Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 821

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.46, ал.8 от Наредба № 1, общинският съвет реши:

1.Дарява движима вещ – товаропътнически автомобил”ЖУК-А-06”,с рег.№ Р 4888 РТ, рама № 0515411 и двигател І 1100811 на Яна Йорданова Петкова,ЕГН 3204125550,ЛК № 151230521/26.07.2001 г.,км.Сандрово.
2.Упълномощава кмета да сключи и подпише договор с Яна Йорданова Петкова, ЕГН 3204125550, км.Сандрово за дарение на движима вещ: товаропътнически автомобил”ЖУК-А-06”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)