Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 812 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Удължава срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД в ликвидация до 18.03.2014г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)