Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 82

РЕШЕНИЕ № 82
Прието с Протокол № 7/28.02.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 ал. 2 от ЗПСК, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на годишния общински план за работа по приватизация през 2007 год., съгласно Приложение № 1.
2. Приема годишния общински план за работа по приватизация на общинска собственост през 2008 год., съгласно Приложение № 2.