Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 807

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.12 , ал.2 от Наредба №6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава:
Списък №1 – за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 1 819 бр., като в т.ч. 1 579 бр. апартаменти и 240 бр. къщи.
Списък №2 – ведомствен жилищен фонд – 40 бр. жилища и 2 бр. защитени жилища.
Списък №3 – резервен жилищен фонд – 75 бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)