Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 818 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 8 от ЗУТ, Общински съвет – Русе реши:

            1. Дава съгласие за одобряване на технически инвестиционен проект за обект „Паметен знак на Стоян Михайловски“, находящ се в кв. 103, ул. „Константин Димчев“ №6, гр. Русе и издаване Разрешение за строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)