Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 817

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 25 от Закона за горите, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за изработване на Лесоустройствен проект за период от 2011-2021 год. на гори от горския и поземлен фонд, собственост на Община Русе в землищата на: с. Басарбово, кв. Долапите, с. Долно Абланово, гр. Мартен, с.Николово, с. Ново село, с. Просена, гр. Русе, с. Сандрово, кв. Средна кула, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода и с. Ястребово.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да предприеме действия, за осъществяване изработката на Лесоустройствения проект на гори от горския и поземлен фонд, собственост на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)