Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 819 Прието с Протокол № 32/12.12.2013г.

 
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 37о, чл.37и, ал. ал. 3,4,5 и ал. 6 и чл. 37п от ЗСПЗЗ, чл. 20, ал.1 от Наредба за управлението, стопанисването и ползването на пасища, мери на територията на Община Русе, Общинският съвет реши:
 
1. Приема Годишния план за паша (Приложение №1 към настоящото предложение), като дава съгласие за разпределението за общо и индивидуално ползване по землища, съгласно годишния план за паша.
2. Определя за ползване пасища, мери от ОПФ, както следва:
2.1. За общо ползване:
· За землището на гр. Русе се предоставят:
    Средна кула
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
63427.258.41
Буйна Яна
Пасище
7
12,429
2
63427.282.22
Моргуля
Пасище
7
128,754
3
63427.267.26
Край реката
Пасище
7
21,574
4
63427.312.41
Караач
Пасище
6
4,160
 
·За землището на с. Тетово се предоставят:
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000009
––––––-
Пасище, мера
5
4,594
2
000010
––––––-
Пасище, мера
3
5,497
3
000012
––––––-
Пасище, мера
5
11,224
4
000016
––––––-
Пасище, мера
3
13,972
5
000017
––––––-
Пасище, мера
5
5,675
6
000018
––––––-
Пасище, мера
5
8,674
7
000021
––––––-
Пасище, мера
5
5,154
8
000028
––––––-
Пасище, мера
5
0,687
9
000030
––––––-
Пасище, мера
5
0,139
10
000033
––––––-
Пасище, мера
3
2,269
11
000043
––––––-
Пасище, мера
5
41,259
12
000044
––––––-
Пасище, мера
5
21,793
13
000045
––––––-
Пасище, мера
5
0,967
14
000055
––––––-
Пасище, мера
3
1,932
15
000064
––––––-
Пасище, мера
3
0,389
16
000090
––––––-
Пасище, мера
5
4,988
17
000091
––––––-
Пасище, мера
5
2,047
18
000093
––––––-
Пасище, мера
5
3,788
19
000097
––––––-
Пасище, мера
3
31,576
20
000099
––––––-
Пасище, мера
5
37,970
21
000103
––––––-
Пасище, мера
5
2,348
22
000114
––––––-
Пасище, мера
3
2,092
23
000115
––––––-
Пасище, мера
3
3,935
24
000116
––––––-
Пасище, мера
3
2,010
25
000117
––––––-
Пасище, мера
3
24,145
26
000131
––––––-
Пасище, мера
3
6,684
27
000137
––––––-
Пасище, мера
3
0,564
28
000138
––––––-
Пасище, мера
3
21,582
29
000147
––––––-
Пасище, мера
3
23,684
30
000149
––––––-
Пасище, мера
3
21,272
31
000169
––––––-
Пасище, мера
3
17,001
32
000179
––––––-
Пасище, мера
3
16,159
33
000191
––––––-
Пасище, мера
3
2,215
34
000197
––––––-
Пасище, мера
3
16,809
35
000205
––––––-
Пасище, мера
3
14,135
36
000239
––––––-
Пасище, мера
5
6,426
37
000240
––––––-
Пасище, мера
3
4,129
38
000241
––––––-
Пасище, мера
3
14,174
39
000243
––––––-
Пасище, мера
3
12,654
40
000263
––––––-
Пасище, мера
5
4,545
41
000265
––––––-
Пасище, мера
5
88,882
42
000291
––––––-
Пасище, мера
3
7,844
43
000377
––––––-
Пасище, мера
9
3,661
44
000387
––––––-
Пасище, мера
3
22,680
45
000431
––––––-
Пасище, мера
3
2,978
46
000573
––––––-
Пасище, мера
3
0,295
47
000574
––––––-
Пасище, мера
5
0,153
 
·         За землището на с. Ястребово се предоставят:
№ по ред
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
1
000001
Кладенците
Пасище, мера
3
97,376
2
000004
Кладенците
Пасище, мера
3
64,837
3
000010
Банка
Пасище, мера
3
97,438
4
000011
Банка
Пасище, мера
3
3,692
5
000013
Кладенците
Пасище, мера
3
127,140
6
000015
Кладенците
Пасище, мера
3
31,472
7
000019
Кладенците
Пасище, мера
3
15,233
8
000044
Край село
Пасище, мера
3
41,979
9
000045
Край село
Пасище, мера
3
31,689
10
000046
Край село
Пасище, мера
3
7,301
11
000056
Дюлюка
Пасище, мера
3
6,511
12
000059
Край село
Пасище, мера
3
1,257
13
000061
Дюлюка
Пасище, мера
3
2,907
14
000062
Край село
Пасище, мера
9
12,200
15
000066
Край село
Пасище, мера
3
13,604
16
000068
Край село
Пасище, мера
3
37,246
17
000074
Край село
Пасище, мера
3
8,615
18
000077
Край село
Пасище, мера
3
28,969
19
000101
Край село
Пасище, мера
3
51,330
20
000105
Край село
Пасище, мера
3
4,637
21
000110
Дерингьол
Пасище, мера
3
5,222
 
на Гражданско сдружение „Ястребово”, с. Ястребово, с представител Мустафа Халилов Мустафов, с адрес: с. Ястребово, ул. „Витоша” № 5.
Задължава ГС „Ястребово” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените им пасищни площи.
 
·      За землището на с. Семерджиево се предоставят:
№ по ред
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
1
000062
Банга
Пасище, мера
3
16,151
2
000067
Банга
Пасище, мера
3
38,777
3
000068
Банга
Пасище, мера
3
266,159
4
000079
Банга
Пасище, мера
3
35,303
5
000094
Банга
Пасище, мера
3
24,574
6
000092
Банга
Пасище, мера
3
23,706
7
000129
Ясаци
Пасище, мера
3
44,316
8
000120
Смилекин
Пасище, мера
3
26,113
9
000112
Смилекин
Пасище, мера
3
14,530
10
000241
Каваклъка
Пасище, мера
3
43,688
11
000153
Киречалан
Пасище, мера
6
16,859
12
000182
Ясаци
Пасище, мера
3
64,356
13
000188
Параджика
Пасище, мера
3
54,159
14
000187
Ясаци
Пасище, мера
3
59,650
15
000184
Камбура
Пасище, мера
3
46,325
16
000173
Киречалан
Пасище, мера
3
180,143
17
000163
Киречалан
Пасище, мера
3
28,856
18
000169
Киречалан
Пасище, мера
3
3,893
19
000160
Киречалан
Пасище, мера
3
125,746
20
000259
Каваклъка
Пасище, мера
3
5,267
21
000058
Банга
Пасище, мера
3
21,122
на Гражданско сдружение „Семерджиево”, с. Семерджиево, с представител Янко Цанев Филев, с адрес: с. Семерджиево, ул. „Доростол”№20.
Задължава ГС „Семерджиево” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените им пасищни площи.
 
·         За землището на с. Хотанца се предоставят:
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000111
Ясаци
Пасище
3
10,370
2
000131
Ясаци
Пасище
3
36,248
 
 
 
 
2.2. За индивидуално ползване:
 
·         В землищата на град Русе се предоставят:
Средна кула
 
№ по ред
 
идентификатор
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
 
Категория
1
 
000011
Мерата
Пасище, мера
VII
2
63427.258.34
000016
Край реката
Пасище, мера
III
3
63427.261.11
000018
Край реката
Пасище, мера
III
4
 
000020
Буйна Яна
Пасище, мера
III
5
63427.300.32
000066
Саръ баир
Пасище, мера
III
6
63427.296.108
000086
Чифлика
Пасище, мера
V
7
63427.269.27
000139
Край реката
Пасище, мера
VII
8
63427.294.11
000145
Буйна Яна
Пасище, мера
VII
9
63427.274.88
000159
Божанова ливада
Пасище, мера
VII
10
63427.288.10
000162
Моргуля
Пасище, мера
VII
11
63427.285.38
000185
Моргуля
Пасище, мера
VI
12
63427.286.47
000202
Моргуля
Пасище, мера
VI
13
63427.275.108
000218
Божанова ливада
Пасище, мера
V
14
63427.318.157
000263
Гърков дол
Пасище, мера
IV
15
63427.278.60
000272
Арнаут дере
Пасище, мера
VII
16
63427.279.37
000279
Арнаут дере
Пасище, мера
III
17
63427.279.36
000281
Арнаут дере
Пасище, мера
VI
18
63427.285.63
000289
Моргуля
Пасище, мера
VII
19
63427.286.50
000305
Моргуля
Пасище, мера
VI
20
63427.297.43
000317
Бяновица
Пасище, мера
VI
21
63427.297.44
000318
Бяновица
Пасище, мера
VI
22
63427.297.125
000320
Бяновица
Пасище, мера
VII
23
63427.297.1
000330
Аркалийца
Пасище, мера
III
24
 
000337
Айдънка
Пасище, мера
VII
25
63427.277.47
000345
Арнаут дере
Пасище, мера
VII
26
63427.269.24
000349
Край реката
Пасище, мера
VII
27
63427.295.2
000377
Гърков дол
Пасище, мера
III
28
63427.318.154
000381
Гърков дол
Пасище, мера
IV
29
63427.271.11
000396
Мерата
Пасище, мера
VII
30
63427.271.8
000401
Край реката
Пасище, мера
VII
31
 
000414
Гърков дол
Пасище, мера
IV
32
63427.268.41
000370
Астарджийца
Пасище, мера
V
33
 
000007
Мерата
Пасище с хр.
VII
34
 
000035
Буйна Яна
Пасище с хр.
VII
35
 
000083
Карасолук
Пасище с хр.
III
36
63427.268.38
000122
Мерата
Пасище с хр.
VII
37
63427.269.13
000128
Край реката
Пасище с хр.
VII
38
63427.269.16
000130
Край реката
Пасище с хр.
VII
39
 
000160
Край реката
Пасище с хр.
VII
40
63427.317.28
000255
Гърков дол
Пасище с хр.
IV
41
63427.167.275
000360
Караач
Пасище с хр.
VI
42
63427.312.38
000362
Караач
Пасище с хр.
V
43
63427.312.15
000384
Караач
Пасище с хр.
VI
44
63427.95.19
000406
Кадишева нива
Пасище, мера
III
45
63427.147.268
000545
Свирчовица
Пасище, мера
III
46
63427.146.83
000581
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
47
63427.145.84
000583
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
48
63427.146.193
000801
Кадишева нива
Пасище, мера
III
49
63427.146.197
000576
Орта екенлик
Пасище, мера
III
50
63427.279.36
 
Арнаут дере
Пасище, мера
VI
51
63427.297.1
 
Аркалийца
Пасище, мера
III
 
Долапите
 
№ по ред
 
идентификатор
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
 
Категория
1
63427.230.5
63427.197.18
000021
Чифлика
Пасище, мера
VII
2
63427.182.22
000041
Над линията
Пасище, мера
V
3
63427.216.30
000057
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
4
63427.216.32
000064
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
5
63427.255.7
000083
Чифлика
Пасище, мера
VII
6
63427.181.22
000099
Над линията
Пасище, мера
V
7
63427.234.55
000102
Край лома
Пасище, мера
III
8
63427.225.14
000110
Арнаут дере
Пасище, мера
VII
9
63427.216.23
000120
Табията
Пасище, мера
VII
10
63427.216.54
000131
Край лома
Пасище, мера
VII
11
63427.229.4
000133
Чифлика
Пасище, мера
III
12
63427.228.25
000161
Барбуков трап
Пасище, мера
IV
13
63427.248.13
000182
Чифлика
Пасище, мера
VII
14
63427.233.30
000188
Над линията
Пасище, мера
VII
15
63427.216.26
000189
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
16
63427.233.33
000205
Над линията
Пасище, мера
IV
17
63427.185.81
000226
Караорман
Пасище, мера
VII
18
 
000238
Гъстите круши
Пасище, мера
VII
19
63427.171.628
000334
Капаклийка
Пасище, мера
VII
20
63427.171.618
000336
Капаклийка
Пасище, мера
VII
21
63427.170.64
000340
Капаклийка
Пасище, мера
VII
22
 
000344
Капаклийка
Пасище, мера
VII
23
 
000351
Капаклийка
Пасище, мера
VII
24
63427.190.25
000354
Чернейца
Пасище, мера
VII
25
63427.195.130
000355
Край лома
Пасище, мера
III
26
63427.190.21
000367
Чернейца
Пасище, мера
VII
27
63427.190.30
000369
Чернейца
Пасище, мера
VI
28
63427.188.14
000377
Чернейца
Пасище, мера
IV
29
63427.195.1
016001
Край лома
Пасище, мера
III
30
63427.219.41
040041
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
31
 
000255
–––––-
Пасище, мера
VI
 
Русе
 
№ по ред
 
идентификатор
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
 
Категория
1
63427.100.19
000054
Ломски отдел
Пасище, мера
III
2
63427.100.17
000055
Ломски отдел
Пасище, мера
III
3
 
000057
Ломски отдел
Пасище, мера
VI
4
63427.100.13
000058
Ломски отдел
Пасище, мера
VI
5
63427.100.15
000059
Ломски отдел
Пасище, мера
III
6
63427.23.23
000066
Долни растов
Пасище, мера
VI
7
 
000089
Ломски отдел
Пасище, мера
III
8
63427.100.9
000093
Ломски отдел
Пасище, мера
VI
9
63427.100.3
000096
Папаз дере
Пасище, мера
VI
10
63427.100.10
000098
Папаз дере
Пасище, мера
VI
11
63427.100.5
000099
Папаз дере
Пасище, мера
VI
12
 
000123
Зад левента
Пасище, мера
V
13
63427.103.6
000136
Папаз дере
Пасище, мера
V
14
63427.103.5
000137
Папаз дере
Пасище, мера
V
15
 
000152
Гарван бюлюк
Пасище, мера
VI
16
63427.132.5
000177
Калето
Пасище, мера
III
17
63427.97.11
000179
Харманлъка
Пасище, мера
IV
18
63427.33.12
000180
Харманлъка
Пасище, мера
IV
19
63427.107.59
000209
Горни растов
Пасище, мера
VI
20
63427.154.198
000294
Долни растов
Пасище, мера
IV
21
63427.81.17
000353
Слатина
Пасище, мера
III
22
63427.80.27
000363
Слатина
Пасище, мера
III
23
63427.80.31
000374
Слатина
Пасище, мера
III
24
63427.95.16
000378
Кадишева нива
Пасище, мера
III
25
63427.78.10
000390
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
26
63427.78.14
000395
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
27
63427.78.29
000396
Слатина
Пасище, мера
VI
28
63427.95.19
000406
Кадишева нива
Пасище, мера
III
29
63427.107.60
000411
Горни растов
Пасище, мера
V
30
63427.78.28
000441
Слатина
Пасище, мера
III
31
63427.95.20
000446
Кадишева нива
Пасище, мера
III
32
63427.74.53
000450
Орта екенлик
Пасище, мера
III
33
63427.74.50
000462
Орта екенлик
Пасище, мера
III
34
63427.72.17
000467
Узунджата
Пасище, мера
V
35
63427.91.11
000469
Узунджата
Пасище, мера
V
36
63427.80.29
000470
Слатина
Пасище, мера
III
37
63427.71.16
000472
Узунджата
Пасище, мера
V
38
63427.61.19
000483
Под ормана
Пасище, мера
IV
39
63427.92.3
000495
Под ормана
Пасище, мера
V
40
63427.73.17
000497
Под ормана
Пасище, мера
V
41
63427.179.80
000499
Под ормана
Пасище, мера
IV
42
63427.147.283
000515
Кабаклъка
Пасище, мера
IV
43
63427.151.152
000519
Батмиш
Пасище, мера
VI
44
63427.151.151
000520
Батмиш
Пасище, мера
VI
45
63427.111.41
000524
Стари астард.
Пасище, мера
IV
46
63427.147.281
000536
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
47
 
000539
Кабаклъка
Пасище, мера
IV
48
63427.147.267
000544
Орта екенлик
Пасище, мера
III
49
63427.147.268
000545
Свирчовица
Пасище, мера
III
50
63427.147.270
000546
Свирчовица
Пасище, мера
III
51
63427.179.55
000552
Орта екенлик
Пасище, мера
III
52
63427.179.54
000553
Орта екенлик
Пасище, мера
III
53
63427.147.273
000567
Орта екенлик
Пасище, мера
III
54
63427.146.195
000570
Орта екенлик
Пасище, мера
III
55
63427.146.197
000576
Орта екенлик
Пасище, мера
III
56
63427.146.184
000580
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
57
 
000581
Кабаклъка
Пасище, мера
V
58
63427.145.84
000583
Кабаклъка
Пасище, мера
III
59
63427.59.22
000587
Орта екенлик
Пасище, мера
IV
60
63427.123.15
000597
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
61
 
000599
Кръста
Пасище, мера
VI
62
 
000601
Кръста
Пасище, мера
VI
63
63427.146.185
000602
Дружба
Пасище, мера
VI
64
 
000604
Кабаклъка
Пасище, мера
V
65
 
000636
Кръста
Пасище, мера
VI
66
 
000658
Кръста
Пасище, мера
VI
67
63427.57.8
000664
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
68
 
000671
Под ормана
Пасище, мера
IV
69
63427.179.75
000672
Под ормана
Пасище, мера
VI
70
 
000691
Стари астард.
Пасище, мера
V
71
 
000692
Стари астард.
Пасище, мера
V
72
 
000695
Стари астард.
Пасище, мера
V
73
63427.112.151
000745
Гарван бюлюк
Пасище, мера
V
74
63427.146.193
000801
Кадишева нива
Пасище, мера
III
75
63427.78.16
000707
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
76
63427.78.25
000708
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
77
 
000549
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
78
 
000167
Кону бунар
Пасище, мера
VI
79
 
000173
Кону бунар
Пасище, мера
V
80
63427.111.38
000275
Ибрям орман
Пасище  с хр.
IV
81
63427.104.3
63427.3.516
000772
Лагера
Пасище  с хр.
IV
 
·         В землището на с. Тетово се предоставят: 
№ по ред
 
Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000052
Пасище, мера
3
463,409
2
000074
Пасище, мера
6
74,791
3
000077
Пасище, мера
3
8,689
4
000382
Пасище,мера
3
9,517
5
000384
Пасище,мера
3
7,336
6
000404
Пасище,мера
3
157,873
7
000069
Пасище,мера
3
255,095
8
707005
Пасище,мера
3
1011,269
9
000181
Пасище, мера (самозалесено)
3
2,170
10
000212
Пасище, мера (самозалесено)
3
13,088
11
000220
Пасище, мера (самозалесено)
3
2,799
 
·         В землището на с. Хотанца се предоставят:
№ по ред
  
 Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000047
Бреста
Пасище, мера
3
36,822
2
000050
Бреста
Пасище, мера
3
13,429
3
000089
Бреста
Пасище, мера
3
4,375
4
000091
Бреста
Пасище, мера
3
19,884
5
000095
Просенски баир
Пасище, мера
4
18,344
6
000108
Просенски баир
Пасище, мера
4
7,419
7
048005
Просенски баир
Пасище, мера
4
31,337
 
·         В землището на с. Червена вода се предоставят:
№ по ред
  
 Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000060
Коцева чешма
Пасище, мера
2
5,358
2
000061
Коцева чешма
Пасище, мера
3
21,280
3
000120
Коцева чешма
Пасище, мера
3
43,496
4
000144
Коцева чешма
Пасище, мера
3
4,014
5
000209
Панаира
Пасище, мера
3
19,500
6
000211
Панаира
Пасище, мера
3
17,000
7
000269
Разсадника
Пасище, мера
3
29,000
8
000275
Разсадника
Пасище, мера
4
20,000
9
000284
Панаира
Пасище, мера
4
25,500
10
000285
Панаира
Пасище, мера
3
10,613
11
000287
Панаира
Пасище,мера
3
32,752
12
000288
Панаира
Пасище,мера
3
39,163
13
000290
Панаира
Пасище, мера
3
56,100
14
000382
Панаира
Пасище,мера
3
45,562
15
000991
Панаира
Пасище, мера
3
92,200
16
000128
Коцева чешма
Пасище, мера
3
28,628
 
·         В землището на с. Сандрово се предоставят:
     № по ред
  
 Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000017
–––––––
Пасище, мера
5
81,106
2
000020
–––––––
Пасище, мера
5
40,776
3
000021
–––––––
 Пасище, мера
5
4,913
4
000062    
–––––––
Пасище, мера
3
8,301
5
000063    
–––––––
Пасище, мера
3
7,069
6
000069
–––––––
Пасище, мера
3
78,382
7
000071
–––––––
Пасище, мера
3
14,278
8
000080
–––––––
Пасище, мера
3
129,409
9
000081
–––––––
Пасище, мера
5
29,465
10
000084
–––––––
Пасище,мера
5
45,556
11
000110
–––––––
Пасище,мера (път)
3
13,265
12
000121
––––––-
Пасище, мера
5
56,860
13
000143
–––––––
Пасище,мера (захрастено)
3
2,385
 
·         В землището на с. Просена се предоставят:
№ по ред
 
Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000142
Аблановското
Пасище, мера
3
63,058
2
000156
Аблановското
Пасище, мера
3
20,847
3
000158
Аблановското
Пасище, мера
3
45,180
4
000159
Аблановското
Пасище,мера
3
31,587
5
000182
Аблановското
Пасище,мера
3
18,424
6
000203
Джевелията
Пасище, мера
3
22,173
7
000205
Джевелията
Пасище, мера
3
18,524
8
000212
Дренака
Пасище, мера
3
89,313
9
000220
Дренака
Пасище,мера
3
401,063
10
000111
Конлук дере
Пасище, мера
3
11,999
11
000113
Конлук дере
Пасище, мера
3
21,872
12
000116
Конлук дере
Пасище, мера
3
35,542
13
000087
Джевелията
Пасище, мера
5
95,049
 
·         В землището на с. Долно Абланово се предоставят:
№ по ред
 
Имот,№
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000030
Хаджийска поляна
Пасище, мера
6
17,298
2
000034
Хаджийска поляна
Пасище, мера
6
11,530
3
000058
Над село
Пасище, мера
3
88,394
4
000151    
Друма
Пасище, мера
6
52,254
5
000163    
Бялата пръст
Пасище, мера
8
128,043
6
000176
Над село
Пасище, мера
4
106,512
7
000179
Над село
Пасище, мера
4
40,157
8
000181
Над село
Пасище, мера
4
54,203
 
·         В землището на с. Ново село се предоставят:
№ по ред
 
Имот,№
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000069
Курджа
Пасище, мера
4
1050,715
2
000079
Курджа
Пасище,мера
4
15,185
3
000083
Край село
Пасище, мера
4
109,915
4
000087
Курджа
Пасище, мера
4
263,438
5
000110
Край село
Пасище, мера
4
296,680
6
000116
Край село
Пасище мера
4
2,769
7
000117
Край село
Пасище мера
4
4,158
8
000133
Бозалъка
Пасище, мера
4
265,141
9
000214
Кавака
Пасище, мера
4
202,964
 
·         В землището на с. Басарбово се предоставят:
№ по ред
 
Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000262
Кантона
Пасище, мера
7
204,652
2
000319
Малък саджак
Пасище, мера
7
65,149
3
000382
Малък саджак
Пасище, мера
7
100,574
 
·         В землището на с. Николово се предоставят:
№ по ред
 
Имот,№
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000088
Липата
Пасище, мера
5
11,652
2
000109
Липата
Пасище, мера
5
20,782
3
000190
Йонкова могила
Пасище, мера
5
13,577
4
000197
Йонкова могила
Пасище, мера
5
12,141
5
176005
Слатина
Пасище, мера
3
7,075
6
000437
Дрибака
Пасище, мера
5
7,340
7
000439
Дрибака
Пасище, мера
5
3,849
 
·         В землището на с. Ястребово се предоставят:
 
№ по ред
 
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
Площ, дка
Категория
1
000049
Дерингъол
Пасище, мера
116,412
3
2
000057
Край село
Пасище, мера
18,946
3
 
·         В землището на с. Семерджиево се предоставят:
№ по ред
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
         1
000021
Банга
Пасище, мера
3
23,277
2
000072
Банга
Пасище, мера
3
119,662
3
000307
Киречалан
Пасище, мера
3
47,125
4
000308
––-
Пасище, мера
3
36,428
5
000166
Киречалан
Пасище, мера
3
20,580
6
000156
Киречалан
Пасище, мера
3
155,734
7
000245
Каваклъка
Пасище, мера
3
25,699
 
3. Дава съгласие Кметът на Община Русе да проведе процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на определените за индивидуално ползване пасища, мери в годишния план за паша, след обнародване на заповедта на Министъра на земеделието и храните, с която се определят началните тръжни цени на пасища, мери от Държавния поземлен фонд, като началните тръжни цени на общинските пасища, мери не могат да са по-ниски от утвърдените в заповедта.
        4. Предоставянето за общо ползване се осъществява с настоящото решение, което е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Препис от него се връчва на заинтересованите лица след заплащане на дължимата такса, определена съгласно чл.53 от Наредба 16 на ОбС – Русе.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №1
 
ГОДИШЕН ПЛАН
НА ПОЛЗВАНЕТО НА СЕНО И ПАШАТА В ПАСИЩАТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2014 Г.
 
1.      Настоящият експлоатационен план за ползването и пашата се издава на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2.      Годишният план за ползване и паша на селскостопански животни определя:
–          Местата и площите за паша на селскостопански животни и ползването на сено;
–          Площите, върху които ще се извърши идентификацията във връзка с подпомагането по СЕПП;
–          Площите, които ще се предоставят на лица, които имат желание да се грижат и да поддържат пасищата в добро екологично състояние.
3.      Годишният план се утвърждава с решение на Общинския съвет – гр. Русе.
4.      Становищата, издавани от кмета на Общината и кметства на населените места трябва да са съобразени с приетия годишен план за ползване.
5.      Пасищата трябва да се използват и експлоатират така, че да се гарантира тяхното нормално възстановяване и запазването им като такива в перспектива.
6.      Пасища, които са в непосредствена близост до водопойни места, да не се ограждат и да не възпрепятстват водопоя на животните.
7.      Становищата се издават на физически и юридически лица, които имат регистриран животновъден обект или гарантират, че ще се грижат и поддържат пасището в добро екологично състояние.
8.      Становищата да се издават само на лица, жители на Общината или развиващи производствена дейност на територията на Общината.
9.      За издаването на становище, физическите и юридическите лица подават заявление и попълват декларации по приложени образци. Бланки на заявления и декларации могат да се получават от общинската администрация, кметствата, кметските наместничества.
10. Всяко заявление се завежда в деловодния регистър на съответната администрация.
11. Некоректно попълнено заявление се връща за корекция.
12. Община Русе разполага с имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ по КВС, както следва:
–          Обща площ на пасищата в общината от ОПФ – 28 302,603 дка;
В т.ч.:
·         гр. Русе – 2 149,522 дка;
·         с. Тетово – 4 858,926 дка;
·         с. Хотанца – 705,304 дка;
·         с. Сандрово – 874,371 дка;
·         с. Семерджиево – 2 012,843 дка;
·         с. Червена вода – 2 627,029 дка;
·         с. Басарбово – 3 475,716 дка;
·         с. Ястребово – 907,324 дка;
·         гр. Мартен – 801,844 дка;
·         с. Просена – 1 371,737 дка;
·         с. Долно Абланово – 1 036,824 дка;
·         с. Ново село – 3 033,711 дка;
·         с. Бъзън – 2 633,154 дка;
·         с. Николово – 1 784,498 дка.
 
Съгласно справка от Областна дирекция по безопасност на храните на територията на Община Русе са регистрирани 16 броя животновъдни обекти с общо 1349 броя крави, 1400 броя овце и 10 броя юници. Съгласно площта на пасищата и броя на животните по землища се пада около 3,55 дка за ЖЕ (животинска единица), което води до извода, че не следва да се определят пасища за косене, а само за разпределение за индивидуално и общо ползване.
13.     Общинска администрация – Русе предлага за ползване на пасищата по землища, гарантиращо поддържането в добро екологично състояние, както следва:
 
13.1.       За землището на град Русе се определят за общо ползване следните имоти:
Средна кула
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
63427.258.41
Буйна Яна
Пасище
7
12.429
2
63427.282.22
Моргуля
Пасище
7
128,754
3
63427.267.26
Край реката
Пасище
7
21,574
4
63427.312.41
Караач
Пасище
6
4,160
 
13.2.       За землището на с. Тетово се определят за общо ползване следните имоти:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000009
––––––-
Пасище, мера
5
4,594
2
000010
––––––-
Пасище, мера
3
5,497
3
000012
––––––-
Пасище, мера
5
11,224
4
000016
––––––-
Пасище, мера
3
13,972
5
000017
––––––-
Пасище, мера
5
5,675
6
000018
––––––-
Пасище, мера
5
8,674
7
000021
––––––-
Пасище, мера
5
5,154
8
000028
––––––-
Пасище, мера
5
0,687
9
000030
––––––-
Пасище, мера
5
0,139
10
000033
––––––-
Пасище, мера
3
2,269
11
000043
––––––-
Пасище, мера
5
41,259
12
000044
––––––-
Пасище, мера
5
21,793
13
000045
––––––-
Пасище, мера
5
0,967
14
000055
––––––-
Пасище, мера
3
1,932
15
000064
––––––-
Пасище, мера
3
0,389
16
000090
––––––-
Пасище, мера
5
4,988
17
000091
––––––-
Пасище, мера
5
2,047
18
000093
––––––-
Пасище, мера
5
3,788
19
000097
––––––-
Пасище, мера
3
31,576
20
000099
––––––-
Пасище, мера
5
37,970
21
000103
––––––-
Пасище, мера
5
2,348
22
000114
––––––-
Пасище, мера
3
2,092
23
000115
––––––-
Пасище, мера
3
3,935
24
000116
––––––-
Пасище, мера
3
2,010
25
000117
––––––-
Пасище, мера
3
24,145
26
000131
––––––-
Пасище, мера
3
6,684
27
000137
––––––-
Пасище, мера
3
0,564
28
000138
––––––-
Пасище, мера
3
21,582
29
000147
––––––-
Пасище, мера
3
23,684
30
000149
––––––-
Пасище, мера
3
21,272
31
000169
––––––-
Пасище, мера
3
17,001
32
000179
––––––-
Пасище, мера
3
16,159
33
000191
––––––-
Пасище, мера
3
2,215
34
000197
––––––-
Пасище, мера
3
16,809
35
000205
––––––-
Пасище, мера
3
14,135
36
000239
––––––-
Пасище, мера
5
6,426
37
000240
––––––-
Пасище, мера
3
4,129
38
000241
––––––-
Пасище, мера
3
14,174
39
000243
––––––-
Пасище, мера
3
12,654
40
000263
––––––-
Пасище, мера
5
4,545
41
000265
––––––-
Пасище, мера
5
88,882
42
000291
––––––-
Пасище, мера
3
7,844
43
000377
––––––-
Пасище, мера
9
3,661
44
000387
––––––-
Пасище, мера
3
22,680
45
000431
––––––-
Пасище, мера
3
2,978
46
000573
––––––-
Пасище, мера
3
0,295
47
000574
––––––-
Пасище, мера
5
0,153
48
000263
––––––-
Пасище, мера
5
4,545
 
13.3.       В землището на с. Хотанца за общо ползване се определят следните имоти:
 
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000111
Ясаци
Пасище
3
10,370
2
000131
Ясаци
Пасище
3
36,248
 
13.4.       В землището на с. Ястребово за общо ползване се определят следните имоти:
 
№ по ред
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
1
000001
Кладенците
Пасище, мера
3
97,376
2
000004
Кладенците
Пасище, мера
3
64,837
3
000010
Банка
Пасище, мера
3
97,438
4
000011
Банка
Пасище, мера
3
3,692
5
000013
Кладенците
Пасище, мера
3
127,140
6
000015
Кладенците
Пасище, мера
3
31,472
7
000019
Кладенците
Пасище, мера
3
15,233
8
000044
Край село
Пасище, мера
3
41,979
9
000045
Край село
Пасище, мера
3
31,689
10
000046
Край село
Пасище, мера
3
7,301
11
000056
Дюлюка
Пасище, мера
3
6,511
12
000059
Край село
Пасище, мера
3
1,257
13
000061
Дюлюка
Пасище, мера
3
2,907
14
000062
Край село
Пасище, мера
3
12,200
15
000066
Край село
Пасище, мера
3
13,604
16
000068
Край село
Пасище, мера
3
37,246
17
000074
Край село
Пасище, мера
3
8,615
18
000077
Край село
Пасище, мера
3
28,969
19
000101
Край село
Пасище, мера
3
51,330
20
000105
Край село
Пасище, мера
3
4,637
21
000110
Дерингьол
Пасище, мера
3
5,222
 
13.5.       В землището на с. Семерджиево за общо ползване се определят следните имоти:
 
№ по ред
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
         1
000062
Банга
Пасище, мера
3
16,151
2
000067
Банга
Пасище, мера
3
38,777
3
000068
Банга
Пасище, мера
3
266,159
4
000079
Банга
Пасище, мера
3
35,303
5
000094
Банга
Пасище, мера
3
24,574
6
000092
Банга
Пасище, мера
3
23,706
7
000129
Ясаци
Пасище, мера
3
44,316
8
000120
Смилекин
Пасище, мера
3
26,113
9
000112
Смилекин
Пасище, мера
3
14,530
10
000241
Каваклъка
Пасище, мера
3
43,688
11
000153
Киречалан
Пасище, мера
6
16,859
12
000182
Ясаци
Пасище, мера
3
64,356
13
000188
Параджика
Пасище, мера
3
54,159
14
000187
Ясаци
Пасище, мера
3
59,650
15
000184
Камбура
Пасище, мера
3
46,325
16
000173
Киречалан
Пасище, мера
3
180,143
17
000163
Киречалан
Пасище, мера
3
28,856
18
000169
Киречалан
Пасище, мера
3
3,893
19
000160
Киречалан
Пасище, мера
3
125,746
20
000259
Каваклъка
Пасище, мера
3
5,267
21
000058
Банга
Пасище, мера
3
21,122
 
13.6.        За индивидуално ползване в землищата на град Русе се определят следните имоти:
 
Средна кула
 
№ по ред
 
идентификатор
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
 
Категория
1
 
000011
Мерата
Пасище, мера
VII
2
63427.258.34
000016
Край реката
Пасище, мера
III
3
63427.261.11
000018
Край реката
Пасище, мера
III
4
 
000020
Буйна Яна
Пасище, мера
III
5
63427.300.32
000066
Саръ баир
Пасище, мера
III
6
63427.296.108
000086
Чифлика
Пасище, мера
V
7
63427.269.27
000139
Край реката
Пасище, мера
VII
8
63427.294.11
000145
Буйна Яна
Пасище, мера
VII
9
63427.274.88
000159
Божанова ливада
Пасище, мера
VII
10
63427.288.10
000162
Моргуля
Пасище, мера
VII
11
63427.285.38
000185
Моргуля
Пасище, мера
VI
12
63427.286.47
000202
Моргуля
Пасище, мера
VI
13
63427.275.108
000218
Божанова ливада
Пасище, мера
V
14
63427.318.157
000263
Гърков дол
Пасище, мера
IV
15
63427.278.60
000272
Арнаут дере
Пасище, мера
VII
16
63427.279.37
000279
Арнаут дере
Пасище, мера
III
17
63427.279.36
000281
Арнаут дере
Пасище, мера
VI
18
63427.285.63
000289
Моргуля
Пасище, мера
VII
19
63427.286.50
000305
Моргуля
Пасище, мера
VI
20
63427.297.43
000317
Бяновица
Пасище, мера
VI
21
63427.297.44
000318
Бяновица
Пасище, мера
VI
22
63427.297.125
000320
Бяновица
Пасище, мера
VII
23
63427.297.1
000330
Аркалийца
Пасище, мера
III
24
 
000337
Айдънка
Пасище, мера
VII
25
63427.277.47
000345
Арнаут дере
Пасище, мера
VII
26
63427.269.24
000349
Край реката
Пасище, мера
VII
27
63427.295.2
000377
Гърков дол
Пасище, мера
III
28
63427.318.154
000381
Гърков дол
Пасище, мера
IV
29
63427.271.11
000396
Мерата
Пасище, мера
VII
30
63427.271.8
000401
Край реката
Пасище, мера
VII
31
 
000414
Гърков дол
Пасище, мера
IV
32
63427.268.41
000370
Астарджийца
Пасище, мера
V
33
 
000007
Мерата
Пасище с хр.
VII
34
 
000035
Буйна Яна
Пасище с хр.
VII
35
 
000083
Карасолук
Пасище с хр.
III
36
63427.268.38
000122
Мерата
Пасище с хр.
VII
37
63427.269.13
000128
Край реката
Пасище с хр.
VII
38
63427.269.16
000130
Край реката
Пасище с хр.
VII
39
 
000160
Край реката
Пасище с хр.
VII
40
63427.317.28
000255
Гърков дол
Пасище с хр.
IV
41
63427.167.275
000360
Караач
Пасище с хр.
VI
42
63427.312.38
000362
Караач
Пасище с хр.
V
43
63427.312.15
000384
Караач
Пасище с хр.
VI
44
63427.95.19
000406
Кадишева нива
Пасище, мера
III
45
63427.147.268
000545
Свирчовица
Пасище, мера
III
46
63427.146.83
000581
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
47
63427.145.84
000583
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
48
63427.146.193
000801
Кадишева нива
Пасище, мера
III
49
63427.146.197
000576
Орта екенлик
Пасище, мера
III
50
63427.279.36
 
Арнаут дере
Пасище, мера
VI
51
63427.297.1
 
Аркалийца
Пасище, мера
III
 
 
Долапите
 
№ по ред
 
идентификатор
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
 
Категория
1
63427.230.5
63427.197.18
000021
Чифлика
Пасище, мера
VII
2
63427.182.22
000041
Над линията
Пасище, мера
V
3
63427.216.30
000057
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
4
63427.216.32
000064
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
5
63427.255.7
000083
Чифлика
Пасище, мера
VII
6
63427.181.22
000099
Над линията
Пасище, мера
V
7
63427.234.55
000102
Край лома
Пасище, мера
III
8
63427.225.14
000110
Арнаут дере
Пасище, мера
VII
9
63427.216.23
000120
Табията
Пасище, мера
VII
10
63427.216.54
000131
Край лома
Пасище, мера
VII
11
63427.229.4
000133
Чифлика
Пасище, мера
III
12
63427.228.25
000161
Барбуков трап
Пасище, мера
IV
13
63427.248.13
000182
Чифлика
Пасище, мера
VII
14
63427.233.30
000188
Над линията
Пасище, мера
VII
15
63427.216.26
000189
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
16
63427.233.33
000205
Над линията
Пасище, мера
IV
17
63427.185.81
000226
Караорман
Пасище, мера
VII
18
 
000238
Гъстите круши
Пасище, мера
VII
19
63427.171.628
000334
Капаклийка
Пасище, мера
VII
20
63427.171.618
000336
Капаклийка
Пасище, мера
VII
21
63427.170.64
000340
Капаклийка
Пасище, мера
VII
22
 
000344
Капаклийка
Пасище, мера
VII
23
 
000351
Капаклийка
Пасище, мера
VII
24
63427.190.25
000354
Чернейца
Пасище, мера
VII
25
63427.195.130
000355
Край лома
Пасище, мера
III
26
63427.190.21
000367
Чернейца
Пасище, мера
VII
27
63427.190.30
000369
Чернейца
Пасище, мера
VI
28
63427.188.14
000377
Чернейца
Пасище, мера
IV
29
63427.195.1
016001
Край лома
Пасище, мера
III
30
63427.219.41
040041
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
31
 
000255
–––––-
Пасище, мера
VI
 
 
Русе
 
№ по ред
 
идентификатор
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
 
Категория
1
63427.100.19
000054
Ломски отдел
Пасище, мера
III
2
63427.100.17
000055
Ломски отдел
Пасище, мера
III
3
 
000057
Ломски отдел
Пасище, мера
VI
4
63427.100.13
000058
Ломски отдел
Пасище, мера
VI
5
63427.100.15
000059
Ломски отдел
Пасище, мера
III
6
63427.23.23
000066
Долни растов
Пасище, мера
VI
7
 
000089
Ломски отдел
Пасище, мера
III
8
63427.100.9
000093
Ломски отдел
Пасище, мера
VI
9
63427.100.3
000096
Папаз дере
Пасище, мера
VI
10
63427.100.10
000098
Папаз дере
Пасище, мера
VI
11
63427.100.5
000099
Папаз дере
Пасище, мера
VI
12
 
000123
Зад левента
Пасище, мера
V
13
63427.103.6
000136
Папаз дере
Пасище, мера
V
14
63427.103.5
000137
Папаз дере
Пасище, мера
V
15
 
000152
Гарван бюлюк
Пасище, мера
VI
16
63427.132.5
000177
Калето
Пасище, мера
III
17
63427.97.11
000179
Харманлъка
Пасище, мера
IV
18
63427.33.12
000180
Харманлъка
Пасище, мера
IV
19
63427.107.59
000209
Горни растов
Пасище, мера
VI
20
63427.154.198
000294
Долни растов
Пасище, мера
IV
21
63427.81.17
000353
Слатина
Пасище, мера
III
22
63427.80.27
000363
Слатина
Пасище, мера
III
23
63427.80.31
000374
Слатина
Пасище, мера
III
24
63427.95.16
000378
Кадишева нива
Пасище, мера
III
25
63427.78.10
000390
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
26
63427.78.14
000395
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
27
63427.78.29
000396
Слатина
Пасище, мера
VI
28
63427.95.19
000406
Кадишева нива
Пасище, мера
III
29
63427.107.60
000411
Горни растов
Пасище, мера
V
30
63427.78.28
000441
Слатина
Пасище, мера
III
31
63427.95.20
000446
Кадишева нива
Пасище, мера
III
32
63427.74.53
000450
Орта екенлик
Пасище, мера
III
33
63427.74.50
000462
Орта екенлик
Пасище, мера
III
34
63427.72.17
000467
Узунджата
Пасище, мера
V
35
63427.91.11
000469
Узунджата
Пасище, мера
V
36
63427.80.29
000470
Слатина
Пасище, мера
III
37
63427.71.16
000472
Узунджата
Пасище, мера
V
38
63427.61.19
000483
Под ормана
Пасище, мера
IV
39
63427.92.3
000495
Под ормана
Пасище, мера
V
40
63427.73.17
000497
Под ормана
Пасище, мера
V
41
63427.179.80
000499
Под ормана
Пасище, мера
IV
42
63427.147.283
000515
Кабаклъка
Пасище, мера
IV
43
63427.151.152
000519
Батмиш
Пасище, мера
VI
44
63427.151.151
000520
Батмиш
Пасище, мера
VI
45
63427.111.41
000524
Стари астард.
Пасище, мера
IV
46
63427.147.281
000536
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
47
 
000539
Кабаклъка
Пасище, мера
IV
48
63427.147.267
000544
Орта екенлик
Пасище, мера
III
49
63427.147.268
000545
Свирчовица
Пасище, мера
III
50
63427.147.270
000546
Свирчовица
Пасище, мера
III
51
63427.179.55
000552
Орта екенлик
Пасище, мера
III
52
63427.179.54
000553
Орта екенлик
Пасище, мера
III
53
63427.147.273
000567
Орта екенлик
Пасище, мера
III
54
63427.146.195
000570
Орта екенлик
Пасище, мера
III
55
63427.146.197
000576
Орта екенлик
Пасище, мера
III
56
63427.146.184
000580
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
57
 
000581
Кабаклъка
Пасище, мера
V
58
63427.145.84
000583
Кабаклъка
Пасище, мера
III
59
63427.59.22
000587
Орта екенлик
Пасище, мера
IV
60
63427.123.15
000597
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
61
 
000599
Кръста
Пасище, мера
VI
62
 
000601
Кръста
Пасище, мера
VI
63
63427.146.185
000602
Дружба
Пасище, мера
VI
64
 
000604
Кабаклъка
Пасище, мера
V
65
 
000636
Кръста
Пасище, мера
VI
66
 
000658
Кръста
Пасище, мера
VI
67
63427.57.8
000664
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
68
 
000671
Под ормана
Пасище, мера
IV
69
63427.179.75
000672
Под ормана
Пасище, мера
VI
70
 
000691
Стари астард.
Пасище, мера
V
71
 
000692
Стари астард.
Пасище, мера
V
72
 
000695
Стари астард.
Пасище, мера
V
73
63427.112.151
000745
Гарван бюлюк
Пасище, мера
V
74
63427.146.193
000801
Кадишева нива
Пасище, мера
III
75
63427.78.16
000707
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
76
63427.78.25
000708
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
77
 
000549
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
78
 
000167
Кону бунар
Пасище, мера
VI
79
 
000173
Кону бунар
Пасище, мера
V
80
63427.111.38
000275
Ибрям орман
Пасище  с хр.
IV
81
63427.104.3
63427.3.516
000772
Лагера
Пасище  с хр.
IV
 
 
13.7.        За индивидуално ползване в землището на с. Тетово се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000052
Пасище, мера
3
463,409
2
000074
Пасище, мера
6
74,791
3
000077
Пасище, мера
3
8,689
4
000382
Пасище,мера
3
9,517
5
000384
Пасище,мера
3
7,336
6
000404
Пасище,мера
3
157,873
7
000069
Пасище,мера
3
255,095
8
707005
Пасище,мера
3
1011,269
9
000181
Пасище, мера (самозалесено)
3
2,170
10
000212
Пасище, мера (самозалесено)
3
13,088
11
000220
Пасище, мера (самозалесено)
3
2,799
 
 
13.8.        За индивидуално ползване в землището на с. Хотанца се определят следните имоти:
 
№ по ред
  
 Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000047
Бреста
Пасище, мера
3
36,822
2
000050
Бреста
Пасище, мера
3
13,429
3
000089
Бреста
Пасище, мера
3
4,375
4
000091
Бреста
Пасище, мера
3
19,884
5
000095
Просенски баир
Пасище, мера
4
18,344
6
000108
Просенски баир
Пасище, мера
4
7,419
7
048005
Просенски баир
Пасище, мера
4
31,337
 
13.9. За индивидуално ползване в землището на с. Червена вода се определят следните имоти:
 
№ по ред
  
 Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000060
Коцева чешма
Пасище, мера
2
5,358
2
000061
Коцева чешма
Пасище, мера
3
21,280
3
000120
Коцева чешма
Пасище, мера
3
43,496
4
000144
Коцева чешма
Пасище, мера
3
4,014
5
000209
Панаира
Пасище, мера
3
19,500
6
000211
Панаира
Пасище, мера
3
17,000
7
000269
Разсадника
Пасище, мера
3
29,000
8
000275
Разсадника
Пасище, мера
4
20,000
9
000284
Панаира
Пасище, мера
4
25,500
10
000285
Панаира
Пасище, мера
3
10,613
11
000287
Панаира
Пасище,мера
3
32,752
12
000288
Панаира
Пасище,мера
3
39,163
13
000290
Панаира
Пасище, мера
3
56,100
14
000382
Панаира
Пасище,мера
3
45,562
15
000991
Панаира
Пасище, мера
3
92,200
16
000128
Коцева чешма
Пасище, мера
3
28,628
 
13. 10. За индивидуално ползване в землището на с. Сандрово се определят следните имоти:
 
     № по ред
  
 Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000017
–––––––
Пасище, мера
5
81,106
2
000020
–––––––
Пасище, мера
5
40,776
3
000021
–––––––
 Пасище, мера
5
4,913
4
000062    
–––––––
Пасище, мера
3
8,301
5
000063    
–––––––
Пасище, мера
3
7,069
6
000069
–––––––
Пасище, мера
3
78,382
7
000071
–––––––
Пасище, мера
3
14,278
8
000080
–––––––
Пасище, мера
3
129,409
9
000081
–––––––
Пасище, мера
5
29,465
10
000084
–––––––
Пасище,мера
5
45,556
11
000110
–––––––
Пасище,мера (път)
3
13,265
12
000121
––––––-
Пасище, мера
5
56,860
13
000143
–––––––
Пасище,мера (захрастено)
3
2,385
 
13.11.       За индивидуално ползване в землището на с. Просена се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000142
Аблановското
Пасище, мера
3
63,058
2
000156
Аблановското
Пасище, мера
3
20,847
3
000158
Аблановското
Пасище, мера
3
45,180
4
000159
Аблановското
Пасище,мера
3
31,587
5
000182
Аблановското
Пасище,мера
3
18,424
6
000203
Джевелията
Пасище, мера
3
22,173
7
000205
Джевелията
Пасище, мера
3
18,524
8
000212
Дренака
Пасище, мера
3
89,313
9
000220
Дренака
Пасище,мера
3
401,063
10
000111
Конлук дере
Пасище, мера
3
11,999
11
000113
Конлук дере
Пасище, мера
3
21,872
12
000116
Конлук дере
Пасище, мера
3
35,542
13
000087
Джевелията
Пасище, мера
5
95,049
 
13.12. За индивидуално ползване в землището на с. Долно Абланово се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
Имот,№
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000030
Хаджийска поляна
Пасище, мера
6
17,298
2
000034
Хаджийска поляна
 Пасище, мера
6
11,530
3
000058
Над село
 Пасище, мера
3
88,394
4
000151    
Друма
Пасище, мера
6
52,254
5
000163    
Бялата пръст
Пасище, мера
8
128,043
6
000176
Над село
Пасище, мера
4
106,512
7
000179
Над село
Пасище, мера
4
40,157
8
000181
Над село
Пасище, мера
4
54,203
 
13.13.    За индивидуално ползване в землището на с. Ново село се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
Имот,№
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000069
Курджа
Пасище, мера
4
1050,715
2
000079
Курджа
Пасище,мера
4
15,185
3
000083
Край село
Пасище, мера
4
109,915
4
000087
Курджа
Пасище, мера
4
263,438
5
000110
Край село
Пасище, мера
4
296,680
6
000116
Край село
Пасище мера
4
2,769
7
000117
Край село
Пасище мера
4
4,158
8
000133
Бозалъка
Пасище, мера
4
265,141
9
000214
Кавака
Пасище, мера
4
202,964
 
 
13.14. За индивидуално ползване в землището на с. Басарбово се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000262
Кантона
Пасище, мера
7
204,652
2
000319
Малък саджак
Пасище, мера
7
65,149
3
000382
Малък саджак
Пасище, мера
7
100,574
 
13.15. За индивидуално ползване в землището на с. Николово се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
Имот,№
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000088
Липата
Пасище, мера
5
11,652
2
000109
Липата
Пасище, мера
5
20,782
3
000190
Йонкова могила
Пасище, мера
5
13,577
4
000197
Йонкова могила
Пасище, мера
5
12,141
5
176005
Слатина
Пасище, мера
3
7,075
6
000437
Дрибака
Пасище, мера
5
7,340
7
000439
Дрибака
Пасище, мера
5
3,849
 
 
13.16. За индивидуално ползване в землището на с. Ястребово се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
Площ, дка
Категория
1
000049
Дерингъол
Пасище, мера
116,412
3
2
000057
Край село
Пасище, мера
18,946
3
 
13.17.В землището на с. Семерджиево се определят следните имоти:
 
№ по ред
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
         1
000021
Банга
Пасище, мера
3
23,277
2
000072
Банга
Пасище, мера
3
119,662
3
000307
Киречалан
Пасище, мера
3
47,125
4
000308
––-
Пасище, мера
3
36,428
5
000166
Киречалан
Пасище, мера
3
20,580
6
000156
Киречалан
Пасище, мера
3
155,734
7
000245
Каваклъка
Пасище, мера
3
25,699
 
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                               (засл. проф. В. Пенчев)