Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 812 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 20а, ал. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема общинската програма за закрила на детето за 2018 г. (приложение № 1)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!