Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 805

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.
На основание чл. 21а, ал.3 от ЗМСМА и чл. 5 ал.3 от ПОДОбС, Общинският съвет реши:

1. Отлага приемането на „Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)