Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 819

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.1от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 на Общинския съвет; чл.5 от Наредба №7 на Общинския съвет, чл.31, ал.1, т.1.2. и ал.3; чл.45 от Наредба №12; раздел І, чл.2, ал.1, т.38 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. за срок от пет години, както следва:
1. Позиция № 11 от общата схема – гр. Русе, вход от гр.София, в ляво, с размери 4,00м / 3,00м; 2. Позиция № 15 от общата схема – гр. Русе, вход от гр.София, в разделителната ивица, с размери 4,00м / 3,00м;
3. Позиция № 23 от общата схема – гр. Русе, вход от гр.София, в разделителната ивица, срещу отклонението за Рибарска колиба, с размери 4,00м / 3,00м;
4.Позиция № 34-А от общата схема – гр. Русе, бул.”България”, след бензиностанция “ШЕЛ”, посока гр. София, с размери 4,00м / 3,00м;
5.Позиция № 48 от общата схема – гр. Русе, бул.”България”, в разделителната ивица, посока Дунав мост, с размери 4,00м / 3,00м;
6.Позиция № 58 от общата схема – гр. Русе, бул.”България”, срещу ГКПП Дунав мост, с размери 4,00м / 3,00м;
7.Позиция № 78-А от общата схема – гр. Русе, бул.”България”, детелината с бул. “Липник”, с размери 4,00м / 3,00м;
8. Позиция № 111 от общата схема – гр. Русе, на входа от гр.Варна, в дясно, в тревната площ преди ж.к..”Чародейка”, с размери 4,00м / 3,00м;
9.Позиция № 117-А от общата схема – гр. Русе, бул.”В.Левски”, преди бул. “Христо Ботев”, с размери 4,00м / 3,00м;
10. Позиция № 145-А от общата схема – гр. Русе, бул.“Бозвели”, в дясно посока бул. ”Цар Освободител”, с размери 4,00м / 3,00м;
11.Позиция №148 от общата схема – гр. Русе, бул.“Цар Освободител“, в разделителната ивица срещу у-ще „Йордан Йовков“, с размери 4,00м / 3,00м;
12.Позиция №155 от общата схема – гр. Русе, в тревната площ на кръгово движение, срещу бул.”Цар Освободител”, посока от Кооперативен пазар, с размери 4,00м / 3,00м;
13. Позиция №156 от общата схема – гр. Русе, кръгово движение – затревен остров, с размери 4,00м / 3,00м;
14.Позиция №174 от общата схема – гр.Русе, ул.“Стефан Стамболов“ – ул.“Николаевска“, с размери 4,00м / 3,00м;
15.Позиция №189-А от общата схема – гр.Русе, бул.”Липник”, в тревната площ срещу търговски комплекс “Изток”, с размери 4,00м / 3,00м;
16. Позиция №202 от общата схема – гр.Русе, затревен остров между ул.”Никола Петков” и ул.”Потсдам”, с размери 3 х 3,00м / 5,00м;
Началната наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе е 15,44лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т.І, след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг със срок на договорите – пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)