.612
000281/02796.134.281КантонаПасище, мера74.848
000288/02796.132.288КантонаПасище, мера76.150
000291/02796.134.291КантонаПасище, мера70.937
000303/02796.136.303Малък саджакПасище, мера51.694
000309/02796.69.309Малък саджакПасище, мера70.937
*000312/*02796.67.312МелницатаПасище, мера7*3.136 / 1.778
000314/02796.137.314Малък саджакПасище, мера74.055
000342/02796.62.342ДъбраватаПасище, мера78.911
000354/02796.62.354ШейканецаПасище, мера57.764
000355/02796.68.355КантонаПасище, мера51.263
000361/02796.62.361ДъбраватаПасище, мера78.181
000377/02796.134.377КантонаПасище, мера76.638
000380/02796.85.380КантонаПасище, мера73.794
000382/02796.139.382Малък саджакПасище, мера7100.595
000386/02796.139.386Малък саджакПасище, мера75.207
000390/02796.88.390СаджакаПасище, мера73.368
000396/02796.139.396СаджакаПасище, мера73.379
000399/02796.136.399Малък саджакПасище, мера73.698
000407/02796.89.407СаджакаПасище, мера724.862
000416/02796.89.416СаджакаПасище, мера746.605
000417/02796.135.417СаджакаПасище, мера852.959
000421/02796.7.421Новите лозяПасище, мера912.331
000437/02796.134.437МелницатаПасище, мера95.617
000469/02796.121.469БранзаланаПасище, мера91.460
000470/02796.22.470БранзаланаПасище, мера73.001
000485/02796.6.485Новите лозяПасище, мера71.131
000486/02796.103.486ЯсацитеПасище, мера76.644
000488/02796.157.488КантонаПасище, мера93.553
000489/02796.127.489КантонаПасище, мера94.511
000510/02796.125.510МармарицаПасище, мера41.337
000511/02796.14.511ПрипекаПасище, мера713.118
000528/02796.139.528КапинскотоПасище, мера721.650
000530/02796.40.530КапинскотоПасище, мера73.688
000533/02796.7.533ШейканецаПасище, мера71.192
*000319/*02796.138.319Малък саджакПасище, мера7*65.163 / 2.539
000195/02796.127.195ПрипекаПасище, мера928.041
000296/02796.87.296Малък саджакПасище, мера777.629
000030/02796.102.30ШейканецаПасище, мера76.382
000181/02796.127.181МешеликаПасище, мера911.586
000215/02796.127.215ПрипекаПасище, мера9128.248
000180/02796.127.180МармарицаПасище, мера912.132
                                                                                                                 Общо:  1229,248 дка.

Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Бъзън
  Имот № / ПИ с идентиф.  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000003/07231.1.308ЛозятаПасище, мера60.223
000046/07231.5.1Ташлъ дереПасище, мера30.222
000109/07231.1.306ЛозятаПасище, мера66.252
000131/07231.38.131ЧукатаПасище, мера60.243
*000132/*07231.15.132ЧукатаПасище, мера6*1.860 / 0.992
000168/07231.19.168ПръстницитеПасище, мера311.799
000170/07231.19.170ПръстницитеПасище, мера30.317
000180/07231.19.180ПръстницитеПасище, мера31.460
000193/07231.40.193До горатаПасище, мера34.887
000195/07231.40.195ПръстницитеПасище, мера32.424
*000205/*07231.40.205Камен гьолПасище, мера3*111.362 / 79.362
*000215/*07231.58.215Камен гьолПасище, мера3*4.121 / 0.249
000236/07231.38.569КъмпингаПасище, мера614.090
000239/07231.38.239КъмпингаПасище, мера68.481
000246/07231.38.246КъмпингаПасище, мера64.982
000248/07231.38.248КъмпингаПасище, мера62.771
000252/07231.38.252КъмпингаПасище, мера613.483
000259/07231.38.259КъмпингаПасище, мера446.191
000261/07231.38.261КъмпингаПасище, мера40.160
000264/07231.38.264КъмпингаПасище, мера41.215
000266/07231.38.266КъмпингаПасище, мера42.134
001305/07231.1.305ЛозятаПасище, мера62.604
*000088/*07231.57.88ЧукатаПасище, мера3*30.567 / 2.567
000251/ 07231.35.251КъмпингаПасище, мера66.791
000254*/ 07231.38.254*КъмпингаПасище, мера6*23.717/ 3.717
000115/ 07231.1.304ЛозятаПасище, мера63.106
000132/ 07231.15.132ЧукатаПасище, мера61.860
000100/ 07231.57.100ЧукатаПасище, мера374.081
000215/ 07231.58.215Камен гьолПасище, мера34.121
000251/ 07231.38.251КъмпингаПасище, мера66.791
000254/ 07231.38.254КъмпингаПасище, мера623.717
                                                                                                                     Общо:  331.292 дка.

                                                                                                                    Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Долно Абланово
  Имот № / ПИ с идентиф.  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
  000040/22558.54.40Хаджийска полянаПасище, мера674.811
  000058/22558.84.58Над селоПасище, мера388.417
  000067/22558.185.67Над селоПасище, мера33.074
  000086/22558.85.86ДрумаПасище, мера35.598
  000119/22558.20.119КурджаПасище, мера412.289
  000147/22558.28.147Мъгла дереПасище, мера43.249
  000157/22558.34.157Пейкова курияПасище, мера31.505
  000163/22558.35.163Бяла пръстПасище, мера8128.076
  000186/22558.41.186Над селоПасище, мера478.223
  000026/22558.32.26ДрумаПасище, мера43.348
000019/22558.61.19ДрумаПасище, мера32.444
000021/22558.56.21ДрумаПасище, мера67.432
000036/22558.32.36Хаджийска полянаПасище, мера60.655
000156/22558.155.156В селоПасище, мера33.238
                                                                                                                                  Общо: 412.359 дка.

Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • гр. Мартен
  Имот № / ПИ с идентиф.  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000022/47336.4.55КалетоПасище, мера47.770
000047/47336.6.49КалетоПасище, мера417.250
000054/47336.58.54КалетоПасище, мера40.134
000071/47336.8.126КалетоПасище, мера41.967
000122/47336.8.122Пашов кладенецПасище, мера41.355
000123/47336.60.123ЯсацитеПасище, мера41.321
000129/47336.11.129Вехтите лозяПасище, мера62.667
000138/47336.28.138ПотокаПасище, мера61.354
000139/47336.12.139Вехтите лозяПасище, мера35.080
000143/47336.8.143КалетоПасище, мера40.475
000154/47336.10.167Вехтите лозяПасище, мера60.219
000184/47336.64.184КалетоПасище, мера411.649
000186/47336.64.186КалетоПасище, мера47.748
000237/47336.29.237Вехтите лозяПасище, мера33.758
000239/47336.31.239ЯматаПасище, мера36.095
000240/47336.27.240ПотокаПасище, мера35.493
000264/47336.4.264КалетоПасище, мера41.799
000266/47336.27.266ПотокаПасище, мера65.496
000275/47336.32.275Новите лозяПасище, мера614.134
000334/47336.11.334Вехтите лозяПасище, мера61.718
000369/47336.63.369КалетоПасище, мера4104.902
000055/47336.61.55КалетоПасище, мера651.305
000068/47336.64.68КалетоПасище, мера4155.340
000069/47336.8.131КалетоПасище, мера442.048
                                                                                                                        Общо: 451,077 дка.

Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Николово
  Имот № / ПИ с идентиф.  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000027/51679.57.64ПлужнаПасище, мера51.186
000035/51679.213.77ПлужнаПасище, мера31.506
000069/51679.79.69ПлужнаПасище, мера51.876
000083/51679.94.83ЛипатаПасище, мера40.433
000094/51679.112.94ЛипатаПасище, мера50.848
000098/51679.39.98ЛипатаПасище, мера31.305
000126/51679.103.126ЛипатаПасище, мера35.743
000131/51679.103.131ЛипатаПасище, мера31.192
000176/51679.19.176Йонкова могилаПасище, мера52.836
000181/51679.19.181Йонкова могилаПасище, мера53.929
000195/51679.1.195Йонкова могилаПасище, мера51.784
000199/51679.105.199Йонкова могилаПасище, мера54.741
000200/51679.95.200Йонкова могилаПасище, мера51.075
000247/51679.212.247ПотокаПасище, мера39.313
000289/51679.151.289СлатинаПасище, мера50.616
000291/51679.189.291СлатинаПасище, мера52.109
000319/51679.137.319Йонкова могилаПасище, мера50.852
000320/51679.22.320Йонкова могилаПасище, мера51.410
000337/51679.181.337Пундев баирПасище, мера50.449
000345/51679.95.345Йонкова могилаПасище, мера52.842
000359/51679.178.359Пундев баирПасище, мера51.859
000390/51679.178.390Пундев баирПасище, мера50.654
000392/51679.178.392Пундев баирПасище, мера50.944
000433/51679.166.433ДрибакаПасище, мера54.090
000437/51679.168.437ДрибакаПасище, мера57.342
000439/51679.176.439ДрибакаПасище, мера53.850
000469/51679.174.469ДрибакаПасище, мера52.677
000471/51679.175.471ДрибакаПасище, мера54.060
000495/51679.213.495Над селоПасище, мера51.036
000608/51679.71.608Над селоПасище, мера53.933
015012/51679.15.12Над селоПасище, мера50.172
176005/51679.176.5СлатинаПасище, мера37.077
000029/51679.57.62ПлужнаПасище, мера47.779
000055/51679.71.55ПлужнаПасище, мера524.628
000059/51679.218.59ПлужнаПасище, мера55.288
000074/51679.29.74ЛипатаПасище, мера525.136
000085/51679.27.85ЛипатаПасище, мера49.468
000087/51679.25.87ЛипатаПасище, мера53.455
000088/51679.27.88ЛипатаПасище, мера511.655
000089/51679.183.89ЛипатаПасище, мера59.650
000090/51679.112.90Йонкова могилаПасище, мера43.908
000091/51679.112.91Йонкова могилаПасище, мера47.134
000109/51679.190.109Йонкова могилаПасище, мера520.788
000134/51679.99.134Йонкова могилаПасище, мера311.841
000151/51679.93.151Йонкова могилаПасище, мера517.173
000184/51679.141.184ПотокаПасище, мера515.100
000190/51679.135.190СлатинаПасище, мера513.581
000197/51679.95.197СлатинаПасище, мера512.144
000280/51679.210.280СлатинаПасище, мера560.847
000182/51679.19.182Йонкова могилаПасище, мера729.567
000606/51679.71.606Пундев баирПасище, мера51.001
000339/ 51679.179.339Пундев баирПасище, мера612.453
                                                                                                              Общо: 386.355 дка.

Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Ново село
  Имот № / ПИ с идентиф.    Местност  НТП  Категория  Площ, дка
000050/52235.144.50ЛивадитеПасище, мера43.634
000051/52235.37.51ЛивадитеПасище, мера49.546
000052/52235.36.52ЛивадитеПасище, мера49.690
000055/52235.36.55ЛивадитеПасище, мера45.959
000078/52235.29.78МогилитеПасище, мера466.747
000100/52235.142.100Край селоПасище, мера45.378
000106/52235.142.106Край селоПасище, мера445.500
000107/52235.142.107Край селоПасище, мера46.903
000116/52235.160.116Край селоПасище, мера42.770
000117/52235.160.117Край селоПасище, мера44.159
000126/52235.143.126Край селоПасище, мера41.044
000128/52235.143.128Край селоПасище, мера49.458
000130/52235.143.130Край селоПасище, мера418.635
000165/52235.29.165МогилитеПасище, мера419.950
000178/52235.154.178БозалъкаПасище, мера425.096
000184/52235.143.184Край селоПасище, мера32.125
000186/52235.109.186Край селоПасище, мера41.928
000189/52235.109.189ЮртлукаПасище, мера40.959
000194/52235.109.194ЮртлукаПасище, мера48.132
000202/52235.162.202Мешан гьолПасище, мера43.308
000212/52235.153.212Мешан гьолПасище, мера411.543
000217/52235.150.217ДаулджикаПасище, мера454.902
000219/52235.47.219Мешан гьолПасище, мера420.400
000222/52235.162.222Мешан гьолПасище, мера40.465
000223/ 52235.47.223Мешан гьолПасище, мера437.211
000242/52235.146.242КаракушПасище, мера47.101
000244/52235.51.244ДаулджикаПасище, мера434.715
000252/52235.150.252КаракушПасище, мера418.366
000279/52235.50.279КаракушПасище, мера457.002
000299/52235.80.299ДюзорманПасище, мера42.517
000303/52235.207.303ДюзорманПасище, мера41.932
000307/52235.206.307БейаланскоПасище, мера48.939
000309/52235.70.309БейаланскоПасище, мера451.759
000311/52235.70.311БейаланскоПасище, мера44.219
000312/52235.77.312ИланлъкаПасище, мера41.070
000330/52235.29.330МогилитеПасище, мера41.636
000332/52235.29.332МогилитеПасище, мера430.493
000334/52235.29.334МогилитеПасище, мера410.374
000336/52235.29.336МогилитеПасище, мера410.626
000338/52235.29.338МогилитеПасище, мера41.601
000339/52235.29.339МогилитеПасище, мера42.515
000027/52235.163.43БозалъкаПасище, мера345.303
000178/52235.154.178БозалъкаПасище, мера425.096
000277/52235.155.277КаракушПасище, мера415.200
000105/52235.142.105Край селоПасище, мера810.057
000103/52235.163.103Новите лозяПасище, мера47.587
                                                                                                                                     Общо: 723.550 дка.

Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Просена
  Имот № / ПИ с идентиф.    Местност  НТП  Категория  Площ, дка
000225/ 58637.54.225ДжевелиятаПасище, мера319.499
045004/ 58637.45.4АрмуклиятаПасище, мера3144.470
*000103/ 58637.54.103Конлук дереПасище, мера3*1,598/ 1,567
                                                                                                                Общо: 165.536 дка.

Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Сандрово
  Имот № / ПИ с идентиф.  НТП  Категория  Площ, дка
000080/ 65348.25.80Пасище, мера3129.450
000021/ 65348.25.57Пасище, мера54.914
000071/ 65348.68.71Пасище, мера314.282
000069/ 65348.68.69Пасище, мера378.406
000067/65348.68.67Пасище, мера316.196
000078/ 65348.25.78Пасище, мера333.509
000098/ 65348.14.282Пасище, мера59.536
000063/ 65348.58.63Пасище, мера316.318
000020/ 65348.58.24Пасище, мера540.789
000081/ 65348.25.81Пасище, мера529.475
*000017/*65348.10.17Пасище, мера5*81.132 / 2.688
000176/65348.11.176Пасище, мера542.685
000110/65348.16.110Пасище, мера313.270
000121/65348.10.121Пасище, мера556.878
000136/65348.35.136Пасище, мера51.845
000141/65348.36.141Пасище, мера31.720
000143/65348.36.143Пасище, мера32.386
000174/65348.11.174Пасище, мера31.785
000064/65348.68.64Пасище, мера37.071
000073/65348.68.73Пасище, мера332.820
*000117/*65348.101.313Пасище, мера3*101.313 / 76.709
                                                                                                                     Общо: 612.372 дка.

Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Семерджиево
  Имот № / ПИ с идентиф.  Местност  НТПКатегорияПлощ, дка
000030/66158.64.42Бангапасище, мера32.745
000055/66158.65.55Бангапасище, мера30.953
000056/66158.65.56Бангапасище, мера31.793
000058/66158.26.203Бангапасище, мера321.127
000105/66158.69.105Бангапасище, мера33.282
000111/66158.69.111Бангапасище, мера40.234
000124/66158.72.124Смилекинпасище, мера317.453
000126/66158.51.126Биюковапасище, мера32.041
000135/66158.24.135Каваклъкапасище, мера6167.153
000143/66158.24.143Киречаланпасище, мера662.238
000157/66158.2.157Киречаланпасище, мера35.177
000159/66158.3.159Киречаланпасище, мера37.341
000168/66158.6.168Киречаланпасище, мера30.578
000174/66158.5.174Камбурапасище, мера30.381
000184*/66158.5.184*Камбурапасище, мера3*46.335/ 6.335
000195/66158.50.195Параджикапасище, мера34.143
000243/66158.24.243Бангапасище, мера35.758
000245/66158.31.245Каваклъкапасище, мера325.704
000258/66158.26.258Каваклъкапасище, мера322.619
000270/66158.93.270Тангърапасище, мера32.737
000291/66158.32.291Кадамджатапасище, мера31.144
*000188/ 66158.8.188ПараджикаПасище, мера3*54.171/ 12.771
000077/ 66158.67.77БангаПасище, мера35.245
000308/ 66158.16.308 Пасище, мера336.436
                                                                                                                          Общо: 415.388 дка.  

Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Тетово
  Имот № / ПИ с идентиф.НТПКатегорияПлощ, дка
000009/72357.425.9Пасище, мера54.595
000010/72357.420.128Пасище, мера35.498
000012/72357.425.12Пасище, мера511.227
000016/72357.405.116Пасище, мера313.976
000017/72357.413.17Пасище, мера55.676
000018/72357.425.18Пасище, мера58.677
000021/72357.410.166Пасище, мера55.156
000028/72357.408.39Пасище, мера50.687
000030/72357.407.87Пасище, мера50.139
000033/72357.451.115Пасище, мера32.270
000035/72357.436.35Пасище, мера56.786
000043/72357.410.169Пасище, мера541.270
000044/72357.410.168Пасище, мера521.799
000045/72357.410.167Пасище, мера50.967
000052/72357.413.52Пасище, мера3463.528
000055/72357.419.147Пасище, мера31.933
000061/72357.493.3Пасище, мера5393.242
000064/72357.422.64Пасище, мера30.390
000067/72357.422.67Пасище, мера314.875
000069/72357.422.69Пасище, мера3255.160
000073/72357.447.73Пасище, мера33.958
000074*/ 72357.460.74*Пасище, мера3*162.590/ 52.590
000077/72357.445.77Пасище, мера38.691
000090/72357.461.90Пасище, мера54.990
000091/72357.461.91Пасище, мера52.048
000092/72357.464.92Пасище, мера545.405
000093/72357.462.93Пасище, мера53.789
000097/72357.464.97Пасище, мера331.584
000099/72357.464.99Пасище, мера537.980
000103/72357.405.103Пасище, мера52.349
000114/72357.476.114Пасище, мера32.092
000115/72357.476.115Пасище, мера33.936
000116/72357.477.116Пасище, мера32.011
000117/72357.473.117Пасище, мера324.151
000120/72357.408.120Пасище, мера523.525
000122/72357.471.122Пасище, мера356.226
000123/72357.471.123Пасище, мера312.607
000125/72357.471.125Пасище, мера35.324
000127/72357.471.127Пасище, мера318.342
000131/72357.479.131Пасище, мера36.685
000137/72357.428.137Пасище, мера30.563
000138/72357.480.138Пасище, мера321.587
000143/72357.559.143Пасище, мера354.610
000147/72357.564.147Пасище, мера323.689
000149/72357.527.149Пасище, мера321.278
000169/72357.456.169Пасище, мера317.005
000179/72357.537.179Пасище, мера316.162
000181/72357.529.181Пасище, мера32.170
000185/72357.535.185Пасище, мера3229.735
000191/72357.519.191Пасище, мера32.215
000197/72357.545.197Пасище, мера316.812
000205/72357.505.205Пасище, мера314.137
000212/72357.551.212Пасище, мера313.091
000220/72357.552.220Пасище, мера32.799
000239/72357.495.239Пасище, мера56.428
000240/72357.523.240Пасище, мера34.130
000241/72357.477.241Пасище, мера314.178
000243/72357.505.243Пасище, мера312.657
000250/72357.534.250Пасище, мера39.346
000263/72357.459.263Пасище, мера54.546
000265/72357.565.265Пасище, мера588.903
000291/72357.513.291Пасище, мера37.846
000322/72357.516.322Пасище, мера531.714
000360/72357.581.360Пасище, мера5179.975
000377/72357.559.377Пасище, мера93.662
000382/72357.446.382Пасище, мера39.519
000383/72357.441.383Пасище, мера313.329
000384/72357.448.384Пасище, мера37.338
000385/72357.444.385Пасище, мера32.132
000386/72357.443.386Пасище, мера35.186
000387/72357.461.387Пасище, мера322.686
000412/72357.705.412Пасище, мера3563.516
000431/72357.706.431Пасище, мера32.979
000573/72357.523.573Пасище, мера30.295
000574/72357.523.574Пасище, мера30.154
707010/72357.707.10Пасище, мера31002.612
000151/72357.501.151Пасище, мера 924.470
*000034/ *72357.436.34Пасище, мера6*230.054/ 130.054
                                                                                                                    Общо: 4189.642 дка.

Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Хотанца
  Имот № / ПИ с идентиф.  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000015/77342.27.5Просенски баирПасище, мера451.838
000017/77342.27.7Голямата чешмаПасище, мера47.871
000047/77342.22.47БрестаПасище, мера336.832
000050/77342.41.30БрестаПасище, мера313.432
000057/77342.43.8ЯсациПасище, мера44.563
000058/77342.43.58ЯсациПасище, мера429.793
000060/77342.43.60ЯсациПасище, мера49.139
000063/77342.43.63Зад лозятаПасище, мера40.869
000072/77342.28.72Зад лозятаПасище, мера672.727
000078/77342.22.78Зад лозятаПасище, мера30.328
000091/77342.41.15БрестаПасище, мера319.889
000111/77342.13.111ЯсациПасище, мера310.373
000113/77342.46.18Горните нивиПасище, мера312.768
000125/77342.46.23ХисарлъкаПасище, мера34.909
000143/77342.13.87ЯсациПасище, мера336.099
000133/77342.13.94ЯсациПасище, мера43.132
000137/77342.13.137ЯсациПасище, мера446.869
000144/77342.28.144ЯсациПасище, мера448.694
000155/77342.28.56ЯсациПасище, мера413.051
000157/77342.28.58ЯсациПасище, мера46.547
000160/77342.28.60Зад лозятаПасище, мера46.373
000172/77342.28.63Тетовски баирПасище, мера312.116
000147/77342.36.147ЯсациПасище, мера47.116
                                                                                                                Общо: 455,328 дка.

Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Червена вода
  Имот № / ПИ с идентиф.  МестностНТПКатегорияПлощ, дка
000010/80460.200.54СедлотоПасище, мера33.353
000030/80460.52.30Коцева чешмаПасище, мера38.096
*000039/*80460.37.39Коцева чешмаПасище, мера3*82.404 / 64.893
000049/80460.72.49НовоселскоПасище, мера32.727
000050/80460.38.83Коцева чешмаПасище, мера23.949
000058/80460.296.58Коцева чешмаПасище, мера32.150
000060/80460.38.82Коцева чешмаПасище, мера25.360
000071/80460.48.80Коцева чешмаПасище, мера31.299
000090/80460.310.90НовоселскоПасище, мера45.106
000114/80460.36.114Коцева чешмаПасище, мера311.344
000123/80460.52.123Коцева чешмаПасище, мера62.632
000129/80460.36.129Коцева чешмаПасище, мера311.368
000147/80460.273.147ОрловецПасище, мера415.579
000164/80460.306.164АблановскоПасище, мера41.008
000166/80460.74.166НовоселскоПасище, мера316.034
000172/80460.307.172АблановскоПасище, мера43.121
000173/80460.74.173НовоселскоПасище, мера315.585
000195/80460.131.195РазсадникаПасище, мера35.290
000213/80460.297.213ПанаираПасище, мера721.530
*000214/80460.297.214ПанаираПасище, мера3*85.910/ 1.102
000216/80460.187.216СедлотоПасище, мера360.566
000217/80460.311.217НовоселскоПасище, мера67.789
000236/80460.7.236ГьолаПасище, мера42.125
000239/80460.5.239ГьолаПасище, мера41.014
000246/80460.8.246ГьолаПасище, мера42.940
000269/80460.130.269РазсадникаПасище, мера329.446
000283/80460.129.283ПанаираПасище, мера32.078
000291/80460.297.291ГьолаПасище, мера34.480
000326/80460.267.326Среден баирПасище, мера35.458
000359/80460.138.359Среден баирПасище, мера31.045
000397/80460.300.397ПанаираПасище, мера314.505
000401/80460.123.401ГеранитеПасище, мера37.447
000403/80460.122.403ПанаираПасище, мера6109.843
000406/80460.130.406БаламатаПасище, мера353.424
000409/80460.275.409БъзънскоПасище, мера49.486
000448/80460.315.448Среден баирПасище, мера320.663
000457/80460.155.457БъзънскоПасище, мера39.654
000475/80460.171.475БаламатаПасище, мера318.188
000480/80460.122.480ГеранитеПасище, мера616.625
000486/80460.122.486ГьолаПасище, мера617.312
000513/80460.141.513КуленскоПасище, мера44.842
000522/80460.317.522БатмишПасище, мера31.416
000525/80460.276.525БъзънскоПасище, мера246.095
000531/80460.171.531БаламатаПасище, мера617.658
000533/80460.286.533ГеранитеПасище, мера69.257
000545/80460.282.545БъзънскоПасище, мера319.294
000560/80460.279.560БъзънскоПасище, мера4184.161
000564/80460.302.564СемерджийскоПасище, мера34.199
000568/80460.284.568БъзънскоПасище, мера32.091
000579/80460.281.579БъзънскоПасище, мера46.798
000586/80460.181.586БъзънскоПасище, мера332.330
000922/80460.131.922РазсадникаПасище, мера30.501
000992/80460.888.992РазсадникаПасище, мера30.948
000994/80460.187.994СедлотоПасище, мера33.723
000115/80460.26.115БатмишПасище, мера38.425
*000116/80460.26.116БатмишПасище, мера3*47.251/ 7.202
000374/ 80460.130.374БаламатаПасище, мера35.665
000286/ 80460.130.286ПанаираПасище, мера37.476
000380/ 80460.130.380ГьолаПасище, мера48,917
000122/ 80460.52.122Коцева чешмаПасище, мера396.075
                                                                                                                    Общо: 1053,770 дка.  

Приложение № 2

Списък на свободни пасища, мери от ОПФ

 • с. Ястребово
  Имот № / ПИ с идентиф.    Местност  НТП  Категория  Площ, дка
000059/*87700.23.59Край селопасище, мера3*1.257 / 0.816
*000061/*87700.23.61Дюлюкапасище, мера3*2.907/ 1.444
000073/87700.23.73Край селопасище, мера30.189
000081/87700.23.81Край селопасище, мера312.229
000093/87700.20.93Банкапасище, мера32.417
000094/87700.25.94Край селопасище, мера33.645
000105/87700.8.105Край селопасище, мера34.638
000108/87700.21.108Банкапасище, мера33.419
000110/87700.8.110Дерингьолпасище, мера35.224
 000107/87700.8.107Дерингьолпасище, мера34.382 
000046/87700.23.46Край селопасище, мера37.302
000098/87700.25.98Край селопасище, мера313.589
*000001*/87700.2.25Кладенцитепасище, мера3*97.398/90.00
000043/ 87700.24.43Край селопасище, мера34.596
000108/ 87700.21.108Банкапасище, мера33.419
000044/ 87700.24.44Край селопасище, мера341.988
000062/87700.23.62Край селопасище, мера912.203
000013/ *87700.24.15Кладенцитепасище, мера3*127,168/26,008
000010/ *87700.24.16Банкапасище, мера3*97,640/ 64,898
000019/* 87700.24.19Кладенцитепасище, мера315,236
000056/ 87700.23.56Дюлюкапасище, мера36,512
000004/ * 87700.2.27Кладенцитепасище, мера3*64,854/ 17,017
                                                                                                                               Общо: 341.171 дка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РУСЕ

 1. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША

Перспективният експлоатационен план за паша е свързан с постигането на следните цели:

 1. Дългосрочно ползване по предназначение на пасищата, мерите, собственост на Община Русе.
 2. Опазване на биологичното разнообразие, опазване на пасищата от изоставяне, замърсяване и използването им като обработваема земя.
 3. Поддържане на установените контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата.
 1. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОПФ

При ползването на пасища, мери, собственост на Община Русе, е необходимо да се спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, утвърдени от Министъра на земеделието и храните, както следва:

Национален стандарт 1. Забранява се използването на минерални и органични азотосъдържащи торове в буферните ивици:

– с ширина минимум 5 метра на равни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

– с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на     оборския тор;

– с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;

– с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.

Национален стандарт 2. При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване

( разрешително, договор и др.).

Национален стандарт 3. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък II в подземните води.

Национален стандарт 4. В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включват минимум 30 % култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.

Национален стандарт 5. За ограничаване на ерозията на площи с наклон, се прилага:

– за обработваеми земи – обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;

– за трайни насаждения – укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;

Национален стандарт 6. Забранява се изгарянето на стърнищата.

Национален стандарт 7. Задължително е да се спазват и поддържат съществуващите:

– полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

– съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

– постоянни пасища и мери от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticose);

– живи плетове и дървета, които не се отрязват  по време на размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

 1. ЧАСТИ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРЕДИМНО ЗА КОСЕНЕ.

Земеделските стопани, които поддържат постоянно затревените площи трябва да спазват следните правила:

 1. Да не използват минерални торове и продукти за растителна защита;
 2. Да не разорават постоянно затревените площи;
 3. Да не изграждат нови отводнителни системи.
 4. Да извършват косене от 15 юни до 15 юли, като косенето се извършва ръчно или с косачки за бавно косене.
 1.    ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА

Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са посочени в Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за съответния период, съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗВД. При поява на заразна болест Изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. Постоянно действащите към областните управи и кметства на общини епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.

 • ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ

Построяването на навеси в пасища, мери се извършва съгласно изискванията на Наредба № 19/25.10.2012 год. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им и Закона за опазване на земеделските земи.

 •  ОХРАНА

Ползвателите на пасища, мери от ОПФ организират охраната за своя сметка на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем или в решението на Общинския съвет – Русе, с което имотите се предоставят за общо ползване.

 •  РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

  Ползвателите на общински пасища, мери имат следните задължения:

 1. Да почистват имотите от храстовидна растителност и да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове.
 2. Да използват пасищата съобразно начина им на трайно ползване, а именно – за паша на животни и косене.
 3. Да не допускат замърсяването на имотите с битови, строителни, производствени и други отпадъци.
 4. Да опазват имотите от ерозиране, заблатяване, засоляване.
 5. Да не палят растителност в мерите и пасищата.
 6. Да спазват установените ветеринарно-санитарни, хигиенни и екологични норми и противопожарни правила, произтичащи от националното и европейско законодателства.
 7. Да не преотдават предоставените им за ползване имоти.
 8. Да заплащат годишна такса при общо или годишен наем при индивидуално ползване на общинските пасища, мери.

В случай, че общински пасища, мери попадат в или граничат със защитени зони по Натура 2000, ползвателите им са длъжни да спазват забраните и ограниченията, утвърдени в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)

Приложение № 3

ГОДИШЕН ПЛАН

НА ПОЛЗВАНЕТО НА СЕНО И ПАШАТА В ПАСИЩАТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2022-2023  Г.

 1. Настоящият експлоатационен план за ползването и пашата се издава на основание чл. 37о, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 2. Годишният план се утвърждава с решение на Общинския съвет – гр. Русе.
 3. Пасищата трябва да се използват и експлоатират така, че да се гарантира тяхното нормално възстановяване и запазването им като такива в перспектива.
 4. Пасища, които са в непосредствена близост до водопойни места, да не се ограждат и да не възпрепятстват водопоя на животните.
 5.   Община Русе разполага с имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасище, мера“, като общата площ на пасищата е 25 008,983 дка, разпределени по землища, както следва:
 6. гр. Русе – 1562,397 дка;
 7. с. Тетово – 4 825,562 дка;
 8. с. Хотанца – 512,322 дка;
 9. с. Сандрово – 731,839 дка;
 10. с. Семерджиево – 1989,457 дка;
 11. с. Червена вода – 2461,710 дка;
 12. с. Басарбово – 3 216,813 дка;
 13. с. Ястребово – 900,455 дка;
 14. гр. Мартен – 629,680 дка;
 15. с. Просена – 1 407,703 дка;
 16. с. Долно Абланово – 694,115 дка;
 17. с. Ново село – 3 033,711 дка;
 18. с. Бъзън – 2 655,338 дка;
 19. с. Николово – 387,881 дка.
 20. Общинска администрация – Русе предлага за ползване на пасищата по землища, гарантиращо поддържането в добро екологично състояние, както следва:
 • За землището на град Русе  – 1386,897 дка;
 • За землището на с. Бъзън – 331,292 дка;
 • За землището на с. Червена вода – 1053,770 дка;
 • За землището на с. Ястребово – 340,171 дка;
 • За землището на с. Николово – 386,355 дка;
 • За землището на с. Сандрово – 612,372 дка;
 • За землището на град Мартен – 451,077 дка;
 • За землището на с. Ново село – 723,550 дка;
 • За землището на с. Просена –  165,536 дка;
 • За землището на с. Хотанца – 455,328 дка;
 • За землището на с. Долно Абланово – 412,359 дка;
 • За землището на с. Тетово –  4189,642 дка;
 • За землището на с. Басарбово – 1229,248 дка;
 • За землището на с. Семерджиево – 415,388 дка.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ И ОБЩИНАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА

      Ползвателите на общински пасища, мери имат следните задължения:

 1. Да почистват имотите от храстовидна растителност и да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове.
 2. Да използват пасищата съобразно начина им на трайно ползване, а именно – за паша на животни и косене.
 3. Да не допускат замърсяването на имотите с битови, строителни, производствени и др. отпадъци.
 4. Да опазват имотите от ерозиране, заблатяване, засоляване.
 5. Да не палят растителност в мерите и пасищата.
 6. Да спазват установените ветеринарно-санитарни, хигиенни и екологични норми и противопожарни правила, произтичащи от националното и европейско законодателства.
 7. Да не преотдават предоставените им за ползване имоти.
 8. Да заплащат годишна такса при общо или годишен наем при индивидуално ползване на общинските пасища, мери.
 9. Община Русе е длъжна да предаде на съответния ползвател имотите в състояние, което отговаря на начина им на трайно ползване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)