Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 813 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 266, ал. 2 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Удължава срока на ликвидация на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – в ликвидация до 15.01.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)