Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 819 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:
1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе от април до юли 2018 г., както следва:
– 19.04.2018 г.
– 17.05.2018 г
– 21.06.2018 г.
– 19.07.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)