Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 814 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и Решение №189 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №14 от 19.12.1996 г., Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие да бъде поставен паметен знак по повод 75 г. от спасяването на българските евреи, в градинката на Американското пазарче, пл. „Д-р Мустаков“ от Регионална организация на евреите „Шалом“ – Русе;
2. Разходите по изработването и монтажа на паметния знак по т. 1 да бъдат за сметка на инициаторите – Регионална организация на евреите „Шалом“ – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)